Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
vidpovidi-gosi_2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
658.94 Кб
Скачать

1. Раціональне вирішення проблем (прийняття рішення). Хар-ка етапів.

Рішення – альтернатива (необхідність вибору між 2-ма або кількох виключаючих одна одну рішень), речове відображення упр-ня, певною мірою його підсумок. Воно є результатом обдумувань, дій та намірів, висновків, міркувань, обговорень, спрямованих на реалізацію цілей упр-ня. Рішення вимагають відповідальності, систематизації дій, організованості. В циклі упр-ня – прийняття рішень є найбільш відповідальною фазою. Від якості прийнятого рішення залежить успіх його виконання.

Вибрати альтернативу – означає відповісти на ряд питань. Етапи рац підходу до прийняття рішень:

1. діагностування проблеми (включає виявлені симптоми з’явившихся проблем, збір необхідної інформації, яка хар-є проблему);

2. формування обмежень та вибір критеріїв оцінки;

3. розробка альтернативних варіантів (розробка всіх можливих варіантів дій, що забезпечують вирішення проблемної ситуації);

4. оцінка альтер варіантів (перевірка кожної знайденої альтернативи за критеріями);

5. вибір варіантів рішення;

6. реалізація вибраного рішення;

7. оцінка реалізованого рішення.

Вимоги до рішення проблеми: 1. головне в рішенні є ступінь досягнення мети, тобто бути еф-им; 2. рішення проблеми з мін затратами; 3. ріш повинно бути забезпеч всіма необхідними ресурсами.

2. Які існують системи обслуговування робочого місця.

Функції обслуговування робочого місця:1.Виробничо0підготовча функція обслугов роб місця 2. Ремонтно-обслуговуюча 3. Ремонтно-будівельна. 4. Складська. 5. транспортна комплектуюча. 6. Інструментальна. 7. Енергетична. 8. Налагодницька. 9. Господарчо- побутова.

В залежності від рівня централізації робіт по кожній з функцій обслуговування робочих вирізняють: 1. централізовану- здійснення всіх видів робіт по ОРМ використов з єдиного центру, який може бути підпорядкований або цеху, або виробництв цілому. Створ при значному обсязі робіт 2. Децентралізований – роботи по ОРМ виконуються самим працівником, який здійснює діяльність на цьому РМ. 3.Змішану- має лементи обох систем.

Форми обслуговування робочих місць:1. стандартна. 2. Планово-попереджувальна. 3. Чергова.

3.Схема еа виробництва та його характеристика.

В процесі аналізу виробництва підприємства необхідно розглянути такі питання:1. Якість планування обґрунтування планів, як у цілому, так і відокремлених виробничих підрозділів. 2. оцінка виробітки планів виробництва та реалізації продукції, динаміка об’ємів виробництва. 3. Визнач осн факторів, які впливають на сукупний об’єм виробництва протягом останніх років. 4.Взаємозвязок показників об’ємів виробництва, реалізації, асортименту, якості продукції 5. Визначення внутрігосподарських резерві, збільшення об’ємів випуску продукції та реалізації, а також розробка міроприємств по їх використанню. Для дослідження використав статистичну інформацію про виробництво продукції а також планові матеріали і бухгалтерські дані(про випуск, розвантаження і реалізацію продукції), інші оперативні дані виробн діяльності.

Задача.

Розрахувати період обороту ДЗ.

Рішення Тдз= Дк/пдз пдз=Д/ДЗтрпср+ВОср, пдз – кількість оборотів ДЗ, пдз=1403,7/((61,4+71)/2+(4,5+3,9)/2)=19,9 ТДЗ=360/19,9 =18,1

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]