Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КПУ методичний посібник.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
890.37 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я УКРАЇНИ

ЦЕНТРАЛЬНИЙ МЕТОДИЧНИЙ КАБІНЕТ

З ВИЩОЇ МЕДИЧНОЇ ОСВІТИ

«ЗАТВЕРДЖУЮ»

Заступник Міністра

_______________ О.К. Толстанов

___ ____________ 2012 р.

ОСНОВИ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ

Методичний посібник

для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти

ІІІ-ІV рівнів акредитації

Спеціальность: Лікувальна справа

«ПОГОДЖЕНО» «ПОГОДЖЕНО»

Директор Центрального Директор Департаменту кадрової

Методичного кабінету з вищої політика,освіти, науки та

Медичної освіти МОЗ України запобігання корупції МОЗ України

______________ І.С.Вітенко _______________ В.В.Вороненко

«____» ____________ 2012 р. «____» _____________ 2012 р.

Київ – 2012

Методичний посібник складений співробітником опорної кафедри українознавства Івано-Франківського національного медичного університету старшим викладачем кафедри Романів Т.Б. на основі програми навчальної дисципліни ( курс за вибором) Основи конституційного права України Романів Т.Б., для студентів вищих медичних навчальних закладів освіти ІІІ-ІV рівня акредитації,погодженої Директором Центрального методичного кабінету з вищої медичної освіти МОЗ України І.С. Вітенком 30.06.2011 р. та директором Департаменту кадрової політики, освіти, науки та запобігання корупції МОЗ України В.В. Вороненком 28.07.2011р. затвердженої Заступником Міністра О.К. Толстановим 29.07.2011 р. / За редакцією завідувача кафедри - д. філол. н., професора В.А. Качкана.

Рецензенти:

Л.В. Бориславський Завідувач кафедри конституційного права України Львівського національного університету імені Івана Франка, кандидат юридичних наук, доцент.

Т.С. Цимбрівський Доцент кафедри конституційного права та міжнародного права Львівського державного університету внутрішніх справ, кандидат юридичних наук.

Передмова

…Коли

Ми діждемося Вашингтона

З Новим і праведним законом?

А діждемось – таки колись!

Т.Г.Шевченко

Це риторичне запитання Тараса Шевченка у поемі «Юродивий» стало домінантною суспільно-політичного руху в Україні в боротьбі за конституційну державу.

У часи княжої України – Руси укладення договору князя з дружиною було предтечею суспільного договору в державі. Боротьба козаків за волю супроводжувалася універсалами, і літописці писали в документи в легенду про існування Конституції Богдана Хмельницького. Самостійницька ідея не полишала українських державних діячів Петра Дорошенка, Івана Мазепи. Головні принципи побудови держави викладені Пилипом Орликом та Г.Герциком, А.Войнаровським в «Пактах й Конституції» (5 квітня 1710 р. Бендери), яка є першою європейською конституцією в сучасному її розумінні. Важливу роль у розвитку конституційної думки в Україні відіграло Кирило-Мефодіївське братство. Його програмний документ «Книга буття українського народу або Закон Божий» розробляв модель суспільства, що базувалась на принципах справедливості, свободи, федералізму. Усі ці акти популярно-декларативні і не можуть зараховуватися до конституційних. Однак один із членів Кирило-Мефодіївського товариства Григорій Андрузький під впливом Миколи Гулака розробив «Начерки Конституції Республіки».

У XIX ст. творцем першого українського конституційного проекту (Основний закон «Самостійної України») став Михайло Драгоманов. Його проект конституції передбачав федеративну державу на теренах Російської імперії з Союзною Думою, що відстоювала б інтереси національних територій.

Спадкоємцем політико-правових концепцій кирило-мефодіївців, Драгоманова є Михайло Грушевський. Проект майбутнього конституційного ладу в Російській імперії він виклав у статті «Конституційне питання і українство в Росії». На противагу прихильниками федералізму радикальне крило національного руху в особі Миколи Міхновського виробило проект Основного закону «Самостійної України» Спілки народу українського.

Долучилися до конституційної правотворчості і УНР (І, ІІ, ІІІ, IV Універсали, «Статут про державний устрій, права і вольності УНР»), ЗУНР («Тимчасовий Основний закон – Конституція»).

Радянська влада в Україні також прагнула закріпити в Основному законі (1929, 1936, 1978 рр.) ті зрушення, які здійснювала у суспільно-політичному житті.

Із здобуттям України незалежності конституційний процес пішов по новому шляху – закріплення національних цінностей, нових реалій суспільного життя, знайшовши своє логічне завершення 28 червня 1996 р. – прийняттям Конституції України – Основного Закону держави.

Конституційним обов’язком кожного громадянина України, а особливо молоді – будівничих суверенної, незалежної, демократичної, соціальної, правової Української держави є вивчення і додержання нормативних положень Основного Закону та інших законів України. Особливо сьогодні важливого значення набувають формування, розвиток і закріплення нового юридичного мислення, виховання загальної і правової культури, високої професійності, вироблення почуття відповідальності, справедливості, поваги до закону. Належне засвоєння основних принципів права, осягнення не лише букви, а й духу закону, правильне його тлумачення і застосування на практиці – все це основа правової поведінки студентів-медиків – майбутніх лікарів.

Вивчення курсу за вибором «Основи конституційного права України» передбачають:

- засвоєння специфічної фахової термінології, формування професійно-грамотної юридичної мови – як важливого компонента правової культури майбутнього лікаря, що дозволить заглибитись у животворне море науки;

- розвиток логічного мислення уміння аргументувати власну позицію;

- вироблення навичок дослідницької діяльності, вкрай важливих для самовдосконалення та навчання у вузі;

- формування вміння правильно оцінювати конкретні конституційно-правові явища, знати та вміти правильно застосовувати відповідне конституційне законодавство.

Процес вивчення основ конституційного права України у медичних вузах включає найрізноманітніші форми навчання. Ними є: семінарські заняття, консультації (індивідуальні, групові), тематичні консультації, самостійна робота, індивідуальна робота під керівництвом викладача, участь студентів у наукових конференціях. З метою активізації навчального процесу і підвищення ефективності знань студентів, освоєння теоретичних положень Конституції України, рекомендується при проведенні семінарських занять використовувати тестові завдання, творчо-аналітичні завдання, кросворди, формули, ситуаційні завдання.

У цілому методичний посібник покликаний забезпечити підготовку студентів до самостійної роботи з вивченням навчальної дисципліни.

Методичний посібник курсу за вибором «Основи конституційного права України» підготовлений з урахуванням новітніх досягнень науки конституційного права та специфіки вищого навчального закладу. Деякі визначення, як і компонування матеріалу можуть мати дискусійний характер. Це цілком природно, адже сучасна вітчизняна наука конституційного права перебуває на етапі становлення і якісного оновлення.

Методичний посібник розрахований на студентів (7.110101 «Лікувальна справа») викладачів вищих медичних навчальних закладів освіти, всіх хто цікавиться проблемами конституційно-правового розвитку України.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.