Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Planuvannya_i_kontrol_na_pidpriyemstvi_Zaoch_201.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Практичні завдання

1. Обчислити величину валової продукції та її приріст у плановому році на основі наступної інформації:

  • обсяг валової продукції у звітному році склав 600 тис. грн.;

  • у плановому році підприємство передбачає виготовити продукції на суму 810 тис грн., в тому числі напівфабрикати для власного споживання на суму 60 тис. грн. Незавершене виробництво за плановий рік зменшиться на 10 тис. грн.;

  • додатково до програми випуску виробів в наступному році підприємство планує надати послуги промислового характеру заводам галузі на суму 50 тис. грн.

2. Скласти граничні нерівності і цільову функцію для розрахунку оптимальної виробничої програми методами лінійного програмування за даними:

Вид продукції

Плановий прибуток на 1 виріб, грн.

Трудомісткість виготовлення одиниці продукції за цехами підприємства, нормо-годин

Складальний

Механічний

Заготівельний

А

20

50

70

10

В

100

200

250

50

С

70

200

200

30

Д

250

400

450

100

Плановий фонд часу роботи обладнання складає:

  • складальний цех ‑ 225 тис. грн. нормо-годин;

  • механічний цех – 250 тис. грн. нормо-годин;

  • заготівельний цех – 41 тис. грн. нормо-годин.

3. Розрахувати план по товарній, валовій та реалізованій продукції. У плановому році підприємство планує випустити 1000 шт. виробів А по ціні 500 грн./од. та 3000 шт. виробів Б по ціні 600 грн./од. Крім того, планується виготовити комплектуючих виробів н суму 2500 тис. грн., у тому числі для сторонніх замовників – на 1500 тис. грн.; також у плані передбачаються зміни залишків готової продукції на складі з 2000 тис. грн. до 500 тис. грн..

4. Розрахувати план виробництва виробів А на плановий рік, в тому числі у квартальному розрізі. Відповідно до укладених угод підприємство у плановому році повинно відвантажити споживачам 10 тис. виробів А, направити у роздрібну торгівлю 2 тис. цих виробів і створити 5-ти денний запас готової продукції до кінця року. Неминучі втрати від браку – 0,5%.

5. Розрахувати план випуску продукції в умовних м² віконних блоків. Підприємство випускає столярну продукцію, яка характеризується наступними даними:

Найменування продукції

План випуску у натуральному виразі, м²

Норма трудомісткості, люд./дні

Віконні блоки

1500

0,45

Дверні блоки

850

0,27

Плінтуси

40000

0,06

6. Обчислити норматив оборотних засобів у незавершеному виробництві. Протягом року буде виготовлено 1000 виробів, питома собівартість яких - 175 грн. Тривалість циклу виготовлення – 8 днів, на його початку витрачається – 395 грн.

7. Обчислити суму абсолютного і відносного вивільнення оборотних засобів у результаті прискорення їх оборотності, користуючись наступною інформацією: у звітному році підприємство запланувало виготовити товарної продукції на суму 110 тис. грн. Залишки нереалізованої продукції на складах на початок року становили 20 тис.грн. Фактично обсяг реалізації за рік зріс порівняно з плановим рівнем на 3,2%. Середньорічні залишки нормованих оборотних засобів, заплановані у розмірі 2 тис. грн., а фактично склали – 1,7 тис. грн.

8. Розрахувати коефіцієнт виходу готової продукції і виявити резерви росту випуску продукції за рахунок більш повного використання сировини. Фактична вага сировини, що поступила на виробництво, 840 тонн. Вага готової продукції – 315 тонн. Коефіцієнт виходу готової продукції в попередньому році – 0,350; середній по галузі коефіцієнт виходу готової продукції – 0,380.

9. За даними таблиці проаналізуйте виконання цехом плану за номенклатурою і асортиментом.

Трудомісткість

1 шт., н-год.

План

Звіт

Кількість шт.

Сума н-год.

Кількість, шт.

Сума н-год.

Виріб А

20

100

2000

110

2200

Виріб Б

80

450

36000

500

40000

Виріб В

5

200

1000

150

750

Виріб Г

30

120

3600

60

1800

Всього

42600

44750

10. У базовий період обсяг випуску валової продукції у порівняних гуртових цінах склав 800 млн. грн., обсяг товарної продукції у діючих оптових цінах підприємства 700 млн. грн.

У плановому періоді передбачається виготовити валової продукції на 840 млн.грн., товарної - на 785,5 млн.грн. Фактично було виготовлено: валової продукції - на 798,6 млн.грн. товарної – на 790,3 млн.грн. Передбачалось також, що в плановому періоді чисельність працюючих складе 1200 осіб, а фактично було зайнято 1286 чол.

Визначити:

1. виконання плану по виготовленню валової і товарної продукції.

2. темпи росту обсягу валової продукції, та пояснити економічну суть їх відмінності.

3. вплив зміни чисельності працюючих і росту продуктивності праці на виконання плану виробництва валової і товарної продукції.

11. Визначити виконання плану за обсягом випуску і асортиментом продукції за даними таблиці.

Виріб

Випуск продукції, млн. грн.

План

Факт

А

1200

1180

Б

2700

2780

В

-

470

Г

1210

1350

Д

500

390