Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КПУ методичний посібник.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
890.37 Кб
Скачать

Пояснювальна записка

Методичний посібник курсу за вибором «Основи конституційного права України» для вищих медичних закладів освіти України ІІІ-ІУ рівнів акредитації складена для спеціальності «Лікувальна справа» у відповідності до гуманітарної та соціально-економічної підготовки (освітньої орієнтації), затвердженими наказом МОН України від 16.04.03 №239 та на виконання розпорядження Міністерства охорони здоров’я України від 26.11.2010 № 08.0-47/2660 Вивчення «Основ конституційного права України» здійснюється впродовж І-ІІ семестрів 1-го року навчання.

Програма структурована на розділи та теми у відповідності з вимогами “Рекомендацій щодо розроблення навчальних програм навчальних дисциплін” (наказ МОЗ України від 12.10.2004 р. № 492 та внесені зміни на підставі наказу МОЗ України від 23.07.2007 р. № 414 та № 750 від 19.10.09 року).

Організація навчального процесу здійснюється за кредитною системою.

Мета вивчення курсу за вибором

Глибоке і всебічне вивчення студентами-медиками Конституції України-Основного Закону держави, що закріплює демократичний і конституційний лад, основи статусу особи і народовладдя, організації та діяльності органів держаної влади і місцевого самоврядування.

Вироблення навичок опрацювання науково-теоретичної літератури, нормативних та інших практичних матеріалів, необхідних для належного засвоєння предмета навчальної дисципліни, а також для розвитку сталих умінь до самостійного вивчення і викладення одержаної інформації.

Формування вміння правильно оцінювати конкретні конституційно-правові явища, знати та вміти правильно застосовувати відповідне конституційне законодавство.

Завдання курсу за вибором

Дати студентам знання про Конституцію України, закріплені нею інститути.

Привити практичні навички в користуванні Конституцією України для захисту конституційних прав і свобод та демократичного конституційного ладу.

Сприяти формуванню правової і політичної культури студентів-медиків, як необхідної умови їх громадсько-політичної та соціально-економічної активності.

Прищепити студентам інтерес до роботи з правовою літературою, напрацьованою юридичної практикою.

Виховувати сумлінне ставлення до конституційних обов’язків.

Корегування самоорганізації процесу набуття знань для досягнення максимального результату самостійної пізнавальної діяльності.

ОПИСИ НАВЧАЛЬНОГО ПЛАНУ З КУРСУ ЗА ВИБОРОМ

«ОСНОВ КОНСТИТУЦІЙНОГО ПРАВА УКРАЇНИ»

ДЛЯ СТУДЕНТІВ МЕДИЧНОГО ФАКУЛЬТЕТУ

ЗІ СПЕЦІАЛЬНОСТі «ЛІКУВАЛЬНА СПРАВА»

СТРУКТУРА НАВЧАЛЬНОЇ ДИСЦИПЛІНИ

КІЛЬКІСТЬ ГОДИН, З НИХ

РІК, СЕМЕСТР

ВИД КОНТРОЛЮ

ВСЬОГО

Лекції

СЕМІНАРИ

СРС

1-й рік,

І-ІІ семестр

Залік

КРЕДИТИ

3,0

0

30

ВСЬОГО

90

0

30

60

Примітка: 1 кредит ЕСТS – 30 год.

Аудиторне навантаження – 33%, СРС – 67%

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.