Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Planuvannya_i_kontrol_na_pidpriyemstvi_Zaoch_201.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Тема 3. Маркетингові дослідження, планування збуту і контролю продукції

Маркетингові дослідження, їхній зміст, цілі та види. Оцінювання попиту та прогнозування збуту. Переваги й недоліки основних методів прогнозування збуту. Аналіз потреб споживачів та аналіз конкурентів у процесі маркетингового дослідження. Планування структури збуту та встановлення норм збуту. Планування заходів стимулювання збуту. Співвідношення між корпоративною, конкурентною та маркетинговою стратегіями та їхня роль у досягненні цілей підприємства. Контроль за виконанням договірних зобов’язань.

Тема 4. Планування виробничої потужності підприємства

Види виробничої потужності підприємства, чинники, що її визначають, послідовність розрахунків. Методики розрахунку виробничої потужності.

Виробничі обмеження. Визначення максимально можливого випуску продукції за наявної потужності.

Виробничий потенціал підприємства.

Система показників використання виробничої потужності. Контроль за ефективністю використання основних фондів та робочого часу.

Тема 5. Планування виробництва продукції

Виробнича програма підприємства, її зміст, календарний розподіл та оптимізація. Структура та показники виробничої програми. Планування виробничої програми. Альтернативні плани випуску продукції. Обмеження по збуту. Обмеження за потужністю. Обмеження за постачанням. Вибір плану випуску продукції.

Планування виробництва продукції за відсутності “вузького місця”. Планування виробництва продукції за наявності одного “вузького місця”. Планування виробництва продукції за наявності декількох “вузьких місць”. Вибір плану виробництва продукції, якому віддають перевагу. Контроль за виконанням плану виробництва та реалізації продукції підприємства.

Тема 6. Оперативно-календарне планування і контроль

Сутність і задачі оперативно - календарного планування. Ритмічність виробництва. Розподіл обсягу випуску продукції за календарним часом. Розподіл обсягу випуску продукції за підрозділами та робочими місцями. Склад і зміст оперативних планів.

Особливості оперативно - календарного планування на підприємствах одиничного, серійного та масового типів виробництва.

Тема 7. Планування матеріально-технічного забезпечення виробництва

Зміст, завдання та послідовність розроблення плану матеріально-технічне забезпечення.

Сучасні методи планування потреби матеріально-технічних ресурсах для виробництва продукції. Особливості визначення потреби цехів у матеріально-технічних ресурсах в різних типах виробництва.

Вивчення ринку сировини та матеріалів. Запаси і регулювання їх розмірів. Вибір постачальника та планування поставок матеріально-технічних ресурсів. Планування закупівлі. Планування запасів. Системи управління запасами.

Тема 8. Планування та контроль персоналу і оплати праці

Зміст, завдання і порядок планування персоналу та заробітної плати. Планування чисельності персоналу підприємства.

Недоліки методу планування зростання продуктивності праці за факторами. Сутність методу розрахунку продуктивності праці по „нормативній базі на початок планового періоду” і основні фактори, використані в цьому розрахунку. Загальна система (технологія) планування кількості працівників і продуктивності праці. Методика (алгоритм) прогнозу кількості працівників і продуктивності праці (на умовному прикладі). Контроль за ефективністю використання персоналу на підприємстві та визначення факторів, що забезпечують підвищення продуктивності праці.