Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
mig.econ.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
1.1 Mб
Скачать

1.4 Система найважливіших показників розвитку національних господарств та світової економіки в цілому

Для проведення аналізу економічного положення країн і регіонів світу експерти, як правило, використовують ряд важливих індикаторів, що характеризують також динаміку і стан розвитку світової економіки.

Одним з найважливіших і таким, що часто застосовується, вважається показник виробництва валового внутрішнього продукту (ВВП). Він виражає загальний обсяг кінцевих товарів і послуг, які вироблені на території тієї чи іншої країни, незалежно від національної належності підприємств, які там діють в певний період часу. Облік кінцевої продукції передбачає виключення повторного рахунку сировини, напівфабрикатів, інших матеріалів, палива, електроенергії та послуг, які використані в процесі її виробництва.

12

При цьому в деяких країнах (США та ін.) використовується показник валового національного продукту (ВШІ), якій відображає обсяг виробництва, що знаходиться під контролем корпорацій та приватних осіб, громадян даної країни.

Для того, щоб обчислити ВНП, із ВВП вираховують доходи, які отримали іноземці в даній країні (прибутки іноземних корпорацій та заробітну плату іноземних робітників і службовців) і додають доходи, які отримали корпорації та громадяни даної країни за її межами. Відмінності між показниками ВВП і ВНП в кількісному відношенні, як правило, невеликі - від декількох десятих до приблизно одного відсотка. Показник виробництва ВВП підраховується на основі системи національних рахунків, яка побудована на концепції про продуктивний характер всіх видів діяльності.

З обчисленням показника ВВП пов'язаний і показник національного доходу (НД). Він обчислюється як ВВП мінус амортизація (отримує чистий ВВП), мінус непрямі податки і плюс субсидії. Сума податків значна. Вони включаються в ринкові ціни товарів та послуг і сплачуються кінцевим споживачем. Субсидії мають на ціни протилежну дію: вони понижують їх в розмірі субсидій. Динаміка національного доходу в довгостроковому плані майже повністю відповідає динаміці ВВП, тому у спеціальній літературі часто використовується показник ВВП.

Основні показники, які входять до системи національних рахунків і розраховуються різними методами, пов'язані між собою, тому їх величини можна співставляти. Методологія підрахунку ВВП свідчить, що цей показник виражає загальну економічну активність у світі і окремих країнах. Обсяг виробництва ВВП вимірюється як в поточних, так і в постійних цінах будь-якого (базисного) року. Відмінність між цими вимірюваннями може бути досить суттєвою. Номінальний ВВП (в поточних цінах) може зростати дещо швидше, ніж реальний ВВП (в постійних цінах). Різниця в темпах зростання пов'язана з динамікою цін. При підрахунку в незмінних цінах відбувається зниження цінових коливань. Зростання реального ВВП розглядається як показник економічного розвитку. Стабільні темпи його зростання вважаються ознакою сили економіки.

Для дослідження реальної ситуації сукупного ВВП світу обчислення проводиться в єдиній валюті - доларах США за поточним чи незмінним курсом, хоча ці показники не можуть претендувати на точне кількісне. вимірювання в окремих випадках. Так, обмінні курси валют наближаються до фактичного співвідношення національних цін на товари, які надходять в канали міжнародної торгівлі. Однак деякі види послуг, нерухомість, котрі не є предметом зовнішньоторговельного обміну, як правило, враховуються в показниках національних рахунків за цінами, відмінними від американських, тому перерахунок даних ВВП тієї чи іншої країни в доларах за валютним курсом призводить до неточних результатів.

13

Для більш точної оцінки ВВП тієї чи іншої країни в інших валютах фахівці проводять порівняння купівельної спроможності валют, які показують відхилення реальних співвідношень цін від валютних курсів. Подібні відхилення по групі промислове розвинутих країн в бік заниження досягали 20-40 %, однак у цьому випадку визначення реальних валютних курсів залежить від точності визначення цін певних наборів продуктів. Відхилення паритетів по реальній купівельній спроможності валют від їх обмінних курсів знаходяться серед причин недостатньої співставленості статистики ООН та інших міжнародних організацій.

Підрахунки часто є справою трудомісткою: всі галузі, сфери виробництва відрізняються одна від одної і не існує єдиного еталона, який би дозволив всі результати господарської діяльності вимірювати з абсолютною точністю. Крім того, необхідність певного періоду часу для збору та обробки даних, що співставляються по окремим країнам і регіонам світу призводить, як правило, до відомого "спізнення" в публікації подібних узагальнюючих матеріалів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]