Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Planuvannya_i_kontrol_na_pidpriyemstvi_Zaoch_201.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Практичні завдання

1 На підприємстві заплановано придбання нової технологічної лінії. Завдяки її використанню валові витрати на виробництво одиниці продукції (собівартість) зменшаться з 4680 до 4520 грн. Оптова ціна одиниці продукції становить 5100 грн. Автоматичну лінію розраховано на випуск 220 тис. одиниць продукції щорічно. На придбання і введення в дію нової лінії потрібно 85280 тис. грн. інвестицій. Визначити рівень рентабельності продукції за базовим варіантом і з урахуванням змін, та обчислити термін окупності інвестицій.

2. Визначити річний економічний ефект у виробника продукції від впровадження у виробництво нової моделі виробу та термін окупності додаткових капіталовкладень за наступними даними:

Показники

Базова модель

Нова модель

Програма випуску, тис. шт.

100

100

Питома собівартість виробу, грн./од.

170

205

Ціна підприємства, грн./од.

185

225

Додаткові інвестиції, тис. грн.

380

3. Програма заходів щодо автоматизації виробництва на підприємстві розрахована на 4 роки і розроблена у двох варіантах. Вибрати економічний варіант програми, якщо норматив приведення на капіталовкладень по фактору часу Епр = 0,1. Вихідні дані:

Показники

Варіанти

І

ІІ

Капітальні вкладення, млн. грн., в тому числі по роках:

1,6

1,6

1-й

0,4

0,4

2-й

0,4

0,2

3-й

0,4

0,3

4-й

0,4

0,7

4. Вибрати кращий у двох варіантів капіталовкладень на удосконалення технології виробництва 1000 виробів, якщо Ем = 0,15.

Показник

Базовий варіант

Планові альтернативи

І

ІІ

Собівартість одиниці продукції, грн./ шт.

1500

1800

1200

Капітальні вкладення, млн. грн.

3.0

2,5

3,5

5. Коефіцієнт освоєння виробу становить 0,95. Виготовлення першої одиниці виробу займає 2 години. Визначити тривалість виготовлення партії виробів із 70 одиниць на момент освоєння.

6. Визначити ефективний варіант капітальних вкладень між новим будівництвом і реконструкцією, якщо витрати на нове будівництво становитимуть 12 млн. грн., а на реконструкцію – 8 млн. грн. При цьому собівартість одиниці продукції на реконструйованому підприємстві – 15- грн., а обсяг випуску – 8 тис. шт. Собівартість одиниці продукції на новому підприємстві – 110 грн., а обсяг випуску – 2 тис. шт.

7. Визначити річний економічний ефект у виробника продукції від впровадження нової моделі виробу та термін окупності додаткових капіталовкладень. Вхідні дані:

Показники

Базова модель

Нова модель

Програма випуску, тис.шт.

80

80

Питома собівартість, грн.

165

205

Ціна підприємства, грн./од.

180

225

Додатковий капітал, тис.грн.

-

400

8. Визначити доцільність впровадження раціоналізаторської пропозиції щодо механізації технологічної операції. Базова технологічна собівартість операції – 3,2 грн./шт. Пданова технологічна собівартість після впровадження попозиції – 1,4 грн./шт. Впровадження пропозиції вимагає додаткових капіталовкладень для придбання обладнання на суму 12000 грн. річна програма випуску складє 3500 виробів.

9. Визначити ефективність організаційно-технічного заходу з відміни технологічної операції. Річна програма випуску – 110 тис.шт., наявне обладнання – піч камерна, потужністю 60 кВт та вартістю – 5600 грн., норма часу на обробку 100 виробів – 6,1 год., розцінка за 1 виріб складає 0,65 грн. Вартість електроенергії – 0,3 грн./кВт год.

10. Фірма розробляє невеликий інноваційний проект, реалізація якого в практиці господарювання впродовж 4 років може забезпечити грошові доходи (потоки), що дорівнюють відповідно 5000, 3000, 2000, 1000 грн. Чи є прийнятним економічно цей проект, якщо дисконтна ставка встановлена на рівні 10%, а початкові інвестиції дорівнюють 8000 грн.?

11. Визначити кращий варіант впровадження організаційно-технічного заходу при таких планових показниках капітальних вкладень і собівартості річного випуску продукції:

І варіант: К1=1,0 млн. грн., Сі=1,2 млн. грн;

ІІ варіант: К2=1,1 млн. грн., Сг=1,15 млн. грн.;

ІІІ варіант: Кз=1,4 млн. грн., Сз=1,05 млн. грн.

Нормативний строк окупності рівний 5 років.

12. Мале підприємство планує придбати новий прилад контролю параметрів якості виробів. Ціна приладу 1000 грн., супутні одноразові затрати, пов’язані з експлуатацією приладу, в сумі 300 грн. розподілені по роках експлуатації рівномірно. Використання нового приладу дасть змогу збільшити продуктивність до 8000 виробів у рік. Собівартість виробу – 72 грн., а ціна – 86 грн. Нормативний строк служби приладу 4 роки, при дисконтній ставці 10%. Обчислити економічний ефект від придбання та експлуатації нового приладу.

13. Підприємство розглядає можливість інвестування коштів у проект пов’язаний з випуском нової продукції. Для реалізації проекту необхідні слідуючі обсяги фінансування: перший рік – 300 тис.грн., другий рік – 200 тис.грн., третій рік – 150 тис.грн. З третього року планується розпочати масове виробництво нової продукції із щорічним прибутком 420 тис.грн. Життєвий цикл проекту 5 років. Дисконтна ставка 10%. Розрахувати чистий приведений дохід та термін окупності інвестицій.

14. У виробництво планується впровадити агрегат по упаковці тари. Визначіть економічний ефект від використання нового агрегату, якщо дисконтна ставка дорівнює 10%.

Показники

1 рік

2 рік

3 рік

4 рік

5 рік

6 рік

Грошові потоки, тис.грн.

14260

15812

16662

18750

26250

28750

Інвестиції, тис. грн.

996

4233

10213

18140

18396

20148

15. Підприємство передбачає реалізувати інноваційно-інвестиційний проект вартістю 200 тис.грн., практичне здійснення якого спрямоване на виробництво нового виду продукції. Очікуються наступні грошові потоки: 1 рік – 40 тис.грн., 2 рік – 40 тис.грн., 3 рік – 60 тис.грн., 4 рік – 50 тис.грн. Необхідно визначити чистий приведений дохід за умови, що дисконтна ставка дорівнює 5%.