Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
курсовая.doc
Скачиваний:
43
Добавлен:
18.03.2015
Размер:
171.01 Кб
Скачать

2.2 Дослідження шляхів розумового виховання учнів під час інтегрованих уроків

Існує безліч способів підвіщення розумової вихованості дитини, зокрема - молодшого школяра. Можна підібрати різноманітні методи, засоби и форми роботи.

Аналізуючи сучасні підходи щодо розумового виховання, ми вбрали одну із найактуальніших форм роботи - інтегрований урок.

Інтегрованій урок - є також способом формування розумово розвитку, тому на даний момент цей тип уроку ліг в основу даного експерименту.

Розглянемо, у чому полягає розвивальна суть інтегрованих відів діяльності.

Перспектівність цього методичного підходу полягає передусім у тому, що він дає змогу виявляти деякі слабкі сторони предметної системи навчання, подолати розрізненість, фрагментарність у сприйманні довкілля та навчальних предметів. І водночас, синтезуючим сильним сторонам предметного викладання, створює умови для формування у дитини здатності сприймати предмети та явищем різнобічно, системно, емоційно. З нашої точки зору, організація інтегрованого навчання потребує реалізації певних дидактичних принципів.

1. Тематична єдність програмового матеріалу різних навчальних предметів.

Інтегровані уроки об'єднують блоки знань із різніх навчальний предметів навколо однієї теми, з метою інформаційного та емоційного збагачення сприймання, мислення, почуттів учня. Це дає змогу пізнати певні явища з різніх сторін, досягти цілісності знань. Тематична єдність дидактичного матеріалу на уроках різних навчальних предметів - визначний методичний підхід організації пізнання учнів.

2. Поєднання на уроках різних видів навчальної діяльності.

Конструювання системи інтегрованих уроків значною мірою сприяє використанню сукупності різних видів емоційно-образної діяльності (гри, спостереження за довкіллям, художньої та літературної діяльності).

Види діяльності добираються з огляду на дидактічні цілі й етапи уроку. Найголовніше- домогтись повного злиття різніх видів діяльності, їх гармонії, щоб викликати та підтримувати творчу реакцію дитини, актівізувати її пізнавальні можливості, досягти органічного поєднання логіко-понятійного та емоційно-образного компонентів на різних етапах пізнання та творення тексту.

3. Доцільній набір комплексних завдання, що інтегрують різні способи навчання.

Плануючи етап формування знань, потрібно використовувати такі комплексні завдання:

1. Виразне читання вірша, пісні; спостереження за мальовничими функціями мовних засобів у тексті.

2. Виразне читання вірша, складання діалогів з героями твору, доповнення художніх описів, міркувань.

3. Виразне читання вірша, зіставлення його з картиною. Що в них спільне? Що відмінне?

4. Сприймання вірша, музики, картини. Чи співзвучні ці твори? Чому?

5. Сприймання двох картин (контрастних за настроєм), прослуховування музики.

6. Аналіз виставки дитячих малюнків після екскурсії в природу.

7. Складання описів за дидактичними іграми (Яка пташка мені зустрілася? Яка квіточка (гілочка, лісточок, плід) мені найбільше сподобалась? Чому? Що за гостинці принесла бабусі Червона Шапочка з лісу (місту, поля, лугу).

8. Відгадування загадок, ребусів, кросвордів. Спостереження за виражальними можливостями мовних засобів; зіставлення тексту загадки и малюків, ілюстрацій.

9. Виготовлення художніх ВИРОБІВ та колективних композіцій (аплікацій з природного матеріалу, пластіліну, малюнків).

10. Доповнення, поширення, відновлення казки, вірша.

Під час проведення інтегрованих уроків вчительові доводиться самостійно визначити, яка мета цього інтегрованого уроку, як він сприятиме цілісності навчання, формуванню знань на якісно новому рівні.

Педагогічно правильно організоване спостереження допомагає дитині вийта за межі лише чуттєвого пізнання. На передний план висувається моральне освоєння дивовижного світу, асоціації розвитку природи й людського життя.

Перше за все, потрібно чітко визначити мету, завдання спостереження й вибрати об'єкт. Далі слід організовувати зустріч дітей з природою, або "подорож до джерел думки", якими можуть бути сад, гай, діброва, поле, ставок, берег річкі.

Це так званні "уроки під блакитним небом", або "уроки в зеленому класі", уроки мислення в природі, які так широко практікував В. Сухомлинський. На обраних об'єкт можна приходити разом з учнямі інколи по кілька разів, милуватися картинами природи, спостерігати. Таке спостереження пробуджує творчість.

Ось казочки, створені колективно першокласниками на основі спостереження за довкіллям.

Літаючі яблука

Біжу до школи. Раптом: пурх! - Перед очима. Що це - зупиняюсь і дивуюся. На клені червоні яблука поспілі. Щей літати навчились. - Гм ... - Розмірковую. - Яблука? Взимку? - Пурх! Ще одне в гору піднялося. Придивляюсь: це ж снігурі до нашого парку прилетіли, кленовим насінням поласувати.

Хто привів весну?

Як приходить весна? Хто її приводить? Може, вона прилітає на блакітній хмаринці? А може птахи на крилах несуть? Чи пливе весна річкою? Ні! Її приводить сонечко. Це воно торкнулось промінчиками і посміхнулося:

- Вставай, Веснонько, неси людям радість і красу. Усе ожило, усе зазеленіло.

Це Сонце Весну веде.

Протягом 1-го місяця було проведено низку інтегрованих уроків.

На різних етапах уроку учням пропонувалися:

1. Робити дружно: бути уважним один до одного, привітним, не відволікатися, не заважати один одному, вчасно надавати допомогу, виконувати вказівки головного.

2.Працювати за планом.

3.Вчасно виконувати завдання: стежити за часом, доводити почате діло до кінця.

4.Добре виконувати роботу (як задумано, охайно, без помилок), притримуватися техніки безпеки, економно розподіляти матеріали.

5.Кожен з підгрупи повинен уміти захищати спільне діло і своє, зокрема.

В результаті проведеного дослідження виявлені навчальні та психологічні ускладнення, що вникають у категорії дітей. Для підвіщення рівня успішності розроблено серію інтегрованіх уроків (див. Додаток № 5).

Таким чином, бачим, що до кожного учня повинен бути індивідуальний підхід, який можна реалізувати на інтегрованих уроках.

Тут вы можете оставить комментарий к выбранному абзацу или сообщить об ошибке.

Оставленные комментарии видны всем.