Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Podatki_-_Podatok_na_dokhodi_fizichnikh_osib.ppt
Скачиваний:
17
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
304.13 Кб
Скачать

Податкова знижка (ст.166)

Обмеження права на нарахування податкової знижки:

податкова знижка може бути надана виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку, а так само резиденту - фізичній особі, яка через свої релігійні переконання, відмовилась від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та офіційно повідомила про це відповідний орган державної податкової служби і має про це відмітку у паспорті;

загальна сума податкової знижки, нарахована платнику податку в звітному податковому році, не може перевищувати суми річного загального оподатковуваного доходу платника податку;

якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Податкова знижка (ст. 166.3)

Перелік витрат, дозволених до включення до податкової

знижки:

 

частину суми процентів, сплачених таким платником податку за

 

користування іпотечним житловим кредитом;

 

суму коштів або вартість майна, переданих платником податку у

 

вигляді пожертвувань або благодійних внесків неприбутковим

 

організаціям;

 

суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів

 

освіти для компенсації вартості здобуття середньої професійної

 

або вищої освіти;

 

суму коштів, сплачених платником податку на користь закладів

 

охорони здоров'я для компенсації вартості платних послуг з

 

лікування.

Обмеження права на нарахування податкової знижки:

виключно резиденту, який має реєстраційний номер облікової картки платника податку;

якщо платник податку не скористався правом на нарахування податкової знижки за наслідками звітного податкового року, таке право на наступні податкові роки не переноситься.

Ставки податку (ст.167)

17%

дохід перевищує десятикратний розмір мінімальної

заробітної плати

10%

працівників

шахтобудівних

підприємств

15 %

заробітної

 

плати

30%

 

 

Доходу нарахованого

 

як виграш чи приз

Ставки

(крім у державній

та недержавній

податку на доходи

грошовій лотереї)

фізичних осіб Cт.167

 

5%

процент на поточний або депозитний

(вкладний) банківський рахунок (з2015 р);

процент на вклад (депозит) члена

кредитної спілки у кредитній спілці

дохід за іпотечними цінними

паперами (іпотечними облігаціями та сертифікатами)

Порядок нарахування, утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету (Ст.168)

Оподаткування доходів, нарахованих (виплачених, наданих) платнику податку податковим агентом:

податок сплачується (перераховується) до бюджету під час виплати оподатковуваного доходу єдиним платіжним документом. Банки приймають платіжні документи на виплату доходу за умови одночасного подання розрахункового документа на перерахування податку до бюджету;

якщо дохід надається у негрошовій формі чи виплачується готівкою з каси податкового агента, податок сплачується (перераховується) до бюджету протягом банківського дня, що настає за днем такого нарахування.

утримання та сплати (перерахування) податку до бюджету Ст.168

Оподаткування доходів, нарахованих платнику податку особою, яка не є податковим агентом, та іноземних доходів

Платник податку, що отримує доходи від особи, яка не є податковим агентом, та іноземні доходи, включає суму доходів до загального річного оподатковуваного доходу та подає податкову декларацію за податковий рок, і сплачує податок з таких доходів 168.2.1

Особою, яка не є податковим агентом, вважається нерезидент або фізична особа, яка не має статусу суб'єкта підприємницької діяльності або не є особою, яка перебуває на обліку в органах державної податкової служби як особа, що провадить незалежну професійну діяльність 168.2.2

Порядок сплати (перерахування) податку до бюджету

Податок, утриманий з доходів резидентів та нерезидентів, зараховується до бюджету

Такий порядок застосовується всіма юридичними особами, у тому числі такими, що мають філії, відділення, інші відокремлені підрозділи

Суми податку на доходи, нараховані відокремленим підрозділом на користь фізичних осіб, за звітний період перераховуються до місцевого бюджету за місцезнаходженням такого відокремленого підрозділу

Перерахунок податку та податкові соціальні пільги Ст.169

Податкова соціальна пільга застосовується виключно до доходу, нарахованого платнику податку протягом звітного податкового місяця у вигляді заробітної плати і тільки за умови, що розмір такої зарплати не перевищує суми, яка дорівнює сумі прожиткового мінімуму, установленого для працездатної особи на 1 січня звітного податкового року, помноженої на 1,4 та округленої до найближчих 10 гривень

(наприклад, 1073 грн. х 1.4 = 1500 грн.)

