Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КПУ методичний посібник.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
890.37 Кб
Скачать
 1. Автономна Республіка Крим.

 • Політико-правова оцінка актів СРСР, РСФСР про передачу території Кримського півострова до складу УРСР.

 • Створення Автономної Республіки Крим в складі України.

 • Статус Автономної Республіки Крим .

 • Конституційно-правові засади (принципи) розмежування компетенції України, та в Автономної Республіки Крим.

 • Конституційно-правові основи організації та функціонування органів законодавчої, виконавчої та судової влади, органів місцевого самоврядування на території Кримського півострова.

 • Статус міста Севастополя.

Ключові терміни :

Автономія – певний ступінь самостійності яких-небудь органів, підприємств, установ, організації, територіальних чи екстериторіальних спільнот з питань їх життєдіяльності.

Державний кордон – прокладена в натуральному вигляді або уявна лінія на земній і водній поверхні, а також уявна вертикальна площина над нею, що визначають межі території і суверенітету держави.

Кантон – назва суб’єктів федерації у Швеції; назва адміністративно-територіальних одиниць у Бельгії і Люксембурзі; у Франції назва історичних територіальних одиниць, що збереглася стосовно судового і виборчого округів на виборах до генеральних рад департаментів.

Місто – великий населений пункт, адміністративний, промисловий, торговий і культурний центр.

Місцевість – частина території, що характеризується спільністю яких-небудь ознак – природних, історичних, демографічних та ін..

Область – назва основних адміністративно-територіальних одиниць у Білорусії, Болгарії, Казахстані, Україні, Італії (італ. regione).

Район – назва адміністративно-територіальної одиниці середнього рівня в Білорусії, Казахстані, Україні, більшості суб’єктів Російської Федерації та деяких інших країн.

Столиця – головне місто, адміністративно-політичний центр держави або державного утворення у складі федеративної держави.

Територіальна цілісність – внутрішня єдність і недоторканність території держави.

Територіальний поділ держави – система територіальних складових (одиниць) держави.

Територіальний устрій держав – система взаємовідносин держави як цілого та її територіальних складових.

Територія держави – частина земної поверхні, що перебуває під суверенітетом певної держави.

Унітаризм – принцип державно-територіального устрою, відповідно до якого територія держави складається з адміністративних або політико-адміністративних одиниць.

Форма держави – сукупність загальних ознак держави, зумовлена інституціональними, територіальними і функціональними способами організації влади.

Централізація – зосередження державних функцій у віддані центральних органів держави.

Централізована держава – унітарна держава, в якій функції влади на всіх рівнях здійснюють тільки державні органи та їх посадові особи.

Самостійна робота

 1. Ознайомитись із розділами І Загальні засади ( статті 1,2,18), ІІ Права, свободи та обов’язки людини і громадянина (стаття 65), ІІІ Вибори. Референдум (стаття 73), IV Верховна Рада України (стаття 92), V Президент України (стаття 102), ІХ Територіальний устрій, Х Автономна Республіка Крим Конституції України, Конституцією Автономної Республіки Крим, Конституційними законами України в яких конкретизуються положення Основного Закону.

 2. Схематично зобразить «Систему адміністративно-територіального устрою України»; «Систему органів державної влади в Автономній Республіці Крим».

 3. В зошиті або в спеціальному словнику термінів записати формулювання основних термінів, визначених програмою: автономія, адміністративно-територіальний устрій, державний кордон, кантон, місто, місцевість, область, район, столиця, територіальна цілісність, територіальний поділ держави, територіальний устрій держав ,територія держави, унітаризм, форма держави, централізація , централізована держава.

ЗАДАЧА 1

Президент України звернувся з конституційним поданням до Конституційного Суду України про перевищення повноважень Верховної Ради Автономної Республіки Крим. Предметом конституційного подання став Закон «Про порядок управління майном Автономної Республіки Крим», прийнятий 12.03.1998 року Верховною Радою Автономної Республіки Крим.

Президент України наполягає на неконституційності дії Верховної Ради Автономної Республіки Крим.

Завдання

 1. Винесіть обґрунтоване рішення від імені Конституційного Суду України

ЗАДАЧА 2

Обласна держадміністрація ухвалила рішення про зміну кордонів між районами області; одночасно внесла зміни в назви деяких населених пунктів області.

  1. Як регламентуються ці питання?

  2. Чи може облдержадміністрація приймати такі рішення?

ЗАДАЧА 3

6 травня 1992 р. на сьомій сесії Верховної Ради Авто- ноштоп^еспубліки Крим були прийняті Конституція Республіки Крим і Закон про порядок введення в дію Конституції Республіки Крим. Деякі статті Конституції Республіки Крим суперечили Конституції України і чинному законодавству України. Так, у ст. 24 Конституції Автономної Республіки Крим передбачалося, що громадянам Республіки Крим у межах її території гарантується свобода пересування і вибір місця проживання, а також право добровільно виїздити з Республіки Крим в інші держави і повертатися до неї. Ст. 26 Конституції Республіки Крим закріплено, що громадянам Республіки гарантується свобода слова, безперешкодне розповсюдження в усній, письмовій або в іншій формі своїх поглядів і переконань. Ніхто не може переслідуватися за свої переконання.

   1. Проаналізуйте наведені норми Конституції Автономної Республіки Крим з погляду чинного законодавства України.

   2. Який механізм приведення зазначених норм Конституції Республіки Крим у відповідність до законодавства України?

ЗАДАЧА 4

З метою вдосконалення територіального устрою України Верховна Рада України скасувала адміністративний поділ щодо кількох районів в Автономній Республіці Крим і перейменувала деякі населені пункти в Херсонській області.

  1. Яка Ваша думка з цього питання?

  2. Які правові підстави вирішення цих питань?

ЗАДАЧА 5

Вирахуйте, чому дорівнює: (А+Б-В): Г = ( ), де

А - мінімальна кількість народних депутатів України, які можуть на засіданні Верховної Ради України затвердити Конституцію Автономної Республіки Крим;

Б - кількість нормативно-правових актів, що можуть прийматись Верховною Радою Автономної Республіки Крим;

В - кількість областей в Україні;

Г - кількість міст в межах території Автономної Республіки Крим, що мають спеціальний статус згідно чинного законодавства України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.