Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Planuvannya_i_kontrol_na_pidpriyemstvi_Zaoch_201.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

5.1 Рекомендації та порядок виконання курсової роботи (7 семестр)

Курсова робота повинна містити такі розділи:

Вступ.

 1. Теоретичне питання, яке задане викладачем чи обране студентом згідно його варіанту по списку (Додаток Ж).

 2. Вхідні дані до виконання курсової роботи.

 3. Складання сукупного фінансового кошторису на планований рік, а також наступних документів:

  1. програма збуту;

  2. виробничої програми;

  3. кошторису використання основних матеріалів;

  4. кошторису витрат на придбання основних матеріалів;

  5. кошторису по праці основних виробничих робітників;

  6. кошторису загальнофірмових накладних витрат;

  7. кошторису відділу збуту й адміністрації;

  8. кошторису виробничих підрозділів і аналіз беззбитковості і безпеки;

  9. касового консолідованого кошторису;

  10. сукупного фінансового кошторису.

 4. Розрахунок і аналіз показників ефективності роботи підприємства.

 5. розробка рекомендацій щодо підвищення ефективності діяльності підприємства.

Список використанної літератури

Кожен з розділів має містити теоретичну частину, наприклад – назва підрозділу: «програма збуту» – теоретична частина – це коротко опис понятття що представляє собою програма збуту. Таким же чином виконуються теоретичні матеріали до інших розділів та підрозділів роботи.

Також кожен із підрозділів та розділів має містити повне коментування розрахунків. Звідки беремо – куди подставляємо – що отримуємо.

Вибір варіанту курсової роботи. Варіант курсової роботи відповідає порядковому номеру студента по списку групи.

Розрахунок курсової роботи ведеться за прикладом, поданим в методичних рекомендаціях.

Приклад розрахунку курсової роботи

1. Вхідні дані до виконання курсової роботи

Компанія «назву придумати самостійно» продукує два вироби “Альфа” і “Омега”. Вироби “Альфа” виробляє цех 1, вироби “Омега” - цех 2. Вироби виготовляються з матеріалів X та Y.

Таблиця 1

Інформація зі звітного року

Баланс на кінець звітного року

Показники Сума

1.Основний капітал, грн:

а) земля 42500

б) будівлі і устаткування 323000

в) мінус амортизація 63750

Разом 301750

2.Оборотний капітал, грн:

Запаси: річна продукція 24769

Сировина 47300

Дебіторська заборгованість 72250

Каса 8500

Мінус кредиторська забогованість 62200

Мінус короткострокові зобов'язання

Разом 152819

Разом оборотного капіталу і короткострокових зобов’язань 90619

Нетто активу

(інвестований капітал на кінець періоду) 392369

3.Акціонерний капітал:

30000 звичайних акцій по 10 грн кожна 300000

резерви 92369

Інвестований капітал на плановий рік 392369

Додаткова інформація зі звіту:

Таблиця 2

Нормативи витрат матеріалу і робочого часу на виробництво продукції (додаток Б):

Види матеріалів

Вироби

“Альфа”

“Омега”

Материал X, на од.

10

8

Материал Y, на од.

5

9

Праця основних виробничих робників, год

10

15

інформація для планового року

Таблиця 3

Готова продукція

Показники

Вироби

“Альфа”

“Омега”

1. Прогнозований обсяг продажу, од.

8500

1600

2. Ціна реалізації одиниці продукції, грн.

100

140

3. Необхідий запас на кінець планового періоду, од.

1870

90

4. Запаси на початок планового періоду, од.

170

85

Дані таблиці 3 наведені у додатку Г.

Таблица 4

Основні матеріали

Показники

Матеріали

X

Y

1. Запаси на початок планового періоду, од.

8500

8000

2. Необхідні запаси на кінець планового періоду, од.

10200

1700

У додатку Д відображені дані про запаси матеріалів на початок і кінець планового періоду.

Таблица 5 (додаток В)

Вартість матеріалов і праці основних робітників

Показники

Вартість

1. Матеріал X, грн/од.

1,8

2. Матеріал Y, грн/од.

4,0

3. Праця основних виробничих робітників, грн/год.

3,0

Таблиця 6

Кошторисні ставки розподілу накладних витрат у грн.

(на годину праці основних виробничих робітників)

Показники

Цех 1.

Цех 2.

1. Допоміжні матеріали

0,30

0,20

2. Праця допоміжних робітників

0,30

0,30

3. Енергія (змінна частина)

0,15

0,10

4. Ремонт і техобслуговування (змінна частина)

0,05

0,10

Кошторисні постійні накладні витрати:

5. Амортизація

25000

20000

6. Контроль

25000

10000

7. Энергія (постійна частина)

10000

500

8. Ремонт і техобслуговування (постійна частина)

11400

799

Таблиця 7

Оцінка невиробничих накладних витрат:

Статті витрат

Сума

Зарплата: - адміністрація

- відділ збуту

7000

18500

комісійні

5000

транспортні витрати (відділ збуту)

5500

реклама

20000

канцтовари та ін.

1000

інші (офіс)

2000

РАЗОМ

69000

Ставки розподілу накладних витрат однакові для всіх варіантів курсової роботи та відображені у додатку Е.

Таблица 8

Рух готівки за кошторисом

Показники

I кв.

II кв.

III кв.

IV кв.

1. Надходження від споживачів за продукцію

250000

300000

280000

246250

2. Платежі:

- матеріали

- зарплата

- інші витрати

100000

100000

30000

120000

110000

25000

110000

120000

18004

136996

161547

3409

Цю таблицю в річному плані розбивають помісячно. Але для спрощення розділимо дані поквартально.