Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Planuvannya_i_kontrol_na_pidpriyemstvi_Zaoch_201.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Тестові завдання для перевірки засвоєння теоретичного матеріалу

 1. Нова продукція – це:

а) виріб, що виготовляється вперше;

б) модернізований виріб;

в) виріб, що отримав нову якісну характеристику;

г) усі відповіді вірні.

 1. Планування виробництва нової продукції базується на:

а) концепції життєвого циклу продукції;

б) плані виробництва продукції;

в) асортиментному портфелі.

 1. План оновлення продукції складається на основі:

а) завдань стратегічного плану;

б) генерального плану4

в) оперативно-календарних планів;

г) базових норм і нормативів.

 1. При розробці плану оновлення продукції, на етапі планування технічної підготовки виробництва розрізняють наступні типи нормативів технічної підготовки виробництва:

а) об’ємні і трудові;

б) календарні і трудові;

в) трудові і вартісні.

 1. Індекс рентабельності інновації визначається:

а) співвідношення приведених доходів до приведених на цю ж дату інноваційних витрат;

б) співвідношення приведених інноваційних витрат до приведених на цю ж дату інноваційних доходів.

 1. Проект вважається економічно вигідним, якщо індекс рентабельності інновацій:

а) дорівнює 0;

б) знаходиться в межах [ 0; 1; ];

в) більший 1.

 1. Які показники характеризують технічний рівень нововведень:

а) надійність, довговічність, продуктивність, точність;

б) надійність, довговічність, економічність, оптимальність;

в) довговічність, економічність, оптимальність, продуктивність, точність.

 1. В залежності від послідовності виконання робіт виділяють наступні стадії підготовки виробництва нового виробу:

а) етап впровадження, етап росту, етап зрілості, етап старіння;

б) науково-дослідні роботи, дослідно-конструкторські розробки, технічна підготовка виробництва, освоєння виробництва;

в) підготовча, виробнича і заключна.

 1. У процесі розробки та впровадження продукції у виробництво вирішуються наступні основні завдання:

а) забезпечення та підвищення конкурентоспроможності продукції підприємства;

б) завоювання прихильності споживачів до продукції підприємства та створення її позитивного іміджу;

в) забезпечення потреб у новій продукції внутрішніх споживачів та експорт даної продукції;

г) скорочення термінів розробки та освоєння виробництва нової продукції;

д) вірної відповіді немає;

е) вірні відповіді “а”, “б”, “в”, “г”.

 1. Серед запропонованих варіантів відповідей оберіть складову плану організаційно-технічного розвитку:

а) створення та освоєння нової продукції, підвищення якості продукції яка випускається;

б) планування потреби в основних і допоміжних матеріалах на основне виробництво;

в) планування фонду оплати праці.

 1. Планування капітальних вкладень на підприємстві включає:

а) обчислення необхідного обсягу виробничих інвестицій на розрахунковий період;

б) розробку виробничої програми на плановий період;

в) планування матеріально-технічного забезпечення.

г) визначення планового обсягу продажу продукції;

д) планування потреби у персоналі;

е) визначення джерел фінансового капіталу.

 1. Інтегральний ефект від впровадження організаційно - технічних заходів – це:

а) різниця результатів та витрат на реалізацію техніко - організаційного заходу за розрахунковий період, приведених до одного року ( як правило, початкового );

б) співвідношення приведених доходів до приведених на цю ж дату інноваційних витрат.

 1. Складовими плану організаційно-технічного розвитку підприємства є:

а) планування капітального ремонту та модернізація основних засобів;

б) впровадження прогресивної технології, механізації й автоматизації виробництва;

в) планування матеріально-технічного забезпечення підприємства;

г) бізнес-план підприємства.

 1. Види ефекту від реалізації організаційно-технічного заходів:

а) економічний;

б) науково-технічний;

в) ресурсний;

г) соціальний;

д) екологічний;

е) соціологічний;

є) статистичний.

 1. До методів, за допомогою яких здійснюється планування організаційно-технічного розвитку підприємства належать:

а) науково-технічне прогнозування;

б) продуктово-тематичне планування інновації;

в) об”ємно-календарне планування;

г) виробниче планування інновацій;

д) усі відповіді вірні.

 1. Для оцінки загальної економічної ефективності організаційно-технічних заходів використовують наступні показники:

а) інтегральний коефіцієнт; показники ліквідності і ділової активності;

б) інтегральний коефіцієнт, період окупності; індекс рентабельності інновацій, норма рентабельності;

в) рентабельність основних фондів, рентабельність продукції, рентабельність проекту.

Бібліографічний список

6,13,14,18,19,21,24