Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
184812_F9466_ponomarenko_l_g_ukra_nska_mova_v_z...doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
20.09.2019
Размер:
646.14 Кб
Скачать

ГУМАНІТАРНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

“ЗАПОРІЗЬКИЙ ІНСТИТУТ ДЕРЖАВНОГО ТА МУНІЦИПАЛЬНОГО УПРАВЛІННЯ”

Інститут журналістики та масової комунікації

УКРАЇНСЬКА МОВА В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ:

ЛЕКСИКА, ФРАЗЕОЛОГІЯ

Навчально-методичний посібник

для студентів спеціальності

7.030201 – Журналістика

Запоріжжя

2005

Розглянуто кафедрою

журналістики, видавничої

справи та редагування

протокол № 6 від 27 лютого 2004 р.

Рекомендовано науково-методичною

комісією факультету

іноземних мов і журналістики

протокол № 6 від 27 лютого 2004 р.

Ухвалено до друку вченою радою

Гуманітарного університету “ЗІДМУ”

протокол № 2 від 27 жовтня 2004 р.

Рецензент: Ю. Б. Дядищева-Росовецька, к. філол. н., доцент кафедри історії української мови Інституту філології Київського національного університету ім. Тараса Шевченка

УКРАЇНСЬКА МОВА В ЗАСОБАХ МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ:

ЛЕКСИКА, ФРАЗЕОЛОГІЯ

Навчально-методичний посібник

для студентів спеціальності

7.030201 – Журналістика

Укладач: Л. Г. Пономаренко, к. філол. н., доц. кафедри журналістики, видавничої справи та редагування

ЗМІСТ

ВСТУП 4

Тема 1. ПРЕДМЕТ ЛЕКСИКОЛОГІЇ. ЛЕКСИЧНЕ ЗНАЧЕННЯ СЛОВА. БАГАТОЗНАЧНІСТЬ 5

Тема 2. АНТОНІМИ 14

Тема 3. СИНОНІМИ 20

Тема 4. ОМОНІМИ. ПАРОНІМИ 28

Тема 5. ЛЕКСИКА СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ ЗА ПОХОДЖЕННЯМ 35

Тема 6. НЕОЛОГІЗМИ 45

Тема 7. ЗАСТАРІЛА ЛЕКСИКА. ДІАЛЕКТИЗМИ 53

Тема 8. ТЕРМІНИ. ПРОФЕСІОНАЛІЗМИ 60

Тема 9. РОЗМОВНА Й ПРОСТОРІЧНА ЛЕКСИКА. 68

ЖАРГОНІЗМИ ТА АРГО 68

Тема 10. ФРАЗЕОЛОГІЯ 74

ДОДАТОК 82

ВСТУП

Не бійтесь заглядати у словник...

М. Рильський

Лекційно-практичний курс “Українська мова в засобах масової комунікації” розрахований на студентів факультету журналістики. Його метою є забезпечення мовної підготовки майбутніх працівників преси, радіо й телебачення.

Актуальність курсу випливає зі специфіки мови ЗМК, лексична система якої є найдинамічнішою системою сучасної української літературної мови, оскільки тісно пов’язана з такими функціями мас-медіа, як інформативність та новизна повідомлення.

Особлива увага до цього курсу зумовлена, по-перше, поширеною тенденцією впливу російської мови, по-друге, гостротою постановки цієї проблеми в умовах специфічної мовної ситуації на території Східної та Південної України, зокрема засиллям російської мови в усіх галузях суспільного життя. Тож запропонований посібник допоможе студентам-журналістам оволодіти основними знаннями з таких розділів мовознавства, як лексикологія та фразеологія.

Кожна тема посібника складається з кількох однотипних частин. Спочатку подаються основні відомості про лексичну або фразеологічну одиницю: визначення, значення чи відтінки значень, види, групи тощо. Всі теоретичні положення ілюструються, по можливості, прикладами, взятими з мови ЗМК. Далі з’ясовуються особливості вживання в ЗМК цих лексичних і фразеологічних явищ або художньо-зображальних засобів, побудованих на їх основі. З метою перевірки знань нижче пропонується низка питань, за допомогою яких студенти можуть самостійно з’ясувати ступінь засвоєння ними теоретичної частини кожної теми. Як відомо, необхідно не лише мати хороший запас знань, але й уміти його використовувати на практиці. Отже, для набуття практичних навичок слід звернутися до завдань, які передбачають пошук істини, процес творчості, свідомий підхід до навчання.

Виконання багатьох завдань практично не можливе без звернення до словників: тлумачних, фразеологічних, міжслівних зв’язків тощо. Взагалі, словник має стати найкращим другом і порадником журналіста, який постійно має справу із “живим” словом. Із метою вироблення мовного чуття, розпізнавання й уникання русизмів і кальок частина вправ спрямована на опанування культури усного та писемного мовлення. Для таких завдань необхідно використовувати відповідні довідники та словники, наприклад: О. Пономарева “Культура слова: Мовностилістичні поради” чи “Словник труднощів української мови” за редакцією О. Сербенської. Список як основної, так і додаткової літератури поданий в кінці кожної теми. Огляд й аналіз лексичних і фразеологічних особливостей української мови в ЗМК можна знайти в основному в статтях та кількох монографіях.

Ілюстративний матеріал посібника, який передає сучасні тенденції розвитку мови ЗМК, дібраний із загальноукраїнських, столичних і регіональних видань, зокрема: ДТ – “Дзеркало тижня”, ПіК – “Політика і культура”, ГУ – “Голос України”, ШП – “Шлях перемоги”, Ст. – “Столиця”, ЗП – “Запорізька правда”, ЗС – “Запорозька Січ”, СП – “Субота плюс”. Окремі тексти, подані для лексичного аналізу, прозвучали в ефірі радіо “Запоріжжя” та “Великий луг”.

Особливу подяку висловлюю Ганні Миколаївні Черкаській за допомогу в підборі матеріалів радіопередач.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.