Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
КПУ методичний посібник.doc
Скачиваний:
1
Добавлен:
16.11.2019
Размер:
890.37 Кб
Скачать

Тема № 5 Конституційно-правове регулювання територіальної організації держави

( 2 години )

Місце проведення: кабінет правознавства.

Форма заняття: усне опитування, заповнити пропуски слів (словосполучень) у наведеному положенні Конституції України; «формули», ситуативні тести (задачі).

Обгрунтування теми: Важливою субстанціональною ознакою держави є її територія. Без території не може існувати держава. Територія держави відграє важливу природно-географічну роль – вона становить основу матеріального і духовного творіння народу, основу матеріального багатства суспільства держави.

Просторова організація державної влади в Україні, її територіальне верховенство має глибоке історичне, економічне та національне підґрунтя. Тому територіальний устрій є сферою, де міцно переплітаються політичні, соціально-економічні, національні та інші фактор.

В межах існуючого кордону територія України є цілісною і недоторканою.

Україна в межах своєї території володіє всією повнотою суверенної влади, тобто лише вона здійснює територіальне верховенство.

Мета заняття: Викласти питання щодо поняття території держави, як її невід’ємного атрибуту, складових державної території, забезпечення територіального верховенства України за Декларацією про державний суверенітет України та Конституцією України. Основну увагу приділити розгляду питань, що стосуються розуміння співвідношення територіальної організації країни та форм державного устрою, конституційно-правового статусу адміністративно-територіальних одиниць України, особливостей конституційно-правового статусу Автономної Республіки Крим.

 1. Поняття «територія» як політична категорія.

 2. Територія держави, як політична категорія.

 3. Види територіального устрою: політико-територіальний, адміністративно-територіальний.

 • Федеративна унітарна держава.

 • Конфедерація як форма об'єднання держав.

 1. Державна територія України

 • Поняття, основні етапи формування, проблема співвідношення державної території з українською етнічною територією.

 • Державний кордон України

 1. Форма державного устрою України.

 • Основні засади адміністративно-територіального устрою України: поєднання централізації і децентралізації у здійсненні державної влади, територіальне верховенство держави, єдність та цілісність території, збалансованість і соціально-економічний розвиток регіонів з урахуванням їх історичних, економічних, екологічних, географічних і демографічних особливостей, етнічних і культурних традицій, принцип народного суверенітету, унітаризм держави, системність територіального устрою України.

 1. Система адміністративно-територіального устрою України.

 2. Конституційні основи державно-територіального устрою України.

 • "Державно-територіальний устрій"- як категорія конституційного права.

 • Федеративна і унітарна держава.

 • Конфедерація як форма об'єднання держав.

 • Автономія (поняття, види, характерні ознаки).

 • Територіальна та національна автономія.

 • Автономія в унітарній державі.

 • Територія держави як об'єкт конституційно-правових відносин.

 • Конституційно-правовий статус кордонів держави; територіальна юрисдикція держави.

 • Державна територія України (поняття, основні етапи формування, проблема співвідношення державної території з українською етнічною територією).

 • Державний кордон України.

 • Адміністративно-територіальний поділ України: становлення, сучасний стан та перспективи реформування (реорганізація основних територіальних одиниць, поява самоврядних територій, тощо).

 • Столиця України: особливості політико-правового статусу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.