Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КПУ методичний посібник.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
890.37 Кб
Скачать

Ключові терміни :

Генеральна прокуратура України – вищий орган в системі органів прокуратури України.

Генеральний прокурор України – вища посадова особа в системі органів прокуратури України.

Прокуратура – державний орган ( система органів), що здійснює нагляд за додержанням законів.

Прокуратура України – згідно з Конституцією України Прокуратура України становить єдину систему, на яку покладаються:1) підтримання державного обвинувачення в суді; 2) представництво інтересів громадянина або держави в суді у випадках, визначених законом; 3)нагляд за додержанням законів органами, які проводять оперативно-розшукову діяльність, дізнання, досудове слідство; 4)нагляд за додержанням законів при виконанні судових рішень у кримінальних справах, а також при застосуванні інших заходів примусового характеру, пов’язаних з обмеженням особистої свободи громадян.

Прокурор – посадова особа органів прокуратури.

Прокурорський нагляд – здійснюваний органами прокуратури нагляд за додержанням і правильним застосуванням законів.

Самостійна робота

  1. В зошиті або в спеціальному словнику термінів запишіть формулювання основних термінів по темі « Конституційно-правові основи органів Прокуратури України» : генеральна прокуратура України, генеральний прокурор України, прокуратура, прокуратура України, прокурор, прокурорський нагляд.

  2. Ознайомитись із змістом Розділів Конституції України: Розділ VII Прокуратура, Розділ IV Верховна Рада України (ст.85 ч.25), Розділ V Президент України ( ст. 111 ч.3) та Розділ ІІІ Глава 8 Правосуддя та органи прокуратури в Автономній Республіці Крим (ст.41).

Творчо-аналітичне завдання

Виходячи із аналізу конституційних положень (положення про розподіл влади, про статус органів прокуратури, перехідних положень і т.д.), дайте аргументовану відповідь на запитання: До якої гілки влади сьогодні реально відноситься Прокуратура України?

ПРАКТИКУМ

ЗАДАЧА 1

Сергій досяг 28 років, має 3 роки стажу роботи за юридичною спеціальністю, з низ 2 роки працює суддею місцевого суду. Через скільки років він зможе зайняти посаду прокурора області ? (…)

Рекомендована література

Закони, нормативно-правові акти

  1. Конституція України // ВВР. – 1996. - № 30. – Ст. 41.

  2. 3акон України. Про прокуратуру від 5 листопада 1991 р. // ВВР, 1991. - №53.- Ст. – 793; в останній редакції від 25.09.2008.

  3. Рішення конституційного суду України «…щодо відповідності конституції України (конституційності) Закону України «Про внесення змін до Конституції України» від 8 грудня 2004 р., від 30 вересня 2010р. // Офіційний вісник України. – 01.10.2010. - № 72/1 Спеціальний вис пук / стор. 7, стаття 2597.

  4. Конституція України. Конституція Автономної Республіки Крим. Зб. нормат. Актів.- К.: Юрінком Інтер, 1999. – 96 с.

Основна

  1. Коментар до Конституції України. – 2-ге вид. – К.: Інститут законодавства Верховної Ради України. 1998. – 418 с.

Тема № 15 Місцеве самоврядування в Україні

( 2 години )

Місце проведення: кабінет правознавства.

Форма заняття: усне опитування, заповнити пропуски слів (словосполучень) у наведеному положенні Конституції України; «формули», ситуативні тести (задачі).

Обгрунтування теми: Одним із найбільш примітивних явищ у становленні та розвитку демократичної правової державності в Україні є відродження місцевого самоврядування як принципово нової системи організації публічної влади на місцях.

Інститут місцевого самоврядування є своєрідним результатом тисячолітнього світового досвіду організації публічної влади, взаємовідносин влади з людиною, який наочно свідчить, що спрямованість влади на задоволеність потреб людини, її функціонування в інтересах територіальних громад та їх членів можуть бути забезпечені лише за умови реальної участі людини у формуванні цієї влади, відповідальності влади перед людиною та її максимальної наближеності до людини.

Мета заняття: Викласти основоположні питання щодо змісту і сутності конституційно-правового інституту місцевого самоврядування, процесу формуванню цього інституту в Україні. Особливу увагу приділити аналізу, поняттю місцевого самоврядування, що сформовані у міжнародно-правових документах, системі місцевого самоврядування в Україні, конституційно-правовому статусу місцевих рад, розгляду питань правової організаційної та матеріально-фінансової основ місцевого самоврядування, його конституційних гарантій.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.