Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Planuvannya_i_kontrol_na_pidpriyemstvi_Zaoch_201.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Варіант 13

1. Стратегічне планування.

2. Планування і контроль балансу.

На обробку деталі витрачалось 18 хв. Після перегляду норм часу на дану деталь була встановлена норма 15 хв. Обчислити, на скільки відсотків знизилась трудомісткість роботи, і зросла продуктивність праці. Тривалість зміни – 8 год.

Визначити доцільність впровадження раціоналізаторської пропозиції щодо механізації технологічної операції. Базова технологічна собівартість операції – 3,2 грн./шт. Пданова технологічна собівартість після впровадження попозиції – 1,4 грн./шт. Впровадження пропозиції вимагає додаткових капіталовкладень для придбання обладнання на суму 12000 грн. річна програма випуску складє 3500 виробів.

Варіант 14

1. Оцінка окремих інвестиційних об'єктів на базі динамічних розрахунків.

2. Планування і контроль витрат і прибутків.

У результаті перегляду норм праці норма часу на обробку деталі знизилась з 15 до 12 хв. На скільки відсотків знизилась трудомісткість роботи та підвищилась продуктивність праці?

Розрахувати річний фонд оплати праці основних робітників та їх середню заробітну плату за наступними даними: трудомісткість виробничої програми – 180 тис. н-год., премії за виконання виробничих завдень – 30%, доплати за роботу у нічний час – 0,2 тарифної ставки 3-го розряду а одну год. роботи у нічний час, доплати бригалирам – 0,21% до нормативної заробітної плати з премією,доплати за скороченй робочий день і за перерви в роботі – 0,1% до нормативної заробітної плати з премією.

Варіант 15

1. Оперативне планування.

2. Планування і контроль накладних витрат.

Розрахувати планову кількість працівників по професіях за такими даними: виробнича програма підприємства на рік – 450000 од. Трудомісткість окремих видів робіт на один виріб складає:

  • свердлильні роботи – 15 нормо-годин,

  • токарні роботи – 10 нормо-годин,

  • шліфувальні роботи – 4 нормо-години,

  • фрезерні роботи – 8 нормо-годин,

  • складські роботи – 15 нормо-годин.

Середній процент виконання норм виробітку – 110%. Річний корисний фонд робочого часу одного працівника – 1680 годин. Кількість допоміжних робітників – 25% від кількості підрядників.

Коефіцієнт освоєння виробу становить 0,95. Виготовлення першої одиниці виробу займає 2 години. Визначити тривалість виготовлення партії виробів із 70 одиниць на момент освоєння.

Варіант 16

1. Структура вартісних показників.

2. Альтернативні продуктові програми з урахуванням обмежень.

Визначити заплановане зростання продуктивності праці за наступними даними: в базовому році підприємство виготовило продукції на 55 млн. грн. У плановому році передбачається збільшити випуск продукції на 1%. Кількість працюючих у базовому році склала 3300 осіб, у тому числі основних виробничих робітників ‑ 2700 осіб. Чисельність іншого промислово-виробничого персоналу при збільшені випуску продукції на 1% зростає на 0,5%.

Визначити кращий варіант впровадження організаційно-технічного заходу при таких планових показниках капітальних вкладень і собівартості річного випуску продукції:

І варіант: К1=1,0 млн. грн., Сі=1,2 млн. грн;

ІІ варіант: К2=1,1 млн. грн., Сг=1,15 млн. грн.;

ІІІ варіант: Кз=1,4 млн. грн., Сз=1,05 млн. грн.

Нормативний строк окупності рівний 5 років.