Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Охорона праці та її постанова в дистанції сигналізації та зв'язку / Охорона праці та її постанова в дистанції сигналізації та зв'язку.doc
Скачиваний:
171
Добавлен:
08.08.2013
Размер:
3.11 Mб
Скачать

3.5 Про обов’язкове державне страхування

Усі працівники підлягають обов’язковому соціальному державному страхуванню роботодавцем від нещасних випадків і професійних захворювань.

Страхування здійснюється в порядку і на умовах, обумовлених законодавством і колективним договором (угодою, трудовим договором).

Із фонду соціального страхування здійснюються виплати сум, що належать потерпілому працівнику за період його тимчасової непрацездатності або в порядку відшкодування шкоди та одноразової допомоги, передбаченого законом. Роботодавець зобов’язаний повернути зазначені суми у фонд соціального страхування, якщо нещасний випадок або професійне захворювання відбулися з вини роботодавця.

Характерною рисою обов’язкового соціального страхування від нещасних випадків і професійних захворювань є:

  • установлена державою в законодавчому порядку невідворотність відповідальності для роботодавця за шкоду, заподіяну працівнику каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, зв’язаним з виконанням трудових обов’язків

  • сплата страхових внесків тільки роботодавцем;

  • делегування державою зобов’язань по організації цього виду страхування відповідної страхової організації, але під наглядом держави;

  • перенесення відповідальності по відшкодуванню шкоди за втрату працездатності працівником із роботодавця на страхову організацію, що стає основною юридичною особою, яка відповідає за компенсацію втрати працездатності на виробництві для всіх підприємств - членів страховий організації.

Нещасними випадками за змістом соціального страхування вважаються такі, що відбулися:

  • при виконанні трудових обов’язків (у тому числі під час відрядження), а також при здійсненні яких-небудь дій в інтересах підприємства організації, хоча б і без спеціального доручення;

  • по шляху на роботу або з роботи;

  • на території підприємства, організації або в іншому місці роботи на протязі робочого часу (включаючи і встановлені перерви), протягом часу, необхідного для упорядкування знарядь виробництва, одягу і т.п. перед початком або після закінчення роботи;

  • поблизу підприємства, організації або іншого місця роботи протягом робочого часу (включаючи і встановлені перерви), якщо перебування там не суперечило правилам внутрішнього трудового розпорядку;

  • при виконанні державних або суспільних обов’язків;

  • при виконанні дій по порятунку життя, по охороні державної, колективної власності, а також по охороні правопорядку.

Чинним законодавством України можуть встановлюватися і доповнюватися визначення нещасного випадку на роботі з урахуванням особливостей галузі виробництва.

Професійними захворюваннями вважаються захворювання, що виникли винятково в результаті здійснення професійної діяльності з використанням шкідливих речовин при певних видах робіт.

Захворювання, у відношенні яких доведено, що вони стали результатом винятково виконання професійної діяльності, вважаються також професійними захворюваннями.

Професійне захворювання вважається виявленим від того моменту, коли захворілий працівник змушений був уперше пройти курс лікування або втратив здатність працювати.

Нещасним випадком на роботі або професійним захворюванням вважаються такі, що відбулися з вини роботодавця внаслідок незабезпечення їм здорових і безпечних умов праці (невідповідність вимогам з охорони праці, техніці безпеки і промислової санітарії).

Право на забезпечення по соціальному страхуванню від нещасних випадків настає з того дня, коли працівник почав або повинний був почати працювати в відповідності з трудовим договором, але лише з того моменту, коли він відправився на роботу.

Джерелом фінансування по обов’язковому соціальному страхуванню від нещасних випадків і професійних захворювань є внески роботодавця (підприємства), нараховані від витрат на оплату праці і включені в собівартість продукції (необхідні витрати по відновленню робочої сили).

Колективним договором (угодою, трудовим договором) може визначатися розмір одноразової допомоги потерпілому (членам його сім’ї й утриманцям померлого) за умови, якщо сума виплат, що перевищує розмір, установлений чинним законодавством, оплачується безпосередньо за рахунок роботодавця.