Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
vidpovidi-gosi_2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
658.94 Кб
Скачать

10.5. Навчання працівникі в питань оп

Працівники під час прийняття на роботу і в процесі роботи повинні проходити за рахунок роботодавця інструктаж, навчання з питань охорони праці, з надання першої медичної допомоги потерпілим від нещасних випадків і правил поведінки у разі виникнення аварії.*Працівники, зайняті на роботах з підвищеною небезпекою або там, де є потреба у професійному доборі, повинні щороку проходити за рахунок роботодавця спеціальне навчання і перевірку знань відповідних нормативно-правових актів з охорони праці*.Посадові особи, діяльність яких пов'язана з організацією безпечного ведення робіт, під час прийняття на роботу і періодично, один раз на три роки, проходять навчання, а також перевірку знань з питань охорони праці за участю профспілок.Порядок проведення навчання та перевірки знань посадових осіб з питань охорони праці визначається типовим положенням, що затверджується спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади з нагляду за охороною праці.Не допускаються до роботи працівники, у тому числі посадові особи, які не пройшли навчання, інструктаж і перевірку знань з охорони праці.У разі виявлення у працівників, у тому числі посадових осіб, незадовільних знань з питань охорони праці, вони повинні у місячний строк пройти повторне навчання і перевірку знань.

Білет 11

11.1. Банківське кредитування підприємств.

На кредитному ринку підприємства вступають у грошові відносини з комерц банками, які відіграють важливу роль у їх дія-сті. Акумулюючи грошові кошти на безстрокових банківських депозитах, під-ва здійснюють безготівкові розрахунки з постачальниками, підрядниками, споживачами тощо. Банки інкасують отримані підприємствами у готівковій формі доходи і видають готівку для виплати ЗП, на госп потреби та ін, тобто здійснюють касове обслугов. За рах акумульованих коштів, в першу чергу, на строкових депозитах, банки надають, головним чином, короткострокові позички. Якщо ж вони акумулюють кошти шляхом емісії акцій, то використовують їх для фінансування та кредитування довгострокових інвестиційних програм. За таких умов відб створення фінансово-промислових груп і банки беруть участь в управлінні ними. Ком банки можуть виступати кредиторами у лізингових операціях з приводу придбання підприємствами дорогого обладнання, машин, а в окремих випадках – нерухомості, здійснювати операції з цінними паперами під-в, надавати їм консультативні (консалтингові) послуги та ін. ком банки є також основним посередником валютного ринку. Тут вони забезп розрахунки під-в з експортерами та імпортерами через систему кореспондентських рахунків в інозем банках. Валютний ринок захищає під-ва від ризиків: придбавши заздалегідь у банку іноземну валюту для міжнар розрахунків, під-во перекладає ризик падіння курсу на банк, сплачуючи за це певну суму грошей.

11.2. Чим характеризується організація робочого місця:

Організація роб місця визначається наступними елементами: рівень спеціалізації роб місця; оснащення роб місця; просторова організація або планув роб місця; комфортність умов праці. Оснащення роб місця включає: 1. технолог обладнання, що включає основне і додаткове. 2. технологічна оснастка. 3. інструмент. 4. робочі меблі. 5. організаційна оснастка. Зовн просторова організація роб місця полягає в розміщенні на роб місці технологічного оснащення та роб меблів. Внутрішня полягає в розміщенні на верстатах, в інструментальних ящиках на стелажах предметів праці, інструменту, документації. Принципи раціональної зовнішньої просторової організації: 1) забезпеч мінімальної необхідної площі та об’єму роб місця (4,5 м, 15 м2). 2) забезпеч мінімальних шляхів транспортування предметів праці в зоні виконання робіт. 3) забезпеч мінімальних переміщень працівника на роб місці. 4) виключення зустрічних потоків предметів праці та інструменту при виконанні технологічних операцій. Принципи внутрішньої просторової організації: 1) кожен предмет на роб місці повинен мати постійне розташування. 2) предмети, що використовуються частіше повинні розташовуватися ближче. 3) всі предмети повинні розташовуватися в зоні максимальної досяжності рук робітника. 4) предмети, що послідовно використовуються в технологічному процесі повинні розміщуватися поруч.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]