Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Planuvannya_i_kontrol_na_pidpriyemstvi_Zaoch_201.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Перелік теоретичних питань Курсової роботи

 1. Планування як наука. Предмет, об’єкти і методи дослідження.

 2. Планування як функція управління підприємством.

 3. Методи та інструменти планових розрахунків.

 4. Функціонування системи планування па підприємстві.

 5. Різновиди планів та їх комплекси.

 6. Зміст поточних планів та організація їх розробки.

 7. Формування плану збуту з урахуванням досліджень ринку, життєвого циклу продукції і детермінантів попиту.

 8. Планування реклами.

 9. Планування збуту продукції.

 10. Виробнича програма підприємства, її зміст, календарний розподіл та оптимізація.

 11. Планування обсягів виробництва продукції у вартісному виразі.

 12. Зміст і завдання оперативно–календарного планування.

 13. Ритмічність виробництва. Методи розрахунку рівномірності та ритмічності.

 14. Особливості оперативно–календарного планування на підприємствах одиничного, серійного та масового типів виробництва.

 15. Зміст планування матеріально–технічного забезпечення та послідовність його розробки.

 16. Планування потреби в матеріальних ресурсах.

 17. Запаси і регулювання їх розмірів. Управління запасами.

 18. Види виробничої потужності, чинники, що їх визначають, послідовність розрахунків.

 19. Методи розрахунку виробничої потужності.

 20. Визначення максимально можливого випуску продукції за наявної потужності.

 21. Система показників виробничої потужності.

 22. Планування персоналу. Кадрова політика. Планування чисельності працівників.

 23. Планування продуктивності праці.

 24. Планування фонду оплати праці. Номінальна та реальна заробітна плата.

 25. Особливості функціонування та планування підрозділів виробничої інфраструктури.

 26. Планування забезпечення підприємства технологічним оснащенням.

 27. Мета та завдання розробки плану собівартості продукції.

 28. Класифікація та групування витрат за економічними елементами.

 29. Складання зведеного кошторису витрат на виробництво та планової (нормативної) калькуляції.

 30. Зміст і завдання фінансового плану.

 31. Планування потреби у фінансових ресурсах.

 32. Планування прибутковості підприємства. Точка беззбитковості підприємства.

 33. Формування планів оновлення продукції, їх склад і завдання.

 34. Оптимізаційні планові розрахунки нововведень продукції та планування витрат на підготовку і освоєння виробництва нової продукції.

 35. Об’ємно–календарне планування виробництва нової продукції. Мережні методи планування.

 36. Технічний та організаційний розвиток підприємства.

 37. Оцінка технічного рівня розвитку підприємства

 38. Сутність бізнес планування та призначення бізнес–плану.

 39. Технологія розробки бізнес–плану.

 40. Зміст основних розділів бізнес–плану.

5. Підсумковий контроль Перелік питань до іспиту

 1. Системна характеристика підприємства.

 2. Підприємство як система.

 3. Підсистеми підприємства і їхні характеристики.

 4. Система цілей підприємства.

 5. Зовнішні цілі і рамкові умови.

 6. Управління підприємством.

 7. Управління як процес.

 8. Планування і контроль як фази процесу управління.

 9. Планування.

 10. Регулювання і контроль.

 11. Планово-контрольні розрахунки.

 12. Планово-контрольні розрахунки як вираження кількісного планування і контролю.

 13. Цілі підприємства і їхні характеристики.

 14. Целепостановка при визначеності.

 15. Целепостановка при невизначеності.

 16. Ознаки системи планування і контролю.

 17. Цілі, потенціал, проекти як предмети планування.

 18. Генеральне цільове планування.

 19. Стратегічне планування.

 20. Оперативне планування.

 21. Общефирменное планування результату і фінансове планування.

 22. Структура вартісних показників.

 23. Надходження і виплати.

 24. Приходи і витрати.

 25. Витрати і прибутки.

 26. Виручка і витрати.

 27. Показники управлінського і фінансового обліку.

 28. Основні цілі системи планування і контролю.

 29. Аналіз і прогнозування зовнішнього і внутрішнього середовища.

 30. Прогнозування стану зовнішнього середовища.

 31. Планування полів бізнесу.

 32. Етап постановки проблеми в бізнесі-плануванні.

 33. Розробка альтернативних продуктових програм і потенціалу.

 34. Етап оцінки планів полів бізнесу.

 35. Оцінка окремих інвестиційних об'єктів на базі статистичних розрахунків.

 36. Оцінка окремих інвестиційних об'єктів на базі динамічних розрахунків.

 37. Оцінка окремих інвестиційних об'єктів за допомогою дерева прийняття рішень.

 38. Планування продуктової програми.

 39. Альтернативні продуктові програми з урахуванням обмежень.

 40. Оцінка альтернативних продуктових програм.

 41. Планування продуктової програми при відсутності вузьких місць.

 42. Планування продуктової програми при наявності одного вузького місця.

 43. Планування продуктової програми при наявності декількох вузьких місць.

 44. Визначення кращої продуктової програми.

 45. Планування збуту продукції.

 46. Планування і контроль виробництва.

 47. Планування і контроль прямих витрат оплати праці.

 48. Планування і контроль накладних витрат.

 49. Планування по продуктах і плановій калькуляції.

 50. Планування і контроль витрат і виручки.

 51. Планування і контроль витрат і прибутків.

 52. Планування і контроль балансу.

 53. Планування і контроль виплат і надходжень.

 54. Фінансове планування.

 55. Планування платежів.

 56. Планування і контроль грошових потоків.

 57. Планування і контроль інвестицій і дезинвестиций.

 58. Планування і контроль зовнішнього фінансування і дефінансування.

 59. Фінансове планування і контроль.

 60. Планування організаційно-технічного розвитку та інновацій.