Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Л.Л.Макарова, В.М.Синельникова Загальна психоло....doc
Скачиваний:
3
Добавлен:
14.11.2018
Размер:
1.27 Mб
Скачать

Л.Л.Макарова, в.М.Синельникова Загальна психология. Організація самостійної роботи студента

Вміння студентів організувати самостійну роботу в навчанні є основною умовою глибинного засвоєння знань учбового предмета та вміння творчо їх застосовувати на практиці.

Учбові завдання повинні бути чітко сплановані на весь період навчання. Систематичне виконання учбових завдань відповідно плану, подолання труднощів, які можуть виникнути при цьому, є необхідною умовою успішної роботи студента.

Важливу роль при цьому відіграє культура розумової праці студента, його дисциплінованість та організованість, працьо­витість та точність виконання учбових завдань.

Навчання буде ефективним тільки тоді, коли студент засвоює знання усвідомленно, а не переписує чужі конспекти та списує виконані іншими учбові завдання.

Робота студента під час вивчення курсу психології склада­ється зі слухання лекцій та самостійної роботи в міжсесійний період, що спрямована на підготовку до семінарських занять та іспитів.

Ефективність слухання курсу лекцій значною мірою залежить від активності та самостійності студента, які повинні проявлятися не тільки в тому, щоб конспектувати зміст лекцій, а головне, у тому, щоб усвідомити систему психологічних наук, що є основною умовою правильного сприйняття та засвоєння знань з психології.

Активність і самостійність на лекції забезпечуються відповідною підготовкою студента, яка заключається в повторенні змісту попередньої лекції, відновленнні в пам'яті того, що безпосередньо стосується змісту нової лекції.

План лекції та основні положення необхідно записувати. Конспектувати треба тількі провідні думки, визначення, поняття, терміни та розкриття їх сутності, кількісні показники та інший фактичний матеріал. Деякі питання, терміни, положення, які розглядаються на лекції, студент може не зрозуміти. Цей матеріал треба спеціально помітити, щоб спитати про нього у лектора чи вияснити самому за допомогою підручника або словників та енциклопедій.

Робота по вивченню рекомендованої літератури є основ­ним видом підготовки студентів до семінарських занять та іспитів. Конспект курсу лекцій не може замінити підручник, оскільки в лекціях немає можливості викладати весь курс психології в повному обсязі.

Однак і добросовісне вивченя, й конспектування підруч­ника не дають повного об'єма знань, відповідних навчальній програмі. Поряд їз розгляданням вказаних джерел важливо усвідомлено опрацювати рекомендовану літературу.

Працюючи з підручником та рекомендованою літературою, студенту важливо користуватися вимогами програми курсу психологи. Це дає можливість ясно усвідомити обсяг знань з кожної теми та уявити систему курсу психології, послідовність розділів та тем.

Вивчаючи тему за книгою, важливо піклуватися про усвідомлене засвоєння змісту.

Щоб зрозуміти матеріал, перше сприйняття розділу чи параграфу повинно бути спрямовано на виділення в ньому провідної, центральної думки. Важливо прослідкувати, як вона розвивається та обґрунтовується. Після цього учбовий матеріал розбивається на закінчені за смислом частини й кожна частина поділяється на глави (виділяється головна частина думки). Назви частин тексту у своїй сукупності складають план розділу чи параграфу, що вивчається, який може послужити основою для складання конспекту. Конспектувати необхідно тільки після того, коли матеріал до кінця усві­домлений, зрозумілий. Конспект має бути скороченим. Записувати рекомендується основну думку, а також невідомі студенту способи обґрунтування, визначення, розкриття теормінології та понять. В окремих випадках конспект може являти собою тільки план та скорочені тези опрацьованого матеріалу. Стислий конспект, в якому фіксуються тількі найсуттєвіші з тем, є результатом напруженої розумової роботи студента над змістом книги. Законспектований таким чином навчальний матеріал засвоюється найбільш повно та міцно. Конспектувати посібник та рекомендовану літературу доцільно у тому ж зошиті, в якому зиписані лекції. Це дозволяє співставити матеріали лекції та додаткової літератури, взаємно їх доповнити та систематизувати.

В процесі засвоєння учбового матеріалу з психології важливу роль грають самоперевірка та самоконтроль. З цією метою у кожній темі роботи подається низка запитань, завдань чи задач. Повнота відтворення матеріалу за цими запитаннями та успішність рішення завдань та задач будуть свідчити про якість та усвідомленність засвоєння теоретичного матеріалу, а також про ступінь сформованості необхідних вмінь та навичок.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.