Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Planuvannya_i_kontrol_na_pidpriyemstvi_Zaoch_201.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Варіант 2

1. Підсистеми підприємства і їхні характеристики.

  1. Розробка альтернативних продуктових програм і потенціалу.

Обчислити величину реалізованої продукції та її приріст у плановому році, якщо у звітному році обсяг реалізації склав 600 тис. грн.

У плановому році підприємство передбачає виготовити продукцію на суму 740 тис. грн. Частина її на суму 30 тис. грн. піде на внутрішні потреби. Незавершене виробництво за плановий рік зменшиться на 5 тис. грн. Додатково до програми випуску готових виробів підприємством будуть надані послуги промислового характеру заводам галузі на 45 тис. грн. і виготовлено напівфабрикатів для реалізації на сторону на 12 тис. грн.

Обчислити суму абсолютного і відносного вивільнення оборотних засобів у результаті прискорення їх оборотності, користуючись наступною інформацією: у звітному році підприємство запланувало виготовити товарної продукції на суму 110 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції на складах на початок року становили 20 тис.грн. Фактично обсяг реалізації за рік зріс порівняно з плановим рівнем на 3,2%. Середньорічні залишки нормованих оборотних засобів, заплановані у розмірі 2 тис. грн., а фактично склали – 1,7 тис. грн.

Варіант 3

1. Підприємство як система.

  1. Генеральне цільове планування.

Визначити обсяг реалізованої продукції у вартісному виразі, виходячи із таких даних:

  • річний випуск продукції в натуральних одиницях по виробу А-550 шт., Б-730 шт., В-600шт., Г-400шт.

  • оптова ціна за виріб А-1000 грн., Б-1800-грн., В-1200 грн., Г-900 грн.

  • залишки готової продукції на початок планового року – 2530 тис. грн.;

  • вартість річної продукції, відвантаженої споживачеві, але не оплаченої ним у базовому періоді – 1700 тис. грн.;

залишки нереалізованої продукції на кінець року склали 4880 тис. грн.

Визначити потребу в різальному інструменті на плановий період, якщо його витрати складають 2000 шт., нормативно-оборотного фонду на кінець планового періоду – 500 шт., а практична величина оборотного фонду на початок планового періоду – 200 шт..

Варіант 4

1. Система цілей підприємства.

  1. Ознаки системи планування і контролю.

Обчислити величину валової продукції та її приріст у плановому році на основі наступної інформації:

  • обсяг валової продукції у звітному році склав 600 тис. грн.;

  • у плановому році підприємство передбачає виготовити продукції на суму 810 тис грн., в тому числі напівфабрикати для власного споживання на суму 60 тис. грн. Незавершене виробництво за плановий рік зменшиться на 10 тис. грн.;

додатково до програми випуску виробів в наступному році підприємство планує надати послуги промислового характеру заводам галузі на суму 50 тис. грн.

Обгрутувати виробничу програму малого підприємства по виробництву металовиробів з точки зору забезпеченості металом. На плановий період підприємством укладено угоди на поставку металу обсягом 8 тон, а середня вага виробу – 0,85 кг. Коефіцієнт використання металу – 0,72. 30% відходів металу можуть повторно використовуватися у виробництві. На плановий період підприємство має поставити споживачам 7500 шт металовиробів.