Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
METODIChKA_FINANSOVIJ_MENEDZhMENT.doc
Скачиваний:
25
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
2.27 Mб
Скачать

Семінарське заняття 1. Сутність і функції фінансового менеджменту на підприємстві Питання для обговорення

  1. Сутність фінансового менеджменту, мета, завдання та прин­ци­пи його організації.

  2. Функції фінансового менеджменту.

  3. Об’єкти та суб’єкти фінансових відносин.

  4. Основні напрями фінансового менеджменту підприємства.

Практичні завдання до теми

Для закріплення знань із даної теми необхідно виконати прак­тичні завдання та підсумковий тест (тестування прово­дить­ся під час семінарського заняття).

Практичне завдання 1. Розв’яжіть задачі та зробіть ви­снов­ки за ними.

Задача 1.Розрахуйте рівень фінансового ліверіджа підпри­єм­ства, дайте йому оцінку. Визначте розмір дивіденду за звичай­ними акціями.

Підприємство випустило звичайні акції на суму 200 тис. грн, привілейовані акції – на суму 60 тис. грн, з фіксованим розміром дивіденда 200 %, а також 20 %-ві облігації на суму 80 тис. грн. Сума прибутку підприємства, спрямована на виплату доходів за цінними паперами, складає 260 тис. грн.

Задача 2.Визначте фінансові показники фірми А після мерд­жера (поглинання) нею фірми Б і дайте оцінку ефективності мерджера.

Фірма А здійснює мерджер фірми Б через випуск своїх акцій для власників фірми Б в обмін на їх акції. При цьому фірма А пропонує власникам фірми Б 0,25 своїх акцій за одну акцію фір­ми Б. Інші фінансові показники фірми А і Б надані в табл. 1.

Таблиця 1

Фінансові показники господарської діяльності фірми а і б

Показники

Фірма А

Фірма Б

Річний прибуток, тис. грн

1 500

510

Кількість акцій, тис. од.

100

60

Прибуток на одну акцію, грн

15,0

8,5

Практичне завдання 2.Розв’яжіть кросворди.

Кросворд 1.

1

2

4

3

6

5

8

7

10

9

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]