Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Planuvannya_i_kontrol_na_pidpriyemstvi_Zaoch_201.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Тестові завдання для перевірки засвоєння теоретичного матеріалу

 1. Потреба в ресурсах для виробництва визначається за допомогою методів:

а) вартісною, натуральною, трудовою;

б) виробничою, кумулятивною, прямолінійною;

в) динамічних коефіцієнтів, за типовим представником; рецептурного складу; методів прямого розрахунку;

г) балансовою, екстраполяційною, матричною.

 1. Основними показниками використання матеріальних ресурсів є :

а) коефіцієнт використання матеріалів;

б) загальна матеріаломісткість;

в) коефіцієнт оборотності;

г) питома матеріаломісткість;

д) період обороту;

е) відносна матеріаломісткість.

 1. На підприємстві економія або перевитрати ресурсів визначається:

а) на основі складання балансу енергоресурсів;

б) на основі складання балансу підприємства;

в) собівартості продукції в процесі розрахунку.

 1. Енергетичний баланс – це:

а) система взаємоповязаних показників виробництва, отримання й розподілу різних видів енергії та палива;

б) кількість енергії, яка переміщується за певний час;

в) кількість енергії, яка потрібна для виробництва певного обсягу продукції.

 1. В енергетичних балансах відображаються:

а) джерела надходження енергоресурсів;

б) централізоване енергопостачання;

в) собівартість виробництва енергії;

г) напрямки використання енергоресурсів;

д) чисельність працівників.

 1. Загальна потреба в енергоресурсах включає потребу в електроенергії:

а) рушійній, технічній, економічній;

б) технічній, економічній;

в) рушійній, технологічній, освітлювальній.

 1. Який із факторів найменше впливає на планування виробничих запасів:

а) використання відходів;

б) зниження норми витрат матеріалів;

в) зростання продуктивної праці;

г) підвищення якості матеріалів.

 1. Виробничі запаси матеріальних ресурсів поділяються на:

а) підготовчий, внутрішньовиробничий, страховий, сезонний, точки замовлення;

б) підготовчий, страховий, поточний, сезонний, транспортний, технологічний.

 1. Складські запаси – це:

а) партії деталей, заготівель, які запущені у виробництво, але ще не закінчені обробкою;

б) готові деталі, вузли , що чекають обробки на наступних стадіях виробництва або витрачаються в процесі складання виробів.

 1. Величина нормативу складського запасу визначається як:

а) сума оборотного і страхового запасу;

б) добуток партії поставок на величину страхового запасу;

в) добуток тривалості виробничого циклу виготовлення деталей на середньодобову кількість деталей, що витрачаються при складанні виробу.

 1. Складський заділ складається із:

а) оборотного і страхового заділу;

б) партії поставок деталей і страхового заділу;

в) партії поставок деталей і оборотного заділу.

 1. Норма забезпеченості виробничими запасами в днях включає:

а) години на випуск документів, транспортний запас, технологічний знос;

б) транспортний запас, сезонний запас, підготовчий запас, технологічний запас.

 1. Норма витрат інструменту враховує:

а) стійкість інструменту;

б) кількість інструментів необхідних для виробництва продукції;

в) кількість часу необхідного для виготовлення одиниці продукції.

 1. Потреба в матеріалі для виконання виробничої програми в багатономенклатурному виробництві визначається як:

а) добуток норми витрат на типовий представник на програму випуску усіх виробів даної групи;

б) добуток питомої ваги конкретного компонента на питомий вихід придатної продукції.

 1. До основних шляхів скорочення норм виробничих запасів матеріальних ресурсів відносять:

а) скорочення періоду поставки, наближення постачальників до споживачів, зміцнення дисципліни поставок;

б) скорочення періоду поставок. Розвиток прямих господарських зв2язків, розрахунок чеками;

в) розвиток прямих господарських зв’язків, зміцнення дисципліни поставок, розрахунок чеками.

 1. Визначити норму витрат матеріалів на 1 виріб, якщо середня вага вирбу 3 кг., коефіцієнт використання матеріалу 0,8:

а) 2,4 кг.;

б) 3,75 кг.;

в) 2,2 кг.