Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Охорона праці та її постанова в дистанції сигналізації та зв'язку / Охорона праці та її постанова в дистанції сигналізації та зв'язку.doc
Скачиваний:
171
Добавлен:
08.08.2013
Размер:
3.11 Mб
Скачать

6 Пожежна безпека на залізничному транспорті

6.1 Загальні положення

Правила пожежної безпеки на залізничному транспорті розроблені відповідно до вимог Закону України "Про пожежну безпеку" та Правил пожежної безпеки в Україні, які затверджені наказом Міністерства внутрішніх справ України від 22.06.95 № 400. Правила визначають основні вимоги пожежної безпеки на об’єктах (спорудах) і в рухомому складі залізничного транспорту і є обов’язковими для виконання підприємствами, установами, організаціями і об’єднаннями Укрзалізниці, в тому числі дистанціями сигналізації, централізації та зв’язку.

6.1.1Організаційні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки

Забезпечення пожежної безпеки підприємств, установ, організацій і об’єднань Укрзалізниці покладається на їх керівників і уповноважених ними осіб. Власники підприємств або уповноважені ними органи, а також орендатори зобов’язані:

 • розробляти комплексні заходи щодо забезпечення пожежної безпеки;

 • відповідно до державних нормативних актів з пожежної безпеки розробляти і затверджувати положення, інструкції і інші нормативні акти, чинні в межах підприємства;

 • забезпечувати дотримання протипожежних вимог, стандартів, норм, правил, а також виконання приписів і постанов органів державного пожежного нагляду;

 • організовувати для інженерно-технічних працівників, службовців і робітників спеціальне навчання, інструктажі та перевірку знань з питань пожежної безпеки;

 • утримувати в справному стані засоби протипожежного захисту і зв’язку, пожежну техніку, обладнання та інвентар, не допускати їх використання не за призначенням;

 • організувати на об’єкті добровільну пожежну дружину (ДПД), добровільну пожежну команду (ДПК), пожежно-технічну комісію (ПТК) і забезпечити їх роботу відповідно до чинних положень;

 • вчасно інформувати пожежну охорону про наявність протипожежної техніки, систем протипожежного захисту, водопостачання, а також про закриття доріг і проїздів на своїй території;

 • здійснювати заходи щодо впровадження автоматичних засобів виявлення та гасіння пожеж і використання з цією метою виробничої автоматики;

 • проводити службове розслідування випадків пожеж.

6.1.2 Обов’язки посадових осіб дистанції сигналізації та зв’язку щодо забезпечення пожежної безпеки

Керівник дистанції повинен визначити обов’язки посадових осіб щодо забезпечення пожежної безпеки, призначити відповідальних за пожежну безпеку окремих будівель, споруд та приміщень, а також за стан і експлуатацію технічних систем протипожежного захисту. Також в дистанції наказом або інструкцією встановлюється відповідний протипожежний режим, а саме визначається:

 • використання побутових нагрівальних приладів;

 • порядок проведення тимчасових пожежонебезпечних робіт (наприклад, зварювальних), місця застосування відкритого вогню;

 • порядок огляду та зачинення приміщень після закінчення роботи, порядок відключення електрообладнання;

 • порядок проведення з працівниками протипожежних інструктажів, порядок проведення навчання посадових осіб і перевірки у них знань з питань пожежної безпеки;

 • дії працівників у разі виникнення пожежі, порядок збирання членів ДПД і відповідальних посадових осіб (вночі, у вихідні та святкові дні).

Працівники дистанції ознайомлюються з цими вимогами і положеннями на інструктажах з пожежної безпеки. Витяги з правил і інструкцій вивішуються на видних місцях.

Керівники підрозділів (наприклад, старші електромеханіки) або інші посадові особи, відповідальні за пожежну безпеку, зобов’язані:

 • забезпечити дотримання встановленого протипожежного режиму, правил пожежної безпеки та інструкцій щодо заходів пожежної безпеки;

 • не допускати до роботи осіб, які не пройшли спеціальне навчання, інструктаж або перевірку знань з питань пожежної безпеки;

 • стежити за справністю приладів опалення, вентиляції, електроустановок, технологічного і виробничого обладнання і вживати заходів до усунення виявлених несправностей;

 • проводити періодичні огляди території (доріг, під’їздів), приміщень (шляхів евакуації), засобів пожежегасіння (гідрантів, пожежних кранів, вогнегасників) і вживати термінових заходів для усунення виявлених порушень;

 • забезпечити утримання в технічно справному стані установок пожежегасіння, пожежної сигналізації і зв’язку;

 • стежити за своєчасним прибиранням приміщень і робочих місць;

 • у випадку виникнення пожежі негайно повідомити про це в пожежну охорону, сповістити керівників і приступити до її ліквідації.

Територія підприємства (всі цехи дистанції) повинна постійно утримуватися в чистоті і систематично очищатися від сміття, опалого листя, сухої трави, тополиного пуху тощо. Пожеженебезпечні вироби або відходи повинні зберігатися на спеціально відведених ділянках або у металевих ящиках, які закриваються. Шляхи, проїзди до будівель, споруд, джерел протипожежного водопостачання, а також підступи до пожежного інвентарю і обладнання повинні бути завжди вільними. Лотки і кабельні траншеї на території об’єктів дистанції повинні очищатися від горючого сміття, пролитих горючих рідин і закриватися плитами з негорючих матеріалів.

Також згідно положень протипожежної безпеки повинні утримуватися будівлі, споруди і приміщення дистанції, евакуаційні шляхи і виходи з приміщень.