Платник податку має право на зменшення суми загального місячного оподатковуваного доходу, отримуваного від одного роботодавця у вигляді заробітної плати, на суму податкової соціальної пільги

100 % (1 МЗП у розрахунку на місяць - 1073 грн.)

1073 грн. х 50% : 100 = 536.50 грн.

розміру прожиткового мінімуму для працездатної особи (у розрахунку на місяць), встановленому законом на 1 січня звітного податкового року, - для будь-якого платника податку;

утримує двох чи більше дітей віком до 18 років - у розрахунку на кожну таку дитину;

Податкові соціальні пільги Ст.169

150%

536.50 грн. х 150% : 100 = 804.75 грн.

є одинокою матір'ю (батьком), вдовою (вдівцем) або опікуном, піклувальником - у розрахунку на кожну дитину віком до 18 років;

утримує дитину-інваліда - у розрахунку на кожну таку дитину віком до 18 років;

є особою, віднесеною законом до першої або другої категорій осіб, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, включаючи осіб, нагороджених грамотами Президії Верховної Ради УРСР у зв'язку з їх участю в ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи;

є учнем, студентом, аспірантом, ординатором, ад'юнктом;

є інвалідом I або II групи, у тому числі з дитинства, крім інвалідів, пільга яким визначена підпунктом "б" підпункту 169.1.4 цього пункту;

є особою, якій присуджено довічну стипендію як громадянину, що зазнав переслідувань за правозахисну діяльність, включаючи журналістів;

є учасником бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни.

Податкові соціальні

пільги Ст.169

200%

536.50 грн. х 200% : 100 = 1073 грн.

Героям України, Героям Радянського Союзу, Героям Соціалістичної Праці або повним кавалером ордена Слави чи ордена Трудової Слави, особою, нагородженою чотирма і більше медалями "За відвагу";

учасникам бойових дій під час Другої світової війни або особа, яка у той час працювала в тилу, та інвалідам І і ІІ груп, з числа учасників бойових дій на території інших країн у період після Другої світової війни, на яких поширюється дія Закону України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту

"

;

колишнім в'язнем концтаборів, гетто та інших місць примусового утримання під час Другої світової війни або особою, визнаною репресованою чи реабілітованою;

особі, яка була насильно вивезена з території колишнього СРСР під час Другої світової війни на територію держав, що перебували у стані війни з колишнім СРСР або були окуповані фашистською Німеччиною та її союзниками;

особа, яка перебувала на блокадній території колишнього Ленінграда (Санкт-Петербург, Російська Федерація) у період з 8 вересня 1941 року до 27 січня 1944 року.

Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів (Ст.170)

Оподаткування доходу від надання нерухомості в оренду (суборенду), житловий найм:

об'єкт оподаткування визначається виходячи з розміру орендної плати, зазначеної в договорі оренди, але не менше, ніж мінімальна сума орендного платежу, встановлена законодавством з питань оренди землі;

якщо орендар є фізичною особою, яка не є суб'єктом господарювання, особою, відповідальною за нарахування та сплату (перерахування) податку до бюджету, є платник податку – орендодавець, який самостійно нараховує та сплачує податок до бюджету в строки протягом 40 календарних днів, після останнього дня такого звітного (податкового) кварталу сума отриманого доходу, сума сплаченого протягом звітного податкового року податку та податкового зобов'язання за результатами такого року відображаються у річній податковій декларації.

Особливості нарахування (виплати) та оподаткування окремих видів доходів (ст.170)

Оподаткування інвестиційного прибутку

Інвестиційний прибуток розраховується як позитивна різниця між доходом, отриманим платником податку від продажу окремого інвестиційного активу, та його вартістю, що визначається із суми витрат на придбання такого активу з урахуванням норм підпунктів 170.2.4 - 170.2.6

Облік загального фінансового результату операцій з інвестиційними активами ведеться платником податку самостійно, окремо від інших доходів і витрат.

Оподаткування інвестиційного прибутку звітним періодом вважається календарний рік.

Оподаткування роялті

Роялті оподатковуються за правилами, встановленими для оподаткування дивідендів ставка15%.