Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КПУ методичний посібник.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
890.37 Кб
Скачать

Рекомендована література

Закони, нормативно-правові акти

1. Конституція України Текст Основного Закону з офіційними тлумаченнями Конституційного Суду. Огляд і коментарі В.Ф.Погорілка та В.Л.Федоренка. – К.: Наукова думка, 2006. – 212с.

2. Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим. Зб. нормат. Актів.- К.: Юрінком Інтер, 1999. – 96 с.

Основна

 1. Аракелян М. Узун Н. Забезпечення конституційного права людини на захист прав і свобод судом // Право України.-2006.-№3.-С.19-21.

 2. Білоскурська О. Щодо поняття конституційних обов’язків //Право України.-2004.-№10.-С.85-88.

 3. Васьковська О. До проблеми удосконалення законодавства про свободу мирних зборів // Право України.-2005.-№11.-С.89-90.

 4. Гладкіх В. Соціальні права громадян в аспекті формування України як соціальної держави//Право України.-2005.-№10.-С.57-60.

 5. Ковалишин І. Правовий статус біженців як вид правового статусу іноземців // Право України. – 2001. - № 2. – С.38-42.

 6. Ковалишин І.Проблеми удосконалення визначення поняття „біженці” у законодавстві України // Право України.-2005.-№11.-С.60-63.

 7. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права, свободи та обов’язки людини і громадянина в Україні: Підручник. – К.: Всеукраїнська асоціація видавців «Правова єдність», 2008. – 350 с.

 8. Копиленко О. Щодо закону про громадянство України // Право України. – 2001.- № 10. – С.84-88.

 9. Махновський І. Конституційно-правовий статус особи (її громадянські права і свободи) //Право України.-2002.-№№7.-С.18-22.

 10. Миронова Г. Етичні засади права людини на життя // Право України.-2005.-№9.-С.19-21

 11. Москаль Г. Правовий статус закордонного українця – особливий (спеціальний) вид правового статусу іноземця // Право України. – 2004. - № 10. – С.35-38.

 12. Нагорний Є. Удосконалення законодавства України про громадянство – запорука захисту прав людини // Право України.-2006.-№10.-С.33-36. 19

 13. Німченко В. Правовий статус особи за Конституцією України // Вісник Конституційного Суду України.- 1998.-№3.-С.35-45.

 14. Олійник О. Конституційне право на особисту недоторканість: поняття та характерні риси // Право України., - 2000. - № 12.- С.33 -36.

 15. Права людини. Міжнародні договори України, декларації, документи. – К., Наук. думка, 1992.

 16. Рабінович П. Права людини і громадянина у Конституції України. -Харків: «Право».- 1997.- 64 с.

 17. Рабінович П. Свобода віровизнання: філософсько-правові та державно-юридичні аспекти Вісник Академії правових наук України.- Харків, 2001.- № 2(25)- С.108-122.

 18. Степанко В. Реалізація екологічних прав громадян в Україні // Право України.-2005.-№9.-С.28-32.

 19. Стецюк П. Права людини в системі сучасного українського конституціоналізму // Життя і право. – 2005. – № 5(17). – С.37-40.

 20. Тацій В. Утвердження і забезпечення прав та свобод людини – головний конституційний обов’язок демократичної, правової, соціальної держави // Вісник Академії правових наук України. - Харків, 2000.- № 4(23)- С.3 -18.

 21. Чехович С. Інститут права притулку як конституційно-правова гарантія захисту прав людини // Право України . – 2000. - № 4. – С.14-17. 22

 22. Чушенко В. Зміст понять „людина і громадянин” у Конституції України /Вісник ЛНУ ім. І. Франка.Серія юридична. Вип. 37.-С.213-217.

 23. Шаповал В. Сучасний конституціоналізм. - К.: Юрінком Інтер, 2005.-559 с.

 24. Шаповал В. Конституційні статуси людини і громадянина // Вісник Конституційного Суду України.-2005.-№5.-С.57-76.

 25. Шепелева Н. До питання про зміст конституційного права на життя // Вісник Конституційного Суду України.-2005.-№3.-С.101-102. 21

Додаткова література

 1. Васьковська О. До проблеми удосконалення законодавства про свободу мирних зборів // Право України.-2005.-№11.-С.89-90.

 2. Дженіс М., Кей Р., Бредлі Е. Європейське право у галузі прав людини: джерела і практика застосування. Пер. з анг. – К.: „АртЕк”, 1997. – 624с.

 3. Колодій А.М., Олійник А.Ю. Права людини і громадянина в Україні: Навч. посібник.- К.:Юрінком Інтер, 2003.- 336 с.

 4. Лотюк О. Принципи громадянства України відповідно до Конституції України // Право України.-1998.-№ 7.-С.9-14.

 5. Максименко С. Шенгенська конфенція і право людини на вільне пересування та вибір місця проживання // Право України. – 2000. - № 5. – С.14-16.

 6. Погорілко В.Ф., Головченко В.В., Сірий M.I. Права та свободи людини і громадянина в Україні. - К.: Ін-юре. - 1997. - 49с.

 7. Рабінович П. Права людини і громадянина у Конституції України. -Харків: «Право».- 1997.- 64 с.

 8. Рабінович П. Права людини і громадянина у Конституції України. -Харків: «Право».- 1997.- 64 с.

 9. Рабінович П.М. Проблеми юридичного забезпечення прав людини (загальнотеоретичний аспект) // Український часопис прав людини. - № 2. - 1995.

 10. Рабінович П.М., Раданович Н.М. Європейська Конвенція з прав людини: проблеми національної імплементації (загально-теоретичні аспекти). – Л.: „Астрон”, 2002. – 192с.

 11. Сергієнко Г. Конституційно-правове регулювання відносин Української держави і релігійних організацій та гарантування свободи віросповідування: до питання їх взаємозв’язку // Право України.- 2004.- № 12. – С.12-15.

 12. Соколенко Ю. Поняття культурних прав і свобод людини та громадянина // Право України. – 2005. - № 2. С.- 27-32.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.