Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Planuvannya_i_kontrol_na_pidpriyemstvi_Zaoch_201.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Варіант 21

1. Прогнозування стану зовнішнього середовища.

2. Фінансове планування.

Визначити необхідну чисельність робітників-відрядників. Підприємство виготовля. Вироби з пластмаси шляхом лиття. Річний обсяг виробництва – 900 тис.шт., а трудомісткість виробу – 0,35 н-год. Тривалість робочої зміни – 8 год. при однозмінному режимі роботи. Внутрішньозмінні витрати часу з вини робітників – 1,5%, а регламентовані постої – 3%. Процент виконання норм виробітку становить 105%.

Визначити кращий варіант впровадження організаційно-технічного заходу при таких планових показниках капітальних вкладень і собівартості річного випуску продукції:

І варіант: К1=1,0 млн. грн., Сі=1,2 млн. грн;

ІІ варіант: К2=1,1 млн. грн., Сг=1,15 млн. грн.;

ІІІ варіант: Кз=1,4 млн. грн., Сз=1,05 млн. грн.

Нормативний строк окупності рівний 5 років.

Варіант 22

1. Етап оцінки планів полів бізнесу.

2. Планування і контроль зовнішнього фінансування і дефінансування.

Обсяг виробничої програми підприємства в базовому періоді становив 300 млн. грн., і зросте в плановому періоді на 10%. Виробіток на одного працюючого в базовому періоді становив 2,5 млн. грн. За рахунок кращої організації виробництва чисельність промислово-виробничого персоналу зменшиться в плановому періоді на 10 чол. Визначити процент росту продуктивності праці і чисельність працюючих по підприємству в плановому періоді.

Визначити ефективність організаційно-технічного заходу з відміни технологічної операції. Річна програма випуску – 110 тис.шт., наявне обладнання – піч камерна, потужністю 60 кВт та вартістю – 5600 грн., норма часу на обробку 100 виробів – 6,1 год., розцінка за 1 виріб складає 0,65 грн. Вартість електроенергії – 0,3 грн./кВт год.

Варіант 23

1. Етап постановки проблеми в бізнесі-плануванні.

2. Планування і контроль грошових потоків.

Планова трудомісткість одного виробу дорівнює 0,8 н-год., річний обсяг виробництва – 1 млн. шт. Підприємство працює у дві зміни, тривалість зміни – 8,1 год. Втрати на регламентовані простої – 5%. Середній процент виконання норм виробітку 114%. Визначити планову чисельність робітників-відрядників.

Визначити доцільність впровадження раціоналізаторської пропозиції щодо механізації технологічної операції. Базова технологічна собівартість операції – 3,2 грн./шт. Пданова технологічна собівартість після впровадження попозиції – 1,4 грн./шт. Впровадження пропозиції вимагає додаткових капіталовкладень для придбання обладнання на суму 12000 грн. річна програма випуску складє 3500 виробів.

Варіант 24

1. Регулювання і контроль.

2. Планування і контроль виплат і надходжень.

На підприємстві заплановано придбання нової технологічної лінії. Завдяки її використанню валові витрати на виробництво одиниці продукції (собівартість) зменшаться з 4680 до 4520 грн. Оптова ціна одиниці продукції становить 5100 грн. Автоматичну лінію розраховано на випуск 220 тис. одиниць продукції щорічно. На придбання і введення в дію нової лінії потрібно 85280 тис. грн. інвестицій. Визначити рівень рентабельності продукції за базовим варіантом і з урахуванням змін, та обчислити термін окупності інвестицій.

Фірма розробляє невеликий інноваційний проект, реалізація якого в практиці господарювання впродовж 4 років може забезпечити грошові доходи (потоки), що дорівнюють відповідно 5000, 3000, 2000, 1000 грн. Чи є прийнятним економічно цей проект, якщо дисконтна ставка встановлена на рівні 10%, а початкові інвестиції дорівнюють 8000 грн.?