Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Podatki_-_Podatok_na_dokhodi_fizichnikh_osib.ppt
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
304.13 Кб
Скачать

Тема 11.

ПОДАТОК НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ

План

1. Елементи податку на доходи фізичних осіб.

2. Порядок обчислення та сплати податку на доходи фізичних осіб.

Література

Податковий кодекс України від 02.12. 2010 р. №2756-VІ, розділ 4 (ст. 162 – 179) “Податок на доходи фізичних осіб” (зі змінами та доповненнями).

Основні елементи податку на доходи фізичних осіб:

Платники податку на доходи фізичних осіб (ст. 162);

Об’єкт оподаткування податком на доходи фізичних осіб (ст. 163);

База оподаткування податку доходи фізичних осіб (ст. 164);

Ставки податку на доходи фізичних осіб (ст. 167);

Порядок обчислення податку на доходи фізичних осіб (ст. 168);

Податковий період, строки сплати та подачі звітності з податку доходи фізичних осіб (ст. 179)

 

 

Модель податку на доходи фізичних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

осіб

 

 

 

 

 

 

Об'єктом оподаткування резидента є:

 

 

Чистий д хід, який підлягає

 

 

 

 

 

 

 

 

оподаткуванню,

 

 

 

 

 

 

•загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

 

 

 

 

 

 

 

 

•іноземні доходи -

доходи (прибуток),

отримані з

 

 

нарахований (виплачений,

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

джерел за межами України

 

 

 

 

 

 

наданий) на користь

 

 

 

Об’єкт

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Об'єктом оподаткування нерезидента є:

 

 

платника податку протягом

 

 

 

 

 

звітного податкового

 

 

 

оподаткуванн

•загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з

 

 

періоду.

 

 

 

я

джерела його походження в Україні;

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 163

•доходи з джерела

їх походження в

Україні, які

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

остаточно оподатковуються під час їх нарахування

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

База

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Нарахована

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

оподаткуванн

 

Платники

 

 

Резиденти

 

 

 

 

 

заробітна плата

 

 

 

 

 

 

 

 

я

 

 

 

 

Ст. 162

 

 

Нерезиденти

 

 

 

сума єдиного

 

 

 

 

ПОДАТОК НА

 

 

 

 

Податковий

 

 

 

соціального внеску

 

Порядок

 

 

 

 

агент

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

(3,6%)

 

 

обчислення

 

ДОХОДИ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

податку

 

ФІЗИЧНИХ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

сума податкової

 

Ст. 168

 

ОСІБ

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ставка

10%

 

 

 

 

соціальної пільги

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

шахтарів

 

 

(за її наявності)

 

 

 

 

 

 

 

 

податку

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Х

 

Строки

 

 

 

 

Ст. 167

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15%

 

 

 

 

 

Ставка податку

 

сплати

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

=

 

 

Ст. 179

Строки

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Сума податку на

 

 

 

 

Податковий

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

доходи

 

 

 

 

подачі

 

 

17% з 1.01.2011

 

 

 

 

 

 

 

 

 

період

 

 

 

 

 

фізичних осіб

 

 

 

 

звітності

 

 

дохід перевищує 10

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 179

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Ст. 179

 

 

 

мінімальних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

заробітних зарплат

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

щомісячно

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Підприємці авансові

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

платежі щоквартально до

 

 

Календарний рік ф/о до 1 травня року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 березня

 

 

підприємців - протягом 40 календарних

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 травня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

днів, що настають за останнім

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 серпня

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

календарним днем звітного (податкового)

 

 

 

 

 

 

 

 

 

15 листопада

 

 

року

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

НОВАЦІЇ ДО ПОДАТКУ НА ДОХОДИ ФІЗИЧНИХ ОСІБ:

звільнення від оподаткування один раз на рік доходів з продажу рухомого майна (машин, мотоциклів) та нерухомого майна (квартир, будинків без обмежень за площею, у т.ч. земельної ділянки);

ставка податку становить 17% на дохід, що перевищує десятикратний розмір мінімальної заробітної плати;

0% ставка податку для успадкованих сум знецінених грошових заощаджень;

звільнення від оподаткування суми державної підтримки на будівництво чи придбання доступного житла, яка надається платнику податку відповідно до законодавства;

податкова знижка суми витрат платника податку на сплату видатків на будівництво (придбання) доступного житла, у т. ч. на погашення пільгового іпотечного житлового кредиту, наданого на такі цілі, процентів за ним;

для фізичних осіб – підприємців впровадження подання декларації лише за підсумками року та авансових платежів протягом року;

встановлення обов’язку для податкового агента утримувати податок у джерела, якщо відносини між сторонами цивільно-правових договорів можуть бути прирівняні до трудових відносин;

встановлення функції податкового агента для юридичних осіб, що займаються організацією та проведенням гастрольних заходів зарубіжних гастролерів.

.

ОБ’ЄКТ ОПОДАТКУВАННЯ

Об’єкти оподаткування резидента:

загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід;

доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання);

іноземні доходи - доходи (прибуток), отримані з джерел за межами України.

Об’єкти оподаткування нерезидента:

загальний місячний (річний) оподатковуваний дохід з джерела його походження в Україні;

доходи з джерела їх походження в Україні, які остаточно оподатковуються під час їх нарахування (виплати, надання).

Доходи, які не включаються до розрахунку загального місячного (річного) оподатковуваного доходу

Ст.165

сума державної та соціальної матеріальної допомоги, державної допомоги у вигляді адресних виплат та надання соціальних і реабілітаційних послуг відповідно до закону, житлових та інших субсидій або дотацій, компенсацій (включаючи грошові компенсації інвалідам, на дітей-інвалідів при реалізації індивідуальних програм реабілітації інвалідів), винагород і страхових виплат, які отримує платник податку з бюджетів та фондів загальнообов'язкового державного соціального страхування та у формі фінансової допомоги інвалідам з Фонду соціального захисту інвалідів згідно із законом;

сума доходів, отриманих платником податку у вигляді процентів, що нараховані на цінні папери, емітовані Міністерством фінансів України;

сума відшкодування платнику податку розміру шкоди, заподіяної йому внаслідок Чорнобильської катастрофи, у порядку та сумах, визначених законом;

сума внесків на обов'язкове страхування платника податку відповідно до закону, інших, ніж єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне страхування;

сума єдиного внеску на загальнообов'язкове державне соціальне страхування платника податку, що вносяться за рахунок його роботодавця у розмірах, визначених законом.

Податкова знижка (ст.14.1.170)

Податкова знижка для фізичних осіб, які

не є суб'єктами господарювання, - документально підтверджена сума (вартість) витрат платника податку - резидента у зв'язку з придбанням товарів (робіт, послуг) у резидентів - фізичних або юридичних осіб протягом звітного року, на яку дозволяється зменшення його загального річного оподатковуваного доходу, одержаного за наслідками такого звітного року у вигляді заробітної плати,

Податкова знижка (ст.166)

Право платника податку на податкову знижку:

за наслідками звітного податкового року;

підстави для нарахування податкової знижки із зазначенням конкретних сум відображаються у річній податковій декларації.

Документальне підтвердження витрат, що включаються до податкової знижки:

фактично здійснені, протягом звітного податкового року платником податку витрати,

підтверджені відповідними платіжними та розрахунковими документами, квитанціями, фіскальними або товарними чеками, прибутковими касовими ордерами, копіями договорів, що ідентифікують продавця товарів (робіт, послуг) і їх покупця (отримувача). У зазначених документах обов'язково повинно бути відображено вартість таких товарів (робіт, послуг) і строк їх продажу (виконання, надання).