Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КПУ методичний посібник.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
890.37 Кб
Скачать

Самостійна робота

 1. В зошиті або в спеціальному словнику термінів записати формулювання основних термінів, визначених програмою: Акт проголошення незалежності України, Велика Хартія вольностей, Декларація про державний суверенітет України, Конституційний договір, Конституційний процес, Конституція Пилипа Орлика (Бендерська Конституція), Конституція України, Магдебурзьке право.

 2. Схематично зобразить : «Етапи світового конституційного процесу» ; «Етапи розробки та прийняття Конституції України 1996 р.».

 3. Складіть таблицю «Історія Конституції України»

№ п/п

Конституційний акт

Характерні риси й особливості

Рекомендована література

1.1. Конституційні акти України 1917-1920.- К., 1992.- 270с.

1.2. Конституція України.- К.: Просвіта, 1996.- 79с.

1.3. Хрестоматія правознавства: Збірник нормативних документів.- К.: Юрінком Інтер, 1998.- С.5-59.

1.4. Хрестоматія з історії держави і права України.- Том 2. Лютий 1917р. – 1996р.: Навч. посібник для юрид. Вищих навчальних закладів і фак.: У 2т./ За ред В.Д. Гончаренка.- К.: Ін Юре.- 1997.- 800с.

Основна

  1. Винниченко В. Відродження нації. – Ч.1.- К., 1990.

  2. Конституція незалежної України. Книга перша. Документи, коментарі, статті. – К.: Право, 1996. – 380 с.

  3. Конституції нових країн Європи та Азії. – К.: Українська правнича Фундація Право, 1996.

  4. Конституційне право України. За ред. В.Ф.Погорілка. – К.: Наукова думка, 1999. – С.101-131.

  5. Мироненко М.О. Історія конституції України. – К.: Ін Юро, 1997. – 60 с.

  6. Основи конституційного права України. За ред. В.В.Копєйчикова. – К.Юрінком Інтер.- 1998.- С.29-51.

  7. Перша Конституція України гетьмана Пилипа Орлика 1710р.-К.: 1994.- 75с.

2.8. Слюсаренко А.Г., Томенко М.В. Історія української конституції.- К.: 1993.- 192с.

  1. Українське державотворення: Словник-довідник / За ред. О.М.Мироненка.- К.: Либідь, 1997.- С. 207, 209, 225, 528, 498, 237-252, 406,348, 390.

Додаткова

3.1. Білоус А., Карижський М., Кордун О., Павленко Р. Проект Конституції України: стан, проблеми, перспективи.- К.: 1996.- 59с.

Мартиненко П. Оберемо свій демократичний шлях ухвалення конституції // Голос України, 1995, 15 червня.

Тема № 4 Основи конституційного ладу України

( 2 години )

Місце проведення: кабінет правознавства.

Форма заняття: усне опитування; розв’язування кросвордів; «формули», ситуативні тести (задачі).

Обгрунтування теми: Одним із найважливіших інститутів конституційного права України є конституційний лад України. Норми цього інституту регулюють одну з найбільш важливих груп суспільних відносин. Тому цей інститут займає місце серед всіх інших інститутів конституційного права України і становить фундамент не лише конституційного права , а всієї системи національного права України.

Конституційний лад України являє собою систему суспільних відносин , які передбачає, регулює і охороняє Конституція.

Конституція України закріпила і всебічно гарантувала якісно новий конституційний лад. В ній отримали новий статус насамперед людина як найвища соціальна цінність; держава як суверенна, правова, унітарна; народ як носій суверенітету і єдине джерело влади в України; політичні партії як інститути формування і враження політичної волі громадян. Поряд з новою політичною системою одержали визнання і закріплення нові економічна, соціальна і духовна (культурна) системи.

Політична влада може здійснюватись лише трьома суб’єктами: безпосередньо народом, державою в особі відповідних органів державної влади і органами місцевого самоврядування. Кожен вид влад має здійснюватись лише у передбачуваних формах і способах.

Мета заняття: Визначити вихідні загальнотеоретичні положення щодо поняття конституційного ладу України, його конституційних засад, основних складових. Особливу увагу приділити характеристиці змісту конституційного ладу України, конституційних засад його суспільного та державного ладу, державних символів України, аналізу місця і значення конституційно-правового інституту, що започатковує Конституцію нашої держави, закладає основи правової системи України.

 1. Поняття конституційного ладу.

 2. Поняття система основних засад конституційного ладу України.

 3. Основні принципи конституційного ладу України:

 • суверенітет;

 • демократизм;

 • гуманізм;

 • соціальність;

 • верховенство права;

 • унітаризм;

 • розподіл влади;

 • плюралізм;

 • республіканізм;

 • рівність усіх суб’єктів права власності перед законом.

 1. Конституційне закріплення єдиного громадянства.

 2. Конституційні основи закріплення політичної, економічної та ідеологічної багатоманітності.

 3. Правовий статус мов в Україні.

 4. Забезпечення екологічної безпеки і підтримання екологічної рівноваги.

 5. Засади зовнішньополітичної діяльності України.

 6. Державні символи України.

 7. Гарантії конституційного ладу України.

 8. Конституційно-правова характеристика надзвичайного стану та воєнного стану.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.