Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Критерії наукової роботи.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
18.07.2019
Размер:
123.9 Кб
Скачать

Мінстерство освіти і науки України

Головне управління освіти і науки обласної ради

Івано-Франківське обласне відділення Малої академії наук України Українська гімназія № 1 Івано-Франківської міської ради

Наукове товариство «SCIENTIA VINCES

Секція природничих наук

НАЗВА РОБОТИ

Роботу виконала

Тетяна ЛЕОНЧУК,

учениця 6(10) класу

Української гімназії № 1

Івано-Франківської міської ради

Науковий керівник:

учитель-методист

Світлана ЛЕВИЦЬКА

Івано-Франківськ

-20__

Основні вимоги до оформлення науково-дослідницьких робіт учнів гімназії та членів ман

І. Загальні положення

 1. Назва наукової роботи повинна бути лаконічною, короткою, відповідати змістові наукової проблеми, вказувати на мету дослідження та його завершеність. У назві не слід використовувати ускладнену термінологію.

 2. При оформленні результатів наукової роботи необхідно посилатися на джерела, окремі матеріали яких використано

 3. Зміст наукової роботи слід викладати стисло, аргументовано, уникати бездоказових тверджень.

П. Структура наукової роботи

2.1. Наукова робота повинна мати:

 • титульний аркуш,

 • зміст,

 • перелік умовних позначень (якщо необхідно), вступ,основну частину, висновки, список використаних джерел,

 • додатки (якщо необхідно).

Ш. Вимоги до змісту наукових робіт:

3.1. Титульний аркуш містить назви Міністерства освіти і науки України, відомості

про навчальний заклад, у якому виконана наукова робота, прізвище, ім'я автора, назву наукової роботи; науковий ступінь, звання, прізвище, ім'я керівника (консультанта),; назву міста, рік виконання роботи.

 1. Зміст (друга після титульного аркуша сторінка, де визначено структуру (план) наукової роботи з назвами розділів, підрозділів, номери початкових сторінок.

 2. Вступ. У вступі необхідно розкрити актуальне значення теми (проблеми) та стан її вивчення. Далі формулюється мета та завдання дослідження, обґрунтовується важливість його проведення.

 3. Основна частина. Основна частина складається з розділів, підрозділів, пунктів, підпунктів. У розділах основної частини подають: загальну методику, результати теоретичних або експериментальних досліджень, їх аналіз і узагальнення, огляд літератури з обраної теми.

 4. Висновки. Висновки не повинні містити зайвих слів, у них необхідно відобразити найважливіші результати досліджень, звернути увагу на якісні та кількісні показники одержаних результатів, викласти рекомендації щодо їх використання.

 5. Список використаних джерел. Список джерел складають у тому порядку, у якому вони використані в роботі, або за абеткою.

Іу. Правила оформлення наукової роботи:

 1. Загальні вимоги. Робота повинна бути надрукована на одному боці паперу

формату А-4 через 1,5 інтервали; береги: лівий - 20мм, правий - 10 мм, верхній - 20 мм, нижній - 20 мм. Обсяг наукової роботи - 15-20 друкованих сторінок. Відстань між заголовком та текстом - 3-4 інтервали.

 1. Нумерація. Здійснюється арабськими цифрами без знака №. Зміст, перелік

умовних позначень, вступ, висновки, список використаних джерел не

нумерують.

Правила оформлення бібліографії

Бібліографія - це список літератури з певного питання. У книзі бібліографія слугує для поглиблення і розширення знань читачів з певної галузі науки чи техніки, якій присвячено основний зміст книги.

Розрізняють бібліографію:

Реєстраційну - знайомить читача з назвами усіх книг з конкретного питання;

Рекомендаційну - містить назви книг, які автор радить прочитати;

Як список використаної літератури - містить перелік книг, на які посилається автор.

Вибір автором певного типу бібліографії залежить від характеру та призначення видання. Способи розташування бібліографічних відомостей

Порядок розміщення назв книг у списках літератури може бути алфавітним, хронологічним, тематичним. Всередині тематичних рубрик слід дотримуватись алфавітного або хронологічного принципу розташування назв.

Список літератури може записуватись двома способами:

 • Перший рядок назви книги пишеться від лівого поля без абзацу, а другий і наступні рядки -з абзацу, наприклад:

Фрідмен Т.Л. Лексус і оливкове дерево: зрозуміти глобалізацію.

- Львів: Незалежний Культурологічний Часопис „Ї" 2002. - 626с.

 • Перший рядок назви книги пишеться з абзацу, а другий і наступні рядки - від лівого поля без абзацу, наприклад;

Враун-Галковська Марія. Домашня психологія: подружжя, діти, родина. - Львів: Свічадо, 2000. - 384с.

Перевага найчастіше надається другому способу.

Список літератури, вміщений у кінці книги, пишеться через два інтервали. Бібліографічне посилання, вміщене вкінці сторінки, оформляється як покликання.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.