Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсовая.doc
Скачиваний:
45
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
171.01 Кб
Скачать

Міністерство освіти і науки, молоді та спорту України

Курсова робота на тему:

«Розумове виховання молодших школярів»

Курсова робота з педагогіки

Кафедра теорії та методики початкової освіти

Студентки 41 групи

Григоренко Дар'ї

Керівник:

ЗМІСТ

ВСТУП

РОЗДІЛ І. Теоретичні основи виховання молодших школярів

1.1 Значення, суть та зміст розумового виховання учнів початкових класів

1.2 Основні шляхи розумового виховання

1.3 В. О. Сухомлинський про розумове виховання учнів початкових класів

РОЗДІЛ ІІ. Розумове виховання молодших школярів у навчальному процесі

2.1. Рівні розумового виховання учнів початкових класів в умовах традиційного навчання

2.2. Дослідження шляхів розумового виховання учнів під час інтегрованих уроків

2.3. Аналіз експериментальної роботи

Висновки

Список літератури

Додатки

ВСТУП

Освіта - основа інтелектуального, культурного, духовного, соціального, економічного розвитку суспільства і держави. Метою освіти є всебічний розвиток людини як особистості та найвищої цінності суспільства, розвиток її талантів, розумових і фізичних здібностей, виховання високих моральних якостей, формування громадян, здатних до свідомого суспільного вибору, збагачення на цій основі інтелектуального, творчого, культурного потенціалу народу, підвищення освітнього рівня народу, забезпечення народного господарства кваліфікованими фахівцями [ 3.ст. 1 ].

Розвиток і формування особистості, опанування нею національної і світової культури здійснюється як єдиний процес, що передбачає набуття знань, вироблення ставлень та цінностей, які в кінцевому рахунку обумовлюють світогляд та ідеали людини [ 2. ст. 6]. Нині в зв'язку з небувалим розвитком науки, пожвавлення суспільних перетворень, посиленою інтелектуалізацією праці проблема плекання інтелекту набрала особливої гостроти. Всі тепер відчуваємо, як у відповідальний час розбудови нашої держави зросла потреба мати людей компетентних, розумово обдарованих. І тут без добре поставленого розумового виховання аж ніяк не обійтись.

Над даним питанням працювали великі науковці і педагоги, такі як:

В.О. Сухомлинський, М.І Стельмахович, Д.Б. Ельконіна, В.В. Давидова, Д,В, Луцик, А.А. Сідлецька, А. В. Воронцова, Г. Цукерман, С.В.Ламакович, Л.І. Тимченко, І. Мідхатов, Лозниця В.С, Петрова І.І, І.М.Баженова, Пушкарьова Т, Розин В.И. , Роменец В.А. , Рубинштейн С.Л., Рудницька О.П., Эрдниев П.М.

Досить багато науковців працювали над цим питанням, але ще баго аспектів залишилось не розкритими. Тому виходячи з актуальності проблеми, темою курсової роботи є « Розумове виховання молодших школярів ».Мета курсової роботи: дослідити шляхи підвищення рівня розумового виховання молодших школярів шляхом інтеграції змісту освіти в початковій школі.

Завданнями дослідження є:

Вивчити і проаналізувати наукові джерела з проблеми розумового виховання молодших школярів.

Визначити рівень розумової вихованості учнів молодшого шкільного віку.

Виявити та проаналізувати основні фактори, що впливають на рівень інтелекту молодших школярів.

Експериментально перевірити ефективність інтегрованого навчання, щодо розумового виховання молодшого школяра.

Об'єкт дослідження - процес розумового розвитку молодших школярів.

Предмет дослідження - засоби розумового розвитку молодших школярів.

Під час проведення дослідження було використано наступні методи:

вивчення та аналіз літературних джерел та документів, які характеризують історію і сучасний стан досліджуваної проблеми;

вивчення й узагальнення педагогічного досвіду (ознайомлення з існуючими розробками концепцій та методик естетичного виховання);

анкетування (письмове опитування учнів молодшого шкільного віку з метою визначення їхнього рівня естетичної вихованості).

РОЗДІЛ І. Теоретичні основи розумового виховання молодших школярів

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.