Добавил:
Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
Охорона праці та її постанова в дистанції сигналізації та зв'язку / Охорона праці та її постанова в дистанції сигналізації та зв'язку.doc
Скачиваний:
171
Добавлен:
08.08.2013
Размер:
3.11 Mб
Скачать

6.1.3 Протипожежні інструктажі.

До протипожежних інструктажів належать: вступний, первинний, повторний, позаплановий і цільовий інструктажі.

 • Вступний протипожежний інструктаж проводиться з усіма працівниками, щойно прийнятими на постійну або тимчасову роботу, із прибулими на підприємство у відрядження, на практику (навчання).

 • Первинний протипожежний інструктаж проводиться безпосередньо на робочому місці до початку виробничої діяльності працівника.

 • Повторний протипожежний інструктаж проводиться на робочому місці не рідше одного разу на рік за переліком питань, з якими необхідно знайомити працівників під час проведення вступного та первинного протипожежних інструктажів.

 • Позаплановий протипожежний інструктаж проводиться з працівниками на робочому місці чи в наданому з цією метою приміщенні у разі введення в дію нових або перероблених нормативних актів з питань пожежної безпеки, на вимогу державних інспекторів пожежного нагляду, при зміні технологічного процесу або пожеженебезпечного устаткування і інших випадках. Обсяг і зміст інструктажу визначається у кожному випадку окрему в залежності від причин, які викликали необхідність його проведення.

 • Цільовий протипожежний інструктаж проводиться з робітниками перед виконанням пожеженебезпечних робіт, при ліквідації аварій або стихійного лиха.

Первинний, повторний, позаплановий і цільовий протипожежні інструктажі проводяться безпосередньо керівниками робіт, які пройшли навчання і перевірку знань з питань пожежної безпеки.

Первинний, повторний та позаплановий інструктажі закінчуються перевіркою знань. Перевірку здійснює особа, яка проводила інструктаж.

Після проведення всіх видів протипожежних інструктажів, крім цільового, в спеціальних журналах робляться записи (окремо від інструктажів з питань охорони праці) з підписами осіб, з якими проводився інструктаж і тих, хто його проводив. Запис про проведення цільового протипожежного інструктажу робиться в документі, який дозволяє виконання робіт (наряд-допуск, дозвіл).

6.2 Заходи пожежної безпеки на робочих місцях

Основними причинами пожежі є: несправність пристроїв, іскри від електрогазозварювальних робіт, необережне поводження з вогнем, несправність електроустановок, порушення правил користування інструментами і електронагрівальними приладами і інші.

Для виключення вказаних причин і зменшення імовірності виникнення пожеж в дистанціях сигналізації і зв’язку проводять наступні загальні заходи щодо попередження пожеж і вибухів:

 • забороняють застосуваннявідкритого вогню, запалювальнихзасобіві куріння у невстановленихмісцях;

 • збирають в металеві ящики вживані обтиральний і інші матеріали, що просочилися маслом, гасом, мазутом і т.п.;

 • прибирають приміщення і видаляютьзних всі горючі відходи виробництвапіслязакінченняробіт;

 • суворо контролюють станелектричнихмереж, світильників,енергоустаткуванняі нагрівальних приладів;

 • стежать за тим, щоб після закінчення роботи всі вогнедіючі прилади і освітлення, крім чергового, були вимкнені;

 • дотримуютьв чистоті горищні приміщення;

 • вивішують таблички в кожному приміщенні з вказівкою прізвища працівника, відповідального за пожежну безпеку.

Велику пожежну небезпеку являють собою світильники. Найбільшою пожежною небезпекою характеризуються лампи розжарювання, так як температура на поверхні їх колб досягає 500 градусів.

Відповідальний за стан електроустановок (у більшості випадків головний інженер дистанції) зобов’язаний:

 • забезпечити організацію і своєчасне проведення профілактичних оглядів і планово-попереджувальнихремонтівенергоустаткування, апаратури і електромереж, а також своєчасне усунення несправностей, які можуть стати причиною пожежі;

 • стежити за правильністю вибору і використання кабелів, електропроводів, двигунів, світильників і іншогоенергоустаткуванняв залежності від класифікації зон поПУЕі характеристик навколишнього середовища;

 • систематично контролювати станапаратів захисту від короткого замикання і інших аварійних режимівроботи;

 • організувати систему навчанняі інструктування чергового персоналу з питань пожежної безпекиприексплуатації електроустановок;

 • брати участь в розслідуванні випадків пожеж в електроустановках, розробляти і здійснюватизаходи по їхпопередженню.

Змінний електромеханік зобов’язаний провести планові профілактичні огляди енергоустаткування, перевіряти наявність і справність апаратів захисту і вживати термінові заходів до усунення несправностей, які можуть привести до пожежі.

Результати оглядів електроустановок, виявлені несправності і прийняті заходи повинні бути зафіксовані в оперативному журналі.

Перевірка ізоляції кабелів, проводів, надійності з’єднань, захисного заземлення, режиму роботи електродвигунів повинна проводитися в терміни, встановлені ПТЕ і ПТБ.

Всі електроустановки повинні бути оснащені пристроями захисту від короткого замикання і інших аварійних режимів роботи.

Плавкі вставки запобіжників повинні бути калібровані з позначенням на клеймі номінального струму вставки.

Переносні світильники повинні бути обладнані захисними скляними ковпаками і сітками.

Електродвигуни, світильники, проводи і розділяючи пристрої повинні очищатися від пилу не рідше 2-х разів в місяць.

На всіх об’єктах повинен бути встановлений порядок зняття напруги з обладнання, силових і контрольних кабелів у разі виникнення пожежі. При цьому електропостачання систем пожежної автоматики, протипожежного водопостачання і аварійного освітлення не повинне відключатися.