Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Planuvannya_i_kontrol_na_pidpriyemstvi_Zaoch_201.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Варіант 17

1. Цілі, потенціал, проекти як предмети планування.

2. Планування і контроль прямих витрат оплати праці.

Визначити чисельність основних робітників на плановий рік. Річна програма випуску – 5000 шт. Норма часу на виріб – 19,6 люд.-год. 70% робітників отримують 21 день чергових і додаткових відпусток і 10 % - відповідно – 28 днів.

Визначити заплановане зростання продуктивності праці. В базовому році підприємство виготовило продукції на 40 млн. грн. У плановому році випуск продукції передбачається збільшити на 8%. Кількість працюючих у базовому році складала – 3300 осіб, у тому числі основних робітників – 2400 осіб. При збільшенні випуску продукції на 1% чисельність іншого промислово-виробничого персоналу зростає на 0,6%.

Варіант 18

1. Оцінка альтернативних продуктових програм.

2. Планування і контроль виробництва.

Розрахувати річний фонд оплати праці основних робітників та їх середню заробітну плату. Трудомісткість виробничої програми – 180 тис. н-год.; середня година тарифна ставка – 86 коп.; премії за виконання виробничих завдань – 30%; доплати за роботу у нічний час – 0,2 тарифної ставки 3-го розряду за одну годину роботи у нічний час; доплати бригадирам за керівництво бригадою – 0,21% до нормованої заробітної плати з премією; доплати за скорочений робочий день і за перерви в роботі, передбачені законодавством – 0,1% до нормованої заробітної плати з премією; середня тривалість чергових і додаткових відпусток – 26,5 днів.

У механічному цеху 24 автомати. Цех функціонує в три зміни. Норма обслуговування для наладчика 10 одиниць обладнання. Номінальний фонд часу робітника 260 днів, чергові і додаткові відпустки – 21 день, невиходи через хворобу – 5днів. Розрахувати облікову потребу в наладчиках.

Варіант 19

1. Планування збуту продукції.

2. Планування і контроль інвестицій і дезинвестиций.

Скласти план підвищення продуктивності праці за рахунок поглиблення кооперації підприємств. Вхідні дані:

Показники

Базовий період

Плановий період

Товарна продукція, тис.грн.

43500

47500

Чисельність промислово-виробничого персоналу, осіб

5050

?

Питома вага купівельних напівфабрикатів

0,47

0,49

Визначити ефективність організаційно-технічного заходу з відміни технологічної операції. Річна програма випуску – 110 тис.шт., наявне обладнання – піч камерна, потужністю 60 кВт та вартістю – 5600 грн., норма часу на обробку 100 виробів – 6,1 год., розцінка за 1 виріб складає 0,65 грн. Вартість електроенергії – 0,3 грн./кВт год.

Варіант 20

  1. Планування продуктової програми при наявності одного вузького місця.

  2. Фінансове планування і контроль.

Визначити виробіток на одного працюючого у звітному році і його відносний приріст.У звітному році обсяг випуску продукції склав 22000 тис.грн./рік, а трудомісткість виробничої програи в цьому році знизилась, у порівнянні з базовим, на 950 люд.-днів. Річний виробіток в базовому році склав 120 тис. грн./осіб на рік. У звітному році було 238 робочих днів.

Визначити ефективний варіант капітальних вкладень між новим будівництвом і реконструкцією, якщо витрати на нове будівництво становитимуть 12 млн. грн., а на реконструкцію – 8 млн. грн. При цьому собівартість одиниці продукції на реконструйованому підприємстві – 15- грн., а обсяг випуску – 8 тис. шт. Собівартість одиниці продукції на новому підприємстві – 110 грн., а обсяг випуску – 2 тис. шт.