Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Planuvannya_i_kontrol_na_pidpriyemstvi_Zaoch_201.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Варіант 25

1. Цілепостановка при визначеності.

2. Планування і контроль витрат і виручки.

Розрахувати план по товарній, валовій та реалізованій продукції. У плановому році підприємство планує випустити 1000 шт. виробів А по ціні 500 грн./од. та 3000 шт. виробів Б по ціні 600 грн./од. Крім того, планується виготовити комплектуючих виробів н суму 2500 тис. грн., у тому числі для сторонніх замовників – на 1500 тис. грн.; також у плані передбачаються зміни залишків готової продукції на складі з 2000 тис. грн. до 500 тис. грн..

Визначити заплановане зростання продуктивності праці. У базовому році підприємство виготовляло продукції на 40 млн.грн. За планом випуск продукції повинен зрости на 7%. Кількість працюючих у базовому році складала 3300 особи, в плановому році передбачається можливе зменшення чисельності на 50 осіб.

Варіант 26

1. Планування продуктової програми.

2. Цілепостановка при невизначеності.

Розрахувати річний фонд оплати праці основних робітників та їх середню заробітну плату за наступними даними: трудомісткість виробничої програми – 180 тис. н-год., премії за виконання виробничих завдень – 30%, доплати за роботу у нічний час – 0,2 тарифної ставки 3-го розряду а одну год. роботи у нічний час, доплати бригалирам – 0,21% до нормативної заробітної плати з премією,доплати за скороченй робочий день і за перерви в роботі – 0,1% до нормативної заробітної плати з премією.

Акціонерне товариство „Радіодеталь” на кінець базового року мало власний капітал у такому складі: акціонерний капітал – 600 тис. грн.; резервний фонд – 200 тис. грн.; нерозподілений прибуток – 100 тис. грн.

В наступному році акціонерне товариство планує одержати прибуток у розмірі 220 тис. грн. За рішенням загальних зборів акціонерів його планується розподілити таким чином: виплати дивідендів акціонерам – 10% від суми акціонерного капіталу на початок планового року; відрахування в резервний фонд – 110 тис. грн; збільшення нагромаджуваної суми нерозподіленого прибутку – 50 тис. грн.

Визначити загальну величину власного капіталу акціонерного товариства на кінець планового року.

Варіант 27

1. Планування по продуктах і плановій калькуляції.

2. Надходження і виплати.

Розрахувати величину оподатковуваного і чистого прибутку, суму податку на прибуток на плановий квартал, якщо:

а) запланований обсяг товарної продукції – 3200 тис.грн,

б) загальні витрати на виробництво товарної продукції – 2600 тис. грн.,

в) залишки готової продукції на складах підприємства:

- у відпускних цінах: на початок кварталу – 200 тис.грн., на кінець кварталу – 159 тис.грн.,

- по собівартості: на початок кварталу – 180 тис.грн., на кінець кварталу – 132 тис.грн.,

г) витрати на реалізацію продукції – 300 тис.грн.,

д) доходи від здачі в оренду майна – 25 тис.грн.,

е) дивіденди від придбання цінних паперів – 20 тис. грн.,

є) ставка податку на прибуток – 30%.

Підприємство розглядає можливість інвестування коштів у проект пов’язаний з випуском нової продукції. Для реалізації проекту необхідні слідуючі обсяги фінансування: перший рік – 300 тис.грн., другий рік – 200 тис.грн., третій рік – 150 тис.грн. З третього року планується розпочати масове виробництво нової продукції із щорічним прибутком 420 тис.грн. Життєвий цикл проекту 5 років. Дисконтна ставка 10%. Розрахувати чистий приведений дохід та термін окупності інвестицій.