Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
vidpovidi-gosi_2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
658.94 Кб
Скачать

17.5. Охорона праці жінок

Забороняється застосування праці жінок на важких роботах і на роботах із шкідливими або небезпечними умовами праці, на підземних роботах, крім деяких підземних робіт (нефізичних робіт або робіт, пов'язаних з санітарним та побутовим обслуговуванням), а також залучення жінок до підіймання і переміщення речей, маса яких перевищує встановлені для них граничні норми, відповідно до переліку важких робіт і робіт із шкідливими і небезпечними умовами праці, граничних норм підіймання і переміщення важких речей, що затверджуються спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у галузі охорони здоров'я.Праця вагітних жінок і жінок, які мають неповнолітню дитину, регулюється законодавством.Вагітність жінки та її дитина не можуть бути причиною звільнення та відмови ц прийманні на роботу.Забороняється залучати до роботи жінок,які мають дітей 3-14років або дітей-інвалідів до надурочних робіт і не направляються у відрядження без їх згоди.

Білет 18

1. Поняття організації, орг-ія як система.

Організація – група людей, діяльність яких координується для досягнення певної мети. Орг-ії поділяються на формальні та неформальні.

Формальні – групи людей, діяльність яких свідомо планується, організовується, мотивується з метою досягнення певної мети.

Неформальні – виникають і функціонують спонтанно.

Якщо орг-я має 1 мету – то це проста орг-я, якщо набір взаємопов’язаних цілей – то вона складна.

Орг-я є системою, тобто сукупністю взаємодіючих елементів, які складають цілісне утворення, що має властивості, відмінні від властивостей складових елементів.

Орг-я складається з керуючої та керованої підсистем.

Керуюча включає ті складові елементи, які забезпечують процес упр-ня.

До складу керованої сис-ми входять елементи, які забезпечують безпосередній процес виробничої, господарської, комерційної та ін. видів діяльності.

К еруюча сис-ма

Зворотній зв’єязок Прямий зв’язок

Керована сис-ма

П роцес функ-ня орг-ії як сис-ми

ВХІД ПРОЦЕС ПЕРЕТВОР ВИХІД

Матеріали, капітал, Обробка та перетвор. Продукція, прибуток,

Трудові ресурси соц. відповідальність

Інформація

2. Тривалість транспортного циклу вантажного автомобіля

Транспортний цикл Тц= Тпр+Тп, Тр-час руху, Тп-Час простою

Час руху – Тр= 60×lвї⁄Vтβ

Час простою на маятниковому маршруті : Тп=Тпр′+ Кγ+gn

Час простою із заїздами: Тп=Тпр′+ Кγ+gn+γ+Тз(n -1)

Час простою із зважуванням: Тп=Тпр′+ Кγ+gn+γ+Тз(n -1) + Тзв×n

3. Класифікація моделей пізнання процесів і явищ

За характером моделювання:

 • матеріальні( вивчення проходить на моделі, яка відображає основні геометричні, фізичні та функціональні властивості об’єкта)

 • ідеальні( використовується уявна модель : знакові-у вигляді формул, графіків, а також інтуїтивні)

За характером досліджуваних моделей:

 • моделі об’єктів управління(відображають організаційну структуру процесу)

 • моделі процесів управління

За інформацією про прийняття управлінського рішення:

 • з повною визначеністю( імовірність прийняття правильного рішення=1)

 • з не повною визначеністю ( існує імовірність прийняття не правильного рішення)

 • з повною не визначеністю ( імовірність прийняття не правильного рішення дуже висока)

За кількістю учасників прийняття рішення:

 • з індивідуальним рішенням

 • з груповим рішенням( коли цілі і задачі усіх учасників співпадають)

За рівнем оптимізації:

 • не оптимізаційні

 • оптимізаційні( оптимальне рішення) : однокритерійні та багато критерійні

Задача

Коефіцієнт абсолютної ліквідності- показує яку частину ПЗ підприємство може погасити негайно.

Кал= ГК/ПЗ

Кппал=37,8/583=0,06

Ккпал=23,4/429,9=0,05

Нормативне заначення 0,2

Коефіцієнт критичної ліквідності- яку частину Пз підприємство може погасити за строк обороту ДЗ

Ккл= (ГК+ПФІ+ДЗ+Во)/ПЗ

Кпп кл=(37,8+0,2+85,3+3,3)/583=0,22

Ккп кл=( 23,4+4,2 + 146,5+2,3)/0,41

Коефіцієнт поточної ліквідності – яку частину ПЗ підпр-во може погасити за строк обороту Оаб

Кпл=Оаб/ПЗ

Кпп пл=980,7/583=1,68

Ккп пл.=1031,6/429,9=2,4

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]