Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
mig_econ.doc
Скачиваний:
5
Добавлен:
26.11.2018
Размер:
1.14 Mб
Скачать

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

М.Є. ДВОРНІКОВ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

ВІННИЦЯ ВДТУ 2001

МІНІСТЕРСТВО ОСВІТИ І НАУКИ УКРАЇНИ ВІННИЦЬКИЙ ДЕРЖАВНИЙ ТЕХНІЧНИЙ УНІВЕРСИТЕТ

М.Є. ДВОРНІКОВ

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Затверджено Ученою радою Вінницького державного технічного університету як навчальний посібник для студентів економічних спеціальностей Протоколы» 5 від 27 грудня 2000 року

ВІННИЦЯ ВДТУ 2001

ЗМІСТ

ПЕРЕДМОВА....................................................................... 5

Тема 1 формування та розвиток світового господарства . 6

Сучасні підходи до визначення поняття "світове господарство". Основні етапи формування сучасної світової економіки. Підсистеми світового господарства. Система найважливіших показників розвитку національних господарств та світової економіки в цілому. Динаміка сучасного розвитку світового господарства.

Тема 2 економіка країн оеср ..................................................... 18

Загальна характеристика країн ОЕСР. Державне регулювання економіки країн ОЕСР. Основні напрямки економічної політики

Тема З ЕКОНОМІКА КРАЇН, ЩО РОЗВИВАЮТЬСЯ ............................ 33

Загальна характеристика та місце у світовій економіці країн, що розвиваються. Соціально-економічна структура країн, що розвиваються. Структура економіки та розвиток основних галузей. Зовнішньоекономічні зв'язки країн, що розвиваються. Нові індустріальні країни

Тема 4 ЕКОНОМІКА ПЕРЕХІДНИХ СУСПІЛЬСТВ ................................ 47

Загальна характеристика країн з перехідною економікою. Основні напрямки реформування економіки в умовах переходу до ринкових відносин. Сучасні риси економіки перехідного періоду у країнах Східної Європи

Тема 5 СИСТЕМА МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ ВІДНОСИН ........... 54

Суть, рівні та структура МЕВ. Суб'єкти МЕВ. Принципи розвитку МЕВ

Тема 6 СЕРЕДОВИЩЕ ІСНУВАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЕКОНОМІЧНИХ

ВІДНОСИН .......................................................................... 59

Суть і структура середовища МЕВ. Природно-географічне середовище МЕВ. Політика-правове середовище МЕВ. Економічне середовище МЕВ. Соціально-культурне середовище МЕВ

Тема 7 МІЖНАРОДНІ ВАЛЮТНІ ВІДНОСИНИ .................................... 67

Суть міжнародних валютних відносин. Загальні відомості про валюту. Світова валютна система та її еволюція. Валютні ринки світу. Світовий ринок золота. Міжнародні валютні розрахунки

Тема 8 МІЖНАРОДНІ ФІНАНСОВО-КРЕДИТНІ ВІДНОСИНИ ............... 83

Міжнародна міграція капіталів. Міжнародні кредитні відносини. Світовий ринок позичкових капіталів. Міжнародні фінансово-кредитні організації

Тема 9 МІЖНАРОДНЕ ВИРОБНИЧЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ................... 95

Суть міжнародного виробничого співробітництва. Міжнародна спеціалізація виробництва. Міжнародна виробнича кооперація. Галузеві аспекти міжнародного виробничого співробітництва Тема 10 МІЖНАРОДНЕ НАУКОВО-ТЕХНІЧНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО ....... 106

Суть міжнародного науково-технічного співробітництва та його структура. Інтелектуальна власність і світовий ринок технологій. Міжнародне ліцензування. Міжнародний інжиніринг. Міжнародні міжвузівські наукові стосунки. Світова організація інтелектуальної власності (СОІВ)

З

Тема 11 МІЖНАРОДНІ ТРУДОВІ ВІДНОСИНИ ..................................... 116

Світовий ринок трудових ресурсів. Міжнародна трудова міграція. Основні тенденції розвитку сучасних міграційних процесів. Регулювання міжнародних міграційних процесів. Міжнародна організація праці

Тема 12 МІЖНАРОДНА ТОРГІВЛЯ ..................................................... 123

Міжнародна торгівля як форма міжнародних економічних відносин. Теоретичні основи міжнародної торгівлі. Структура міжнародної торгівлі. Ціноутворення у міжнародній торгівлі. Основні інструментирегулювання міжнародних торгових відносин. Динаміка світової торгівлі на сучасному етапі. Роль та функції ГА ТТ/СОТ в регулюванні сучасної світової торгівлі

Тема 13 СВІТОВИЙ РИНОК ПОСЛУГ .................................................. 145

Система міжнародних послугових відносин. Міжнародний лізинг. Міжнародний факторинг. Міжнародний форфейтинг. Міжнародний франчайзинг. Міжнародний консалтинг. Світовий ринок професійних послуг. Страхові послуги на світовому ринку. Міжнародний туризм

Тема 14 МІЖНАРОДНІ ТРАНСПОРТНІ ВІДНОСИНИ ............................. 159

Суть та особливості міжнародних транспортних відносин. Морські та річкові міжнародні перевезення. Міжнародні сухопутні та повітряні перевезення. Особливості транспортно-експедиторського посередництва у міжнародних перевезеннях. Роль міжнародних організацій у регулюванні міжнародних транспортних перевезень

Тема 15 МІЖНАРОДНИЙ БІЗНЕС ....................................................... 169

Суть та особливості міжнародного бізнесу. Розвиток транснаціонального бізнесу. Спільне підприємництво. Роль вільних економічних зон у розвитку міжнародного бізнесу

Тема 16 ІНТЕГРАЦІЙНІ ПРОЦЕСИ У СВІТОВОМУ ГОСПОДАРСТВІ ....... 180

Суть та основні форми економічної інтеграції. Інтеграційні процеси у Європі. Особливості розвитку економічної інтеграції у Північній Америці. Інтеграційні об'єднання Латинської Америки. Регіональні інтеграційні формування в Азії. Інтеграційні об'єднання Африки. Проблеми економічної інтеграції СНД. Роль ООН та інших міжнародних інститутів у розвитку загальносвітової економічної інтеграції. ЛІТЕРАТУРА........................................................................ 199

4

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]