Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
mig.econ.doc
Скачиваний:
2
Добавлен:
21.12.2018
Размер:
1.1 Mб
Скачать

Тема 5 система міжнародних економічних відносин

Суть, рівні та структура МЕВ. Суб 'єкти МЕВ. Принципи розвитку МЕВ

5.1 Суть, рівні та структура міжнародних економічних відносин

В науковій літературі можна зустріти багато різних визначень міжнародних економічних відносин (МЕВ). Наприклад, МЕВ - це система господарських зв'язків між національними економіками різних країн, яка базується на міжнародному поділі праці. Або, МЕВ - це система відносин, які виникають між суб'єктами з різних країн з приводу виробництва, розподілу, обміну і споживання споживчих благ (товарів, послуг, ідей) в умовах обмеженості ресурсів і міжнародного поділу праці.

Сучасні МЕВ як система економічних зв'язків характеризується такими ознаками:

1. Виходом за межі національних господарств.

2. Взаємодією фізичних і юридичних осіб, держав і міжнародних організацій.

3. Визначеністю форм.

4. Різними рівнями глибини існування, функціонування, здійснення. Традиційно виділяють такі рівні МЕВ:

а) макрорівень - це рівень державних і міждержавних міжнародних економічних процесів;

б) метарівень - це міжнародні економічні "зв'язки галузевого і регіонального значення;

в) мікрорівень - це зв'язки між фірмами різних країн та юридичними і фізичними особами.

Також рівні МЕВ можна розглядати і за ступенем розвитку стосунків між суб'єктами МЕВ, за ступенем тривалості дії угод і переплетеності економік. За цими критеріями виділяють чотири таких рівні:

1. Міжнародні економічні контакти. До них відносяться найпростіші, одиничні, випадкові економічні зв'язки, які мають епізодичний характер і регулюються переважно разовими угодами. Даний рівень зв'язків більше притаманний для юридичних і фізичних осіб.

2. Міжнародна економічна взаємодія. Вона являє собою добре відпрацьовані стійкі економічні зв'язки між суб'єктами МЕВ, які базуються на міжнародних економічних угодах і договорах, що укладені на досить тривалий період часу.

3. Міжнародне економічне співробітництво. Являє собою міцні і тривалі економічні зв'язки кооперативного типу, які в своїй

54

основі мають спільні, наперед розроблені й узгоджені наміри, закріплені в довгострокових економічних угодах і договорах. Для даного рівня характерним є партнерство суб'єктів МЕВ. 4. Міжнародна економічна інтеграція. Вона є вищим рівнем розвитку міжнародних економічних відносин і характеризується взаємним сплетінням економік різних країн, проведенням узгодженої державної економічної політики як у взаємних відносинах, так у відносинах з третіми країнами. Кожний з вищих рівнів є усталеним і розвиненим продовженням нижчого, тобто вищий рівень містить в собі більшість ознак нижчого.

Система міжнародних економічних відносин є досить складною і багатоплановою. Її елементи взаємозалежні і взаємопов'язані. Тому, дещо умовно, можливо виділити такі форми МЕВ:

1. Міжнародні валютні відносини.

2. Міжнародні фінансово-кредитні відносини.

3. Міжнародне виробниче співробітництво.

4. Міжнародне науково-технічне співробітництво.

5. Міжнародні трудові відносини.

6. Міжнародна торгівля товарами.

7. Міжнародна торгівля послугами.

8. Міжнародні транспортні відносини.

Чітких меж між цими формами провести неможливо, оскільки існує багато субформ, які знаходяться на перетині двох і більше форм, а тому їх можна віднести до тієї чи іншої форми із значною мірою умовності. Крім того, форми пов'язані з усіма іншими елементами системи МЕВ.

Безпосереднім проявом форм МЕВ на мікрорівні виступає міжнародний бізнес. Взагалі ж МЕВ проявляються на поверхні у вигляді зовнішньоекономічної діяльності суб'єктів.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]