Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КПУ методичний посібник.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
890.37 Кб
Скачать

Тема № 11 Президент України: конституційний статус та повноваження

( 2 години )

Місце проведення: кабінет правознавства.

Форма заняття: усне опитування, заповнити пропуски слів (словосполучень) у наведеному положенні Конституції України; «формули», ситуативні тести (задачі).

Обгрунтування теми: «Президент-глава української держави». В Україні посаду Президента затверджено Законом від 5 липня 1992 року «Про заснування поста Президента Української РСР» і внесення змін та доповнень до Конституції «Основного Закону» Української РСР. У чинній Конституції України Президентові України присвячено Розділ V (статті 102-112), що встановлюють порядок обрання Президента України й основи його взаємовідносин з державними органами. Як глава держави, Президент України є уособленням держави та державної влади загалом, а не якоїсь її гілки. Він, як вища посадова особа виступає від імені України як у внутрішньому житті країни, так і в міжнародних відносинах, звертається з посланням до нації, підписує прийняті закони і т.д.. Президент України постає в ролі арбітра в разі виникнення непорозумінь між законодавчою та виконавчою гілками влади, забезпечує єдність держави. Президент України є гарантом державного суверенітету, територіальної цілісності України , додержання Конституції України, прав і свобод людини і громадянина. Функціонування інститутів президентства в Україні є однією із умов існування її як демократичної і правової держави. Розвиток такої держави можливий тільки за умови активної участі громадян України в тому числі і студентської молоді які мають право вільно обирати і бути обраними до органів державної влади.

Мета заняття: Засвоїти змісти конституційних положень стосовно конституційно-правового інституту президентства, становлення і розвиток цього інституту в Україні та зарубіжних країнах. Проаналізувати сутність конституційно-правового статусу Президента України. Увагу приділити характеристиці основних функцій і повноважень Президента України , аналізу питань взаємодії Президента України із органами всіх гілок державної влади.

1.Становлення інституту президентства України

  • Правова природа, соціальне призначення і політична роль інституту глави держави (взаємообумовленість формою державного правління, місце глави держави в системі державних органів, тощо).

2.Глава держави: поняття та юридичні форми.

3.Конституційний статус Президента України.

  • Порядок заміщення посади Президента України (види та призначення виборів Президента України, вимоги до особи, яка може бути обрана Президентом України, порядок висування претендентів в кандидати в Президента України, реєстрація кандидатів в Президенти, гарантії їхньої діяльності, підведення підсумків голосування, тощо).

Строк повноваження глави держави; причини та умови дострокового припинення повноважень.

4.Повноваження Президента України.

  • Представницькі повноваження.

  • Повноваження Президента України, пов’язані зі здійсненням законодавчої, виконавчої та судової влади.

  • Повноваження Президента у сфері національної безпеки, оборони та військової політики.

  • Повноваження Президента України з формування органів та призначення посадових осіб.

  • Інші повноваження Президента України.

5.Акти Президента України.

6.Адміністрація Президента України.

7.Характеристика взаємовідносин Президента України - Глави держави з парламентом та урядом України.

8. Відповідальність Глави держави.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.