Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
vidpovidi-gosi_2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
658.94 Кб
Скачать

1.Поняття потреб.

Потреба – фізіологічне, психологічне відчуття недостатку чогось. Всі птреби людини поділяються на 2 групи: первинні (фізіологічні) – з’являються з моменту народження – їжа, вода, сон, спокій; вторинні (психологічні) - з’являються в людини від спілкування з іншими людьми – успіх, влада, причетність та належність, самовираження, повага. Ієрархія потреб Маслоу: 1-фізіологічні, 2-безпека, впевненість у майбутньому, 3- соціальні (причетність), 4-повага та влада, 5-самовираження. Теорія Мак-Клеланда: 1-потреба успіху, 2-потреба причетності та належності, 3-потреба влади (заради влади чи успіху). Теорія Альдельфера: 1-потреба існування, 2-потреба взаємозв’язку, 3-потреба зростання.

2.Етапи планування і їх зміст.

Планування – це проектування процесів у просторі і часі.

Етапи планування:

1.Періодичний,ситуаційний аналіз (проводиться раз на ріе) – аналізекономічного розвитку країни (законодавство,можливості розвитку фірми), прогноз розвитку фірми, ресурсів, технологій, аналіз внутрішніх та зовнішніх факторів фірми.

2.Проведення маркетингового аналізу – визначення цілей розвитку організації, аналіз довготривалих зв’язків (існуючих та перспективних), можливість та результати удосконалення системи сплати податків, прогноз стабілізації економіки.

3.Стратегічне планування – визначення мети та методу планування; обгрунтування стратегічного плану.

4. Практичне планування – розробка тактичних планів та їх забезпечення.

5.Маркетинговий контроль – збір інформації про зміни на ринку для досягнення визначеного рівня фінансової стійкості; обгрунтування методів збору даних; обгрунтування системи оцінки даних; обгрунтування необхідності проведення локального та ситуаційного аналізу.

3.Класифікація методів пізнання економічних процесів та явищ

За характером моделювання: матеріальні(вивчення походить на модель,яка відображає основні геометричні,фізичні та функціональні властивості об’єкта) та ідеальні(використовується уявна модель: знакові-у вигляді формул,графіків, а також інтуїтивні).

За характером досліджуваних моделей: моделі об’єктів управління(відображають організаційну структуру процесу) та моделі процесів управління.

За інформацією про прийняття управлінських рішень: з повною визначеністю(ймовірність прийняття правильного рішення=1), з неповною визначеністю(існує ймовірність прийняття невірного рішення), з повною невизначеністю (ймовірність прийняття невірного рішення дуже висока).

За кількістю учасників прийняття рішень: з індивідуальним рішенням; з груповим рішенням(коли цілі і задачі всіх учасників співпадають)

За рівнем оптимізації: неоптимізаційні та оптимізаційні(оптимальне рішення):однокритерійні та багатокритерійні.

Задача

Час спостереження: Тс=8год 31хв – 1 год(обід)=151 хв;

Регламентований час на відпочинок та особисті портеби: Трвоп=451*0,025=11хв.

Коефіцієнт оперативної роботи: Кор=364/451=0,81

Коефіцієнт втрат часу по залежним від працівника причинам: Кзр=(Тптд+ Тфвоп)/Тс=82/451=0,18

Коефіцієнт втрат часу по незалежним від працівника причинам: Кзр=(Тпо+ Ттп)/Тс=43/451=0,09

Можливий приріст ПП при усуненні витрат залежних від працівника: ∆ПП1=( Тптд+( Тфвоп –Трвоп)) / (Тс–(Тптд+(Тфвоп –Трвоп)) = (4+18-11) / (451-(4+18-11)=0,02

Можливий приріст ПП при усуненні витрат незалежних від працівника: ∆ПП2=( Тпо+Ттп ) / (Тс–(Тпо+Ттп) = 43/ (451-43)=0,1

Загальний приріст ПП: ∆ПП=0,1+0,02=0,12.

При усуненні втрат робочого часу ПП може зрости на 12%. Цього можна досягнути підвищивши трудову дисципліну працівників, раціонально плануючи виробничий процес.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]