Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Охорона праці та її постанова в дистанції сигналізації та зв'язку / Охорона праці та її постанова в дистанції сигналізації та зв'язку.doc
Скачиваний:
171
Добавлен:
08.08.2013
Размер:
3.11 Mб
Скачать

Припис № 14

Начальнику Харьковской дистанции сигнализации и связи ЮЖД

Собакину Д.В. (кому - посада підприємство, прізвище, ініціали)

Мною государственным инспектором охраны труда в ХГИОТЕЭ

Луханиным А.П. (посада, прізвище, ініціали )

за участю

(посади, прізвища, ініціали )

в присутності Главного инженера Харьковской дистанции сигнализации и связи ЮЖД Гаевского В.В.

(посади, прізвища, ініціали працівників підприємства)

в період з ______________________ по 21 февраля 2005 г.

Проведена перевірка стану охорони праці (охорони надр) на (в)

Правил безопасной эксплуатации электроустановок Харьковской дистанции сигнализации и связи ЮЖД

На підставі статті 45 Закону України “Про охорону праці”, статті 63 Кодексу України про надра, Положення про Державний департамент по нагляду за охороною праці, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 12 квітня 2000 р. № 633.

1. Пропоную усунути виявленні порушення законодавчих та інших нормативних актів про охорону праці (охорону надр):

Короткий зміст виявлених порушень (недоліків), номер пункту (параграфа) і назва нормативних документів, вимоги яких порушені.

Рішення щодо усунення порушень (недоліків), термін виконання.

Відмітка про виконання

1

2

3

4

1

Нет акта освидетельствования состояния безопасности электроустановок - ПБЭЭП пункт 8.4.

Выполнить требования правил ПБЭЭП пункт 8.4.

2

Нет специально подготовленного лица, прошедшего проверку знаний по проведению испытания электроинструмента - ПБЭЭП пункт 7.6.2.

Выполнить требования правил ПБЭЭП пункт 7.6.2.

3

Нет журнала учета противопожарных тренировок - ПБЭЭП пункт 8.7.3.

Выполнить требования правил ПБЭЭП пункт 8.7.3.

4

Нет журнала учета работы по нарядам и распоряжениям - ПБЭЭП Прим. №5 пункт 3.3.12

Оформить журнал учета работ по нарядам и распоряжениям

5

Нет знака постоянного предупреждения об опасности поражения электрическим током ГОСТ 12.4.026 – 76 на пускателях в цехе

Выполнить требования правил ПТЭ, нанести знаки на все электроустановки

6

Не пересмотрены должностные инструкции - цех телеграф. - Э 1.6.6 ПТЭ

Выполнить требования правил ПТЭ пункт Э 1.6.6.

2. Основні причини порушень_______________________________________ ______________________________________________________________________

3. Забороняю з ____ год. ____хв. “__”_________200_р.

експлуатацію ________________________________________________________________________________ (устаткування, об’єкт, дільниця, цех, виробництво, підприємство)

до усунення порушень, вказаних в пунктах _________________цього припису.

У зв’язку з забороною робіт відключено і опломбовано “__” ________________ р. у __ год. __хв. __________________________________________________________

(назва устаткування)