Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Охорона праці та її постанова в дистанції сигналізації та зв'язку / Охорона праці та її постанова в дистанції сигналізації та зв'язку.doc
Скачиваний:
171
Добавлен:
08.08.2013
Размер:
3.11 Mб
Скачать

3.4.3 Порядок і термін виплати суми відшкодування шкоди

Виплата суми відшкодування шкоди виконується роботодавцем, з вини якого настало ушкодження здоров’я внаслідок нещасного випадку, професійного захворювання, чи з фонду соціального страхування.

Якщо зазначені суми виплачені з фонду соціального страхування, роботодавець зобов’язаний повернути їх у фонд.

Заява про відшкодування шкоди подається роботодавцю, з вини якого заподіяна шкода.

До заяви потерпілого про відшкодування шкоди додаються висновки МСЕК про ступінь утрати професійної працездатності і необхідних витрат на медичну і соціальну допомогу, також відповідні рішення про відшкодування морального шкоди.

До заяви про відшкодування шкоди у випадку втрати годувальника додаються:

  • копія свідчення органа Загсу про смерть годувальника;

  • довідка житлово-експлуатаційної організації або сільської (селищної) ради народних депутатів або інші документи про склад сім’ї, у тому числі членів сім’ї, що знаходилися на його утриманні, чи копія відповідного рішення суду;

  • довідка навчального закладу про навчання осіб у віці до 23 років, що мають право на відшкодування шкоди;

  • довідка житлово-експлуатаційної організації або сільської (селищної) ради народних депутатів про батьків чи інших членів сім’ї померлого, котрі не працюють і доглядають за дітьми, братами, чи сестрами онуками померлого у віці до 8 років.

Роботодавець зобов’язаний розглянути заяву про відшкодування шкоди і прийняти відповідні рішення протягом 10 днів із дня її надходження з усіма необхідними документами або надходження додаткових документів.

Рішення про відшкодування шкоди оформляється наказом (розпорядженням) роботодавця, у якому вказуються особи, яким встановлюється відшкодування шкоди, його розміри потерпілому чи кожному члену сім’ї потерпілого, а також терміни виплати.

Копія наказу (розпорядження) роботодавця про відшкодування шкоди мотивоване письмове відмовлення вручається зацікавленій особі протягом 10 днів із дня ухвалення рішення.

Копія наказу (розпорядження) роботодавця, рішення народного суду про призначення відшкодування шкоди, заява потерпілого або інших зацікавлених осіб про установлення відшкодування шкоди з необхідними документами, прикладеними до нього, зберігаються роботодавцем в окремій справі на кожного одержувача. Роботодавець зобов’язаний забезпечити збереження цих документів.

Суми відшкодування шкоди виплачуються:

  • потерпілому – із дня встановлення стійкої втрати попереднього заробітку або виникнення необхідності у витратах на медико-соціальну допомогу;

  • особам, що мають право на відшкодування шкоди у випадку втрати годувальника – із дня його смерті, але не раніше чим із дня настання права на відшкодування шкоди.

Одноразова допомога виплачується потерпілому у місячний термін із дня визначення МСЕК стійкою втрати професійної працездатності, а у випадку смерті потерпілого – із дня його смерті особам, що мають на це право.

Виплата суми відшкодування шкоди, яку вчасно не одержав потерпілий або особи, що мають на це право, виконується за минулий час, але не більш ніж за три роки до подачі заяви про відшкодування шкоди. Позивач у справі відшкодування шкоди, заподіяного каліцтвом або іншим ушкодженням здоров’я, а також утратою годувальника, звільняється від судових витрат у доход держави.