Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
учеба / Planuvannya_i_kontrol_na_pidpriyemstvi_Zaoch_201.doc
Скачиваний:
28
Добавлен:
04.03.2016
Размер:
2.02 Mб
Скачать

Питання для самоконтролю

 1. З якою метою здійснюється планування і контроль накладних витрат?

 2. Що є вихідним пунктом планування накладних витрат у виробничій сфері?

 3. Коли і з якою метою проводиться контроль виробничих накладних витрат?

 4. Як визначається відхилення у витрачанні при гнучкому обліку повних планових витрат?

 5. Як визначається відхилення внаслідок зміни завантаження при гнучкому обліку повних планових витрат?

 6. Як визначається відхилення по завантаженню при розрахунку на базі обліку маржинальних планових витрат?

 7. Назвіть показники, що характеризують ефективність виробництва.

Бібліографічний список

6,13,14,18,19,21,24

Змістовий модуль 2. Контроль за результатами діяльності підприємства

Тема 10. Планування і контроль витрат виробництва

Мета: засвоєння, закріплення і систематизація знань про мету та завдання розробки плану витрат виробництва

План вивчення теми

 1. Цілі, задачі і зміст планування витрат.

 2. Прямі витрати.

 3. Планування собівартості продукції.

 4. Планова калькуляція і кошторис витрат.

Методичні рекомендації до самостійної роботи

Вивчення цієї теми слід розпочати з визначення понять собівартості, витрат виробництва (в т. ч. прямих витрат), калькуляції та кошторису витрат.

Далі необхідно визначити мету розробки плану витрат та вихідні дані для їх планування.

Метою розробки плану витрат підприємства є визначення планових економічно обґрунтованих витрат щодо:

 • валового, товарного і реалізованого обсягу господарської діяльності з виробленої продукції;

 • здійснення загальногосподарського управління підприємством;

 • виконання господарських операцій по збуту продукції;

 • сплати податкових платежів;

 • здійснення капітальних інвестицій;

 • виконання господарських операцій у сфері фінансової діяльності.

Слід також зауважити, що результати планових розрахунків виражаються показниками абсолютної величини, відносного рівня та динаміки витрат, що обчислюються для одиниці або до загального обсягу випуску певного виду продукції та продукції, що реалізується.

Під абсолютною величиною витрат на виробництво продукції розуміють її суму на плановий або звітний період. Відносний рівень витрат являє собою відношення витрат до обсягу продукції. Показником відносного рівня витрат різнорідної продукції є витрати на одну гривню товарної продукції. Розраховується він діленням загальної суми витрат на обсяг продукції у вартісному виразі.

Студенту обов’язково потрібно розглянути та решить практичні завдання з данної теми.

Питання для самоконтролю

 1. З якою метою розробляється план витрат на підприємстві?

 2. Для чого використовуються розрахунки планової собівартості окремих виробів, товарної і валової продукції?

 3. Які розрахунки здійснюються у процесі планування витрат підприємства?

 4. Які вихідні дані використовуються для планування витрат?

 5. Що передує розробці плану собівартості?

 6. Що розуміють під абсолютною величиною витрат на виробництво продукції?

 7. Як розраховується показник відносного рівня витрат?

Бібліографічний список

6,13,14,18,19,21,24