Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Vlad_OMK.docx
Скачиваний:
1
Добавлен:
08.09.2019
Размер:
447.88 Кб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ УКРАЇНИ

НАЦІОНАЛЬНИЙ ТРАНСПОРТНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

Факультет «Транспортні та інформаційні технології»

Кафедра «Міжнародні перевезення та митний контроль»

КУРСОВА РОБОТА

з дисципліни: «ОРГАНІЗАЦІЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ»

на тему: «ОРГАНІЗАЦІЯ МИТНОГО КОНТРОЛЮ ПРИ ВИКОНАННІ МІЖНАРОДНИХ АВТОМОБІЛЬНИХ ПЕРЕВЕЗЕНЬ ВАНТАЖІВ»

Виконав:

ст. гр.. МК-IV-1

Смiщука О.Ю.

Керівник роботи:

ас . Андрієвська О.М.

Київ 2012

ЗМІСТ

РОЗДІЛ 1 5

ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ НА ЕКСПОРТ РУД ТА КРНЦЕНТРАТІВ НІКЕЛЕВИХ 5

1.1. Технологія митного оформлення руд та концентратів нiкелевих  5

1.2. Заходи тарифного та нетарифного регулювання, які застосовуються до заданого виду товару 8

ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ МИТНОГО КОНТРОЛЮ 24

3.3. Дослідження роботи автомобільного пункту пропуску із застосуванням різних моделей митного контролю 31

РОЗДІЛ 4 39

ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ 39

4.1. Визначення економічної ефективності впровадження технічних засобів митного контролю на об’єктах митної інфраструктури 39

4.2. Визначення доцільності існування пункту пропуску 47

4.3. Ефективність митного контролю транспортних засобів 48

ВИСНОВОК 50

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 52

РОЗДІЛ 1. ПОРЯДОК ОФОРМЛЕННЯ ДОЗВІЛЬНИХ ДОКУМЕНТІВ НА ЕКСПОРТ ЧАСТИН ЯДЕРНИХ РЕАКТОРІВ 4

1.1. Технологія митного оформлення частин ядерних реакторів 4

1.2. Заходи тарифного та нетарифного регулювання, які застосовуються до заданого виду товару 7

РОЗДІЛ 2. АНАЛІЗ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ УКРАЇНИ ПРИ ЕКСПОРТІ ЧАСТИН ЯДЕРНИХ РЕАКТОРІВ 10

2.1. Дослідження обсягів експорту частин ядерних реакторів з України за основними напрямками 10

2.2. Дослідження інтенсивності динаміки експорту частин ядерних реакторів за вказаним напрямком перевезення 15

2.3. Визначення сезонності експорту частин ядерних реакторів…………….19

РОЗДІЛ 3. ДОСЛІДЖЕННЯ ТЕХНОЛОГІЙ ОРГАНІЗАЦІЇ МИТНОГО КОНТРОЛЮ 233

3.1. Здійснення процесу митного контролю з урахуванням його достовірності 23

3.2. Визначення тривалості роботи інспекторів з точки зору втомлюваності 25

3.3. Дослідження роботи автомобільного пункту пропуску із застосуванням ізних моделей митного контролю 300

РОЗДІЛ 4. ЕКОНОМІЧНА ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЯЛЬНОСТІ МИТНИХ ОРГАНІВ 38

4.1. Визначення економічної ефективності впровадження технічних засобів митного контролю на об’єктах митної інфраструктури 3838

4.2. Визначення доцільності існування пункту пропуску 4146

4.3. Ефективність митного контролю транспортних засобів 47

ВИСНОВОК 499

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 511

Розділ 1 порядок оформлення дозвільних документів на експорт руд та крнцентратів нікелевих

1.1. Технологія митного оформлення руд та концентратів нiкелевих

Відповідно до Закону України «Про митний тариф України руди та концентрати нiкелеві  відносяться до розділу V «Мінеральні продукти», групи 26 «Руди, шлаки та зола» (рис.1.1) [1].

Загалом код руд та концентратів нiкелевих  згідно УКТЗЕД – 2604 00 00 00.

| Код | Назва | Ставки мита, % |

| | |-------------------------| |

| | |преферен-|пільгова|повна | |

| | | ційна | | | |

|------------------+--------------------+---------+--------+------|

|2604 00 00 00 |Руди та концентрати | | | | |

| |нікелеві | | | | |

|------------------+--------------------+---------+--------+------|

Рис.1.1. Визначення коду товару за УКТЗЕД

Відповідно до статті 27 Митного кодексу України товари, які переміщуються, через митний кордон України, окрім митного контролю, можуть підлягати санітарному, ветеринарному, фітосанітарному, радіологічному та екологічному контролю [2].

