Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
vidpovidi-gosi_2.doc
Скачиваний:
0
Добавлен:
16.09.2019
Размер:
658.94 Кб
Скачать

12.1. Організація безготівкових розрахунків:

Безготівкові розрахунки – розрахунки, що проводяться без участі готівки, тобто в сфері безготівкового грошового обороту. Безготівкові розрахунки поділяються на міжгосподарські та міжбанківські, які обслуговують відповідно відносини між клієнтами банків та банками. Безготівкові розрахунки поділ за об’єктами розрахунків, тобто від призначення платежу, на 2 групи: - розрахунки за товарними операціями;- розрах за нетоварними операціями. Принципи організації без готів розрах: 1. Грошові кошти всих госп суб’єктів (як власні, так і залучені) підлягають обов’язковому зберіганню на поточних та інших рахунках в установах банків. 2. Без гот розрах між підприємствами, фіз особами здійснюються через банки шляхом перерахув коштів із поточних рахунків платників на поточні рахунки одержувачів коштів.3. Розрах з постачальниками за товарно-матеріальні цінності і послуги проводяться як правило після відпуску продукції або надання послуг. На практиці застос також попередня оплата. 4. Банки списують кошти з рахунків під-в тільки за розпорядженням їх власників, крім випадків, у яких безспірне списання коштів передбачене законом України, а також за рішенням суду, арбітражного суду та виконавчого приписами нотаріусів. 5. Доручення під-в на перерах коштів приймається банками до виконання тільки в межах наявних коштів на їх рахунках або за рахунок платіжного кредиту банку. 6. Зарахування коштів на рахунок одержувача відбувається після списання відповідних грошових сум із рахунків платника. 7. Банк на договірній основі здійснює розрахунково-касове обслуговування своїх клієнтів і виконує їх розпорядження щодо перерахування коштів із рахунків. 8. Під-ва самостійно обирають форми розрахунків та вказують їх при укладенні між собою договорів. 9. Взаємні претензії між платником та одержувачем коштів розглядаються сторонами в претензійно-позовному порядку без участі банку. Організація без гот розрах повинна відповідати конкретним вимогам, які обумовлені інтересами розвитку економіки. Головна з них – забезпечити своєчасне отримання кожним під-вом грошових коштів за поставлену ним продукцію та надані послуги, чим сприяти прискоренню обігу оборотних коштів у розрахунках. У сучасних умовах застос такі основні форми без гот розрах: платіжними дорученнями, платіжними вимогами-дорученнями, чеками, акредитивами, векселями, платіжними вимогами, інкасовими дорученнями. Спосіб платежу ха-є порядок списання коштів із рахунків платників.

12.2. В чому полягає специфіка організації праці водіїв автомобілів.

1. Роб день водія проходить у відриві від основної роб бази, і тому водій сам вирішує питання організації праці. 2. З двох видів навантажень, які діють на водія в процесі праці психічне навантаження значно перевищує фізичне. 3. На результати праці водія автомобіля впливає велика кількість зовнішніх факторів, що знаходяться поза впливом організації ви-ва. 4. Робоче місце водія є джерелом підвищеної небезпеки. 5. Для водія авто характерні високі статичні навантаження, що пов’язані з в використанням незмінної роб пози. 6. Для водія характерно також відсутність стабільної тривалості роб зміни, що викликає необхідність використання сумарного місячного обліку роб часу.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]