Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсовая.doc
Скачиваний:
43
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
171.01 Кб
Скачать

2.1 Рівні розумового виховання учнів початкових класів в умовах традиційного навчання

Визначення рівня навчальних досягнень учнів в умовах традиційного навчання є особливо важливим з огляду на те, що навчальна діяльність у кінцевому підсумку має не просто дати людині суму знань, умінь та навичок, а сформувати її розумовий розвиток та компетентності як самоздатність до оптимальних дій.

Розумове виховання дитини - базується на знаннях, досвіді, цінностях, здібностях, набутих завдяки навчанню та належить до сфери складних якостей особистості.

Виявлення рівнів розумового виховання учнів здійснювалось нами в процесі контролю за навчальними досягненнями молодших школярів.

Оцінка у процесі навчання молодших школярів є одним із важливих засобів мотивації і стимулювання їх навчально-пізнавальної діяльності.

Критерії - це реальні, точно обрані ознаки, величини, які виступають вимірниками об'єктів оцінювання.

Визначаються такі критерії розумової вихованості учнів:

- якість знань: міцність, повнота, глибина, узагальненість, системність, дієвість;

- рівень сформованості вмінь (предметних, розумових, раціональної навчальної діяльності, оцінних): копіювання зразка способу діяльності, виконання способу діяльності за зразком, за аналогією і в нових ситуаціях;

- рівень оволодіння досвідом творчої діяльності: вміннями виконувати процедури творчої діяльності та вирішувати проблему;

- рівень оволодіння досвідом емоційно-ціннісного ставлення до навколишнього світу,

до інших людей, до самого себе.

На основі зазначених критеріїв доцільно виділити чотири рівні розумової вихованості учнів початкових класів: початковий, середній, достатній, високий.

Загальнодидактичні характеристики рівнів розумової виховності учнів початкових класів

І рівень - початковий. Учень засвоїв знання у формі окремих фактів, елементарних уявлень, які може відтворити; різними видами умінь володіє на рівні копіювання зразка виконання способу діяльності; самостійну роботу виконує під безпосереднім керівництвом учителя, але допомогу не може сприйняти відразу, а потребує детального кількаразового її пояснення.

ІІ рівень - середній. Учень володіє знаннями у формі понять, відтворює їх зміст, ілюструє прикладами з підручника, може встановлювати засвоєні внутрішньопонятійні зв'язки; відповідь будує у засвоєній послідовності; вміннями володіє на рівні виконання способів діяльності за зразком в подібній ситуації; самостійну роботу виконує зі значною допомогою.

ІІІ рівень - достатній. Учень володіє поняттями, відтворює їх зміст, ілюструє не тільки вже відомими, а й новими прикладами, встановлює відомі внутрішньопонятійні і міжпонятійні зв'язки; вміє розпізнавати об'єкти, які охоплюються засвоєними поняттями; під час відповіді може відтворити засвоєний зміст в іншій послідовності, не змінюючи логічних зв'язків; вміннями володіє на рівні застосування способу діяльності за аналогією; самостійні роботи виконує з незначною допомогою вчителя; володіє вміннями виконувати окремі етапи вирішення проблеми і застосовує їх у співробітництві з учителем (частково-пошукова діяльність).

ІV рівень - високий. Учень володіє системою понять в їх ієрархічній підпорядкованості, в межах, визначених навчальними програмами, встановлює як внутрішньопонятійні, так і міжпонятійні зв'язки; вміє розпізнавати об'єкти, які охоплюються засвоєними поняттями різного рівня узагальнення, під час відповіді перебудовує засвоєний зміст у новій логічній послідовності, відповідь аргументує новими прикладами; вміє застосовувати способи діяльності в нових ситуаціях; самостійні роботи виконує під опосередкованим керівництвом; володіє вміннями самостійно вирішувати проблеми за аналогією (пошукова діяльність).

Експеремент проводився в 1-А класі, Чернятинської ЗОШ І-ІІІ ступенів, Городенківського р-н, Івано- Франківсьої обл.

Класний керівник - Федишин Ганна Іванівна;

Директор школи - Білий Богдан Васильвич;

Безпосередньо перед початком експерименту, був проведений аналіз успішності учнів. (див. Додаток №1)

Додатково рівні розумового розвитку учнів визначались нами за методикою

Е.Ф. Замбицявичине.

У даній методиці вивчаються розумові операції: аналіз, синтез, порівняння, класифікація, узагальнення, логічне умовивід. Тест проводиться з кожним учнем індивідуально. За результатами підраховується середній бал кожного субтесту та виводиться відсоток розумового розвитку. Згідно інструкції учень повинен використати чотири субтеста.

В І субтесті необхідно закінчити почате речення одним зі слів, яке міститься в дужках.

1. У чобота завжди є ... (шнурок, пряжка, підошва, ремінці, гудзики).

2. У теплих краях живе ... (ведмідь, олень, вовк, верблюд, пінгвін).