На сьогодні законодавством передбачено наступні види контролю:

1) прикордонний контроль – державний контроль, який здійснюється органами охорони державного кордону Державної прикордонної служби України і полягає в проведенні паспортного та візового контролю громадян, а також в боротьбі з переміщенням через кордон України зброї, боєприпасів та наркотичних речовин. Прикордонний контроль при в’їзді в Україну здійснюється перед проведенням інших видів контролю, а при виїзді – після їх завершення [3];

2) митний контроль – сукупність заходів, що здійснюються митними органами в межах своєї компетенції з метою забезпечення додержання норм національних нормативно-правових актів з питань митної справи, міжнародних договорів України, укладених в установленому законом порядку. Митному контролю підлягають усі товари, що переміщуються через митний кордон України. Він передбачає проведення митними органами мінімуму митних процедур, необхідних для забезпечення дотримання законодавчих норм у сфері митно-тарифних відносин [2];

3) фітосанітарний контроль – державний контроль, який здійснюється пунктами карантину рослин Головної державної інспекції з карантину рослин Міністерства аграрної політики України та поширюється на сировину і продукцію рослинного походження (рослини, насіння, зернові, фрукти і овочі, лісоматеріали, а також будь-які матеріали, за допомогою яких можуть поширюватися карантинні об’єкти). В результаті здійснення даного виду контролю на під карантинні об’єкти видається фітосанітарний сертифікат [4];

4) ветеринарний контроль – держаний контроль, який здійснюється пунктами Держветконтролю Державного департаменту ветеринарної медицини Міністерства аграрної політики України та розповсюджується на сировину та продукцію тваринного походження (всі види тварин, їхня шкіра, м’ясо, кістки, риба, яйця, корми, інші предмети та матеріали, що можуть бути збудниками хвороб, будь-яких вірусів), ветеринарні препарати та медикаменти. Підтвердженням проходження ветеринарного контролю є ветеринарний сертифікат, виданий органами Державного департаменту ветеринарної медицини [5];

5) санітарно-епідеміологічний контроль – державний контроль, який здійснюється санітарно-карантинними підрозділами Департаменту державного санітарно-епідеміологічного нагляду Міністерства охорони здоров’я України та розповсюджується на товари, які можуть нанести шкоду здоров’ю людини (продукти харчування, лікарські препарати, сировина медичної промисловості, медичне обладнання, одяг, взуття, засоби гігієни). За результатами санітарно-епідеміологічного контролю робиться висновок Державної санітарно-гігієнічної експертизи [6];

6) екологічний контроль – державний контроль, здійснення функцій якого покладено на Державну екологічну інспекцію Міністерства екології та природних ресурсів України та предметами якого є транспортні засоби різних видів транспорту, вантажі, які містять відходи виробництва, хімічні сполуки, токсичні, радіоактивні та інші небезпечні речовини, засоби захисту рослин, стимулятори їх росту, добрива, усі види диких рослин, водні живі ресурси, зоологічні, ботанічні, мінералогічні колекції, мисливські трофеї [7];

7) радіологічний контроль – державний контроль, який здійснюється органами Головної державної екологічної інспекції Міністерства екології та природних ресурсів України. Радіологічний контроль проводиться з метою контролю виконання вимог чинного законодавства при переміщенні через державний кордон радіоактивних речовин і ядерних матеріалів [8];

8) гемологічний контроль (контроль за переміщенням культурних цінностей) – державний контроль, який здійснюється Державною службою контролю за переміщенням культурних цінностей через державний кордон України Міністерства культури України і розповсюджується на культурні цінності, які тимчасово ввозяться або вивозяться [9];

9) контроль міжнародних автотранспортних перевезень;

10) контроль авіаційної безпеки польоту.

Заданий товар – руди та концентрати нiкелеві  – при вивезенні за межі митної території України в режимі «ЕК 10» підлягає митному, прикордонному, екологічному та радіологічному контролю [10].

Відповідно до ПКМУ № 1031 від 05.10.2011 «Деякi питання здiйснення державного контролю товарiв, що перемiщуються через митний кордон України» у разi вивезення за межi митної територiї України радiологiчний контроль товарiв i транспортних засобiв здiйснюється один раз в митних органах вiдправлення або у пунктах пропуску через державний кордон України (пунктах вивезення за межi митної територiї України) [8].

Митне оформлення може бути завершено тільки після проходження зазначених видів контролю.

Радіологічний контроль у пунктах пропуску через державний кордон України здійснюється інспекторами служби екологічного контролю. Підтвердженням факту проведення радіологічного контролю є наявність в товаросупровідних документах відмітки "Радіологічний контроль" або відмітки "Екологічний контроль" ( лист Держмитслужби від 16.01.2003 №11/4-09-609-ЕП) [11].

   Під час експорту з України товар підлягає екологічному контролю, який здійснюється посадовими особами органів Міністерства екології та природних ресурсів України в зонах митного контролю на митній території України (крім пунктів пропуску через митний кордон України).

У разі, якщо відповідним нормативно-правовим актом установлено потребу проводити лабораторну перевірку, вiдбір проб й зразків товару для проведення лабораторних дослiджень (аналiзу, експертизи) здійснюється у межах, установлених нормативами відбору проб та зразків.

 Згідно з ПКМУ від 25.12.2002 № 1985 оформлення періодичної митної декларації для цього товару не передбачено.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]