Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
mig.econ.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
1.1 Mб
Скачать

7.1 Суть міжнародних валютних відносин. Загальні відомості про валюту

Міжнародні валютні відносини - це система відносин, які виникають з приводу проведення різноманітних обмінних операцій з грошима різних країн для здійснення міжнародних розрахунків за продукцію. Об'єктами даних відносин виступають валюти, як грошові одиниці окремих країн.

Іноземною валютою називають грошові знаки іноземних держав, а також кредитні засоби обігу та платежу (векселі, чеки тощо), виражені в іноземних грошових одиницях, які використовуються в міжнародних розрахунках.

При проведенні валютних операцій укладаються валютні угоди, якими називають домовленості про обмін грошей однієї країни на гроші іншої. Звичайно в них зустрічаються такі поняття, як валютний курс і валютний паритет. Валютний курс - це ціна грошової одиниці однієї країни, яка виражена у грошовій одиниці іншої країни. Валютним паритетом називають співвідношення між валютами різних країн, які встановлюються законодавче. Валютні паритети лежать в основі валютних курсів, які інколи відхиляються від паритетів.

Однією з характерних властивостей валюти є її здатність оцінюватись, тобто котирування. Під валютним котируванням розуміють встановлення курсів іноземних валют у відповідності з діючими законодавчими нормами і практикою.

Розрізняють пряме і непряме котирування. Прямим котируванням називають вираження одиниці іноземної валюти у національній, а непрямим котируванням - вираження одиниці національної валюти в іноземній валюті.

Важливою характеристикою валюти є її здатність обмінюватись на інші валюти, тобто конвертованість. Розрізняють вільноконвертовані, частково конвертовані і неконвертовані валюти.

Вільноконвертовані валюти - це валюти, які вільно й необмежене обмінюються на інші валюти, тобто це валюти країн, які повністю відмінили валютні обмеження як для нерезидентів, так і для резидентів. До резидентів відносяться національні фізичні і юридичні особи, а нерезидентів - іноземні.

67

Частково конвертовані валюти - це валюти, які обмінюються тільки на деякі інші валюти, тобто це валюти країн, які відмінили валютні обмеження не за всіма валютними операціями або тільки для нерезидентів.

Неконвертовані, або замкнуті валюти - це валюти, які не обмінюються на валюти інших країн і функціонують тільки в межах однієї країни, тобто валюти країн, які зберігають валютні обмеження за всіма валютними операціями як для резидентів, так і для нерезидентів.

З' • _ « »

конвертованістю тісно пов язано поняття резервної валюти. Резервною валютою називають валюту, яка використовується для обслуговування міжнародних розрахунків при зовнішньоторговельних операціях, іноземних інвестиціях та при визначенні світових цін. Сьогодні роль резервних валют виконують долар США, фунт стерлінгів Великобританії, німецька марка, швейцарський франк, японська ієна.

Валютний курс існує у формі валютного режиму. Розрізняють фіксований і плаваючий режими. Фіксований режим передбачає обмін однієї валюти, на іншу на основі чітко визначеного валютного паритету, а плаваючий режим - в залежності від попиту і пропозиції.

Одним з елементів системи міжнародних валютних відносин є валютні зони. Валютною зоною називають об'єднання численних і різних за рівнем економічного розвитку держав у більш чи менш єдине валютне угрупування, зумовлене тісними економічними, а деколи й політичними зв'язками у вигляді єдиного валютно-фінансового режиму та однакової системи валютних обмежень.

Валютним зонам притаманні такі особливості:

• Підтримання всіма учасниками валютної зони твердих курсів своїх валют по відношенню до основної валюти;

• Зміна курсів національних валют по відношенню до інших валют здійснюється тільки за згодою з державою основної валюти;

• Зберігання в банках країни основної валюти більшої частини національних валютних резервів;

• Вільний обмін валют країн-учасниць валютної зони між собою;

• Вільний рух коштів у межах зони і наявність обмежень щодо третіх країн;

• Зосередження зовнішніх розрахунків країн-учасниць у банках країни, яка очолює валютну зону.

Найбільшими валютними зонами у світі являються стерлінгова зона, зона французького франка та доларова зона.

68

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]