3. У році ... (24 місяці, 3 місяці, 12 місяців, 4 місяці, 7 місяців).

4. Місяць зими ... (вересень, жовтень, грудень, листопад, березень).

5. У нашій країні не живе ... (соловей, лелека, синиця, страус, шпак).

6. Час доби ... (рік, місяць, тиждень, день, понеділок).

7. У дерева завжди є ... (листя, квіти, плоди, коріння, тінь).

8. Пора року ... (серпень, осінь, субота, ранок, канікули).

9. Пасажирський транспорт ... (комбайн, самоскид, автобус, екскаватор, тепловоз).

У ІІ субтесті одне з п'яти слів в рядку НЕ підходіть до інших.

Наприклад: читання, письмо, ранець, малювання, математика. Не підходить слово «ранець».

Чому? Всі слова позначають навчальні предмети, крім слова - ранець.

1. Тюльпан, лілія, квасоля, ромашка, фіалка.

2. Річка, озеро, море, міст, ставок.

3. Лялька, качалка, пісок, м'яч, дзига.

4. Стіл, килим, крісло, ліжко, табурет.

5. Тополя, береза, ліщина, липа, осика.

6. Курка, півень, орел, гусак, індик.

7. Коло, трикутник, чотирикутник, указка, квадрат.

8. Саша, Вітя, Стасик, Петренко, Коля.

9. Число, ділення, додавання, віднімання, множення.

10. Веселий, швидкий, сумний, смачний, обережний.

У ІІІ субтесті необхідно знайти серед п'яти слів, таке слово, яке б підходило до заданого слова, щоб утворити пару.

Наприклад: Поїзд - машиніст, Літак -? (пілот, небо, квиток, пальне) .

Яке з слів підходить до слова «літак» так само, як до слова «поїзд» підходить слово «машиніст»? (Пілот). Обведи його.

1. Огірок

овоч, роса, садок, квітка, земля.

2. Грядка

морква, гриби, яблуня, колодязь, лава

3. Учитель

учень, лікарня, палата, хворий, ліки.

4.Птах

годинник, чайка, гніздо, пір'я, хвіст.

5.Рукавиця

рука, підошва, шкіра, нога, щітка.

6. Мокрий

сухий, сонячний, слизький, сухий, теплий.

7. Градусник

час, хворий, ліжко, температура, лікар.

8.Машина

мотор, маяк, хвиля, берег, фонарик.

9.Стіл

скатерть, меблі, килим, дошки, цвяхи.

10. Стілець

дерев`яний, гострий, тонкий, блискучий, сталевий.

ІV субтест. Підбері загальне слово до двох зазначених у рядку.

Наприклад: чашка, ложка, кружка. Як це все назваті разом, одним словом? Посуд. Назви знайдене слово Замість крапок.

1. Окунь, карась ...

2. Мітла, лопата ....

3. Літо, зима ...

4. Огірок, баклажан ...

5. Бузок, ліщина ...

6. Шафа, диван ...

7. Червень, липень ...

8. День, ніч ...

9. Слон, мураха ...

10. Дерево, квітка ...

Показники успішності виконання вербальних завдань ( див. Додаток №2)

Високий рівень мають 10% учнів

Середній рівень мають 55% учнів

Низький рівень має 35% учнів

Після проведеної методики використовується тест доктора психологічних наук Гільбуха Ю.З., що побудував шкалу тестових завдань для визначення розумового віку школярів від 6 до 14 років.

Використовувався тест на 6,7 років на визначення та випередження розумового віку.

Інструкція. Дитині надається тест свого віку. Якщо дитина справляється з завданням, дається завдання на випередження. Підраховується результат. Паспортний вік досліджуваної дитини ставиться у дробі в знаменнику, а інтелектуальний вік у чисельнику, отриманий результат помножується на 100 та виводиться відсоток розумового віку.

Інтелектуальний вік 6 років:

1. У чому полягає відмінність:

а) між птахом і собакою?

б) між ручкою і олівцем?

в) між деревом і склом?

Нормою вважається правильну відповідь на два завдання з трьох.

2. Аналогія:

а) стіл виготовляється з дерева, подушка з ...

б) птах літає, риба ...

в) у палки кінець тупий, а у ножа ...

г) сантиметр короткий, кілометр ...

Залік - три правильні відповіді з чотирьох.

Інтелектуальний вік 7 років:

У чому подібність предметів в наступних парах:

а) дерево і вугілля

б) яблуко і абрикос

в) корабель і автомобіль

г) залізо і срібло

Залік - три правильних відповіді.

2. Аналогія:

а) у кролика вуха довгі, а у пацюка вуха ...

б) сніг білий, вугілля ...

в) собака має шерсть, птиця має ...

г) вовки - дикі тварини, собаки ...

Залік - три правильних відповіді.

Результати виконання завдань для визначення розумового віку школярів.

( див. Додаток № 3)

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.