Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
mig.econ.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
1.1 Mб
Скачать

Тема 6 середовище існування міжнародних економічних відносин

Суть і структура середовища МЕВ. Природно-географічне середовище МЕВ. Політико-правове середовище МЕВ. Економічне середовище МЕВ. Соціально-культурне середовище МЕВ.

6.1 Суть і структура середовища мев

Існування та розвиток будь-якого явища, природного чи суспільного, залежить не тільки від його внутрішньої будови, внутрішніх рушійних сил, але й від умов та чинників, які впливають на явище й зовні. Оскільки міжнародні економічні відносини є явищем суспільним, їх функціонування і розвиток також залежать як від внутрішніх процесів, які в них відбуваються, так і від впливу зовні, тобто від певного середовища. Середовище МЕВ - це система умов і чинників існування, функціонування та розвитку міжнародних економічних зв'язків. Його можливо розділити на внутрішнє і зовнішнє середовище.

Внутрішнє середовище МЕВ являє собою внутрішню будову системи міжнародних економічних відносин з притаманними їй законами існування, функціонування та розвитку. Вона складається з таких елементів:

1. Форми та види міжнародних економічних відносин.

2. Внутрішні економічні закони функціонування системи міжнародних економічних відносин, тобто ті явища і процеси, які відбуваються у світовому господарстві і мають чітко виражений причинно-наслідковий характер, постійно чи періодично повторюються за певних умов.

3. Зовнішньоекономічна діяльність країн та їх суб'єктів.

4. Управління міжнародними економічними процесами, регулювання міжнародних економічних відносин.

Зовнішнє середовище МЕВ являє собою систему зовнішніх умов, у яких розвиваються міжнародні економічні відносини, та систему чинників, що впливають на поведінку суб'єктів МЕВ. Воно досить обширне і має складну структуру.

Так, за критерієм сфер впливу виділяють:

а) природно-географічне середовище;

б) політично-правове середовище;

в) економічне середовище;

г) соціально-культурне середовище.

За критерієм безпосередності впливу (дії) виділяють:

а) умови та чинники прямої (безпосередньої) дії;

б) умови та чинники непрямої (опосередкованої) дії. Загалом усі умови і чинники впливають на функціонування та розвиток системи міжнародних економічних відносин або безпосередньо,

59

або через інші чинники. Чинники безпосереднього впливу є своєрідним навколишнім середовищем МЕВ, без якого останні не можуть існувати. До таких чинників можна віднести:

• міжнародні організації; .

• міжнародні правові норми;

• торговельні представництва;

• банківські будови;

• транспортні мережі та засоби;

• комунікаційні мережі та засоби тощо.

Одночасно, перераховані елементи входять до інфраструктури. Отже, навколишнє середовище МЕВ, як система чинників безпосереднього впливу на існування і розвиток міжнародних економічних відносин, є інфраструктурою цих відносин. Інфраструктура не є частиною МЕВ, вона їх тільки обслуговує. Всі елементи інфраструктури досить тісно переплетені між собою.

6.2 Природно - географічне середовище мев

Природно-географічне середовище міжнародних економічних відносин складає група природно-георгафічних умов і чинників. Найголовніші з них, які впливають на розвиток МЕВ, пов'язані з нерівномірністю розташування природних ресурсів, з наявністю чи відсутністю тих чи інших ресурсів у різних країнах. Саме наявність чи відсутність ресурсів сприяє вступу країн у взаємовідносини з приводу використання- цих ресурсів. Наявність ресурсів тісно пов'язана з різноманітністю кліматичних умов. Все це сприяє розвитку міжнародного поділу праці, а значить і розвитку МЕВ.

Так, у країнах, де теплий клімат, збирають по два-три урожаї. Важливе значення має і географічне розташування. Країни, які мають вихід до моря, можуть встановлювати між собою економічні зв'язки за допомогою морського транспорту. Країни, які розташовані на одному материку для поглиблення економічних зв'язків мають змогу розвивати мережу залізниць та автомобільних шляхів. Наявність значних водних басейнів сприяє розвитку рибальства, а наявність лісів чи степів дає можливість для розвитку інших видів спеціалізації, інші можливості розвитку МЕВ.

Суттєву роль грають такі чинники, як величина території країни і кількість населення. Чим менша за територією країна, тим більшою є потреба її спеціалізації. Навпаки, великі країни, як правило, багаті на природні ресурси і мають досить різноманітні кліматичні умови, що робить їх більш незалежними від інших країн.

Важливим також є розташування країни по відношенню до світових торговельних шляхів. Країни, які знаходяться на перетині цих шляхів

60

мають змогу спеціалізуватися на наданні посередницьких послуг фінансового, комерційного і транспортного типу. Цим визначається геополітичне розташування країни.

Геополітичне розташування країни або регіону - це положення по відношенню до інших країн, регіонів, по відношенню до транснаціональних транспортних шляхів (сухопутних, водних, повітряних). Іншими словами геополітичним розташуванням називають розташування країни на шляху чи на перетині різноманітних інтересів суб'єктів світового господарства.

Слід відмітити, що природно-географічні умови та чинники існування, функціонування і розвитку міжнародних економічних відносин виступають первісними по відношенню до інших умов та чинників, що входять до середовища МЕВ.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]