Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Planuvannya_i_kontrol_na_pidpriyemstvi_Zaoch_201.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. Які основні завдання оперативно-календарного планування на підприємстві?

 2. У чому суть календарного планування?

 3. Що таке диспетчерське регулювання в оперативно-календарному плануванні?

 4. Міжцехове та внутрішньоцехове планування, зміст та основні завдання.

 5. Що таке планово-облікова одиниця в системі ОКП, які види планово-облікових одиниць продукції Ви знаєте?

 6. Система оперативно-календарного планування, основні види.

 7. Чим відрізняються подетальна та позамовна системи оперативного планування? В чому особливості покомплектної системи?

Бібліографічний список

6,13,14,18,19,21,24

Тема 7. Планування матеріально-технічного забезпечення виробництва

Мета: засвоєння, закріплення і систематизація знань про теоретичні аспекти визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах для забезпечення виконання виробничої програми

План вивчення теми

 1. Цілі, задачі і зміст планування потреби в матеріально-технічних та оперативних витратах.

 2. Визначення потреби в матеріально-технічних ресурсах для виробництва продукції.

 3. Визначення ринку сировини та матеріалів.

 4. Планування закупівлі і запасів продукції.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

При опрацюванні матеріалу студентам необхідно ознайомитись з теоретичними основами матеріально-технічного забеспечення та операційної діяльності виробництва. А саме: необхідність матеріально-технічних та оперативних витрат на підприємстві; визначеня найвигіднішого для підприємства ринку сировини та матеріалів, а також ринків збуту продукції; виявити методи розрахунку потреби в матеріально-технічних та операційних ресурсах.

При розгляді другого та третього питання теми, необхідно детально зупинитися на визначенні методів розрахунку потреби в матеріально-технічних ресурсах для виробництва продукції.

При плануванні потреби в матеріально-технічних ресурсах для основного виробництва використовуються різні методи розрахунку. Найбільш загальними з цих методів є метод прямого розрахунку; методи, що ґрунтуються на обліку даних про рецептурний склад продукції, нормативних строках зносу, формулах хімічних реакцій.

При визначенні потреби в сировині і матеріалах можна використовувати методи екстраполяції, математичної статистики, теорії ймовірностей, а також моделі багатофакторного регресивного аналізу.

Розгляд останнього питання теми потребує від студентів теоретичних знань щодо програми закупівлі та збуту продукції, а саме: що являють собою витрати на збут та закупівлю, як складається план та програми збуту продукції на підприємстві.

Студенту обов’язково потрібно розглянути та решить практичні завдання з данної теми.

Питання для самоконтролю

 1. Які методи використовуються при плануванні потреби в матеріально-технічних ресурсах?

 2. Яким чином визначають річну потребу в основних матеріалах?

 3. За допомогою якого метода визначається потреба в матеріалах при плануванні виробництва нової продукції?

 4. Як розраховується потреба в матеріалах для поповнення незавершеного виробництва?

 5. За якою формулою розраховується річна потреба в ріжучому інструменті?

 6. Яким чином визначають загальну потребу в електроенергії?

 7. Від чого залежить потреба в матеріалах на ремонт обладнання?

 8. Як визначається потреба в додатковому обладнанні для збільшення виробничої потужності?

Бібліографічний список

6,13,14,18,19,21,24