Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ME-konsp-Tema6-ukr.doc
Скачиваний:
12
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
234.5 Кб
Скачать

Міжнародна економіка Конспект лекцій і завдання

Тема 6. Україна в процесах міжнародної економічної та політичної інтеграції та інтернаціоналізації

План:

 1. Поняття інтернаціоналізації та інтеграції

 2. Україна в СНД

 3. Україна в ГУАМ

 4. Чорноморське економічне співробітництво

 5. Європейська інтеграція України

 6. Україна і СОТ

 7. Євроатлантична інтеграція України

 1. Поняття інтернаціоналізації та інтеграції

Інтернаціоналізація

у вузькому розумінні:

Технологічні прийоми розробки, що спрощують адаптацію продукту до мовних та культурних особливостей регіонів…

у широкому розумінні:

Розширення якогось явища, процесу чи об'єкту до міжнародного масштабу…

Розширення господарської діяльності за межі окремих національних економік…

Основні причини інтернаціоналізації економік країн:

 • неможливість в сучасних умовах ефективного функціонування ізольованої економіки;

 • чисельні вигоди, що отримує країна в ході інтернаціоналізації.

Інтернаціоналізація економіки країни проявляється в:

 • міжнародному поділі праці

 • міжнародному кооперуванні

  • здійсненні спільних проектів

  • заснуванні спільних підприємств

  • інтеграції країни в міжнародні блоки, товариства, союзи… тощо

Економічна інтеграція – процес інтернаціоналізації господарського життя, зближення і об'єднання економік країн

Додатковий матеріал:

В Інтернеті:

1, 2, 3

Те саме в окремих файлах:

1, 2, 3

 1. Україна в СНД

… створення СНД:

8.12.1991 – Угода про створення співдружності незалежних держав (Бєловежська угода)

 • Росія

 • Білорусь

 • Україна

13.12.1991 – зустріч п'яти президентів східних пострадянських республік (Казахстан, Киргизія, Таджикистан, Туркменістан, Узбекистан)

21.12.1991 – Алма-атинська декларація (усі радянські республіки, окрім Прибалтійських та Грузії) – цілі й принципи СНД

Цілі й принципи СНД

 • ані держава, ані наддержавне утворення…

 • принцип рівноправності

 • спільне командування військово-стратегічними силами (в т.ч. – контроль над ядерною зброєю)

 • створення спільного економічного простору

 • констатація припинення існування СРСР – початку існування СНД

 • Співробітництво в політичній, економічній, екологічній, гуманітарній, культурній та інших сферах…

 • Всебічний розвиток країн в межах спільного економічного простору

 • Забезпечення прав і свобод людини

 • Забезпечення миру, безпеки, сприяння роззброєнню

 • Мирне вирішення конфліктів між державами-членами…

Сфери спільної діяльності…

 • координація зовнішньополітичної діяльності

 • розвиток спільного економічного простору, єдиної митної політики

 • розвиток системи охорони здоров'я

 • боротьба з організованою злочинністю

 • співробітництво щодо розвитку транспортних систем тощо

Члени СНД

 • Країни-засновники / країни-члени…

 • + асоційовані члени…

 • + країни-спостерігачі…

При цьому…

 • Туркменія – (з 2005) – асоційований член

 • Україна – не ратифікувала статут СНД – держава-засновник

 • Грузія – (2008) вийшла з СНД

 • Монголія – країна-спостерігач

 • Афганістан – (2008) заявив про бажання щодо вступу в СНД

Також висловлювали бажання…

 • Абхазія

 • Придністровська Молдавська Республіка

 • Чеченська Республіка Ічкерія

 • Республіка Татарстан

 • Республіка Сербська Крайна

 • Союзна Республіка Югославія

Структура управління СНД

 • Рада голів країн

 • Рада голів урядів країн СНД

 • Виконком СНД (Мінськ)

 • 22.01.1993 – принято Статут СНД

Інші органи управління СНД

 • Совет министров иностранных дел СНГ

 • Совет министров обороны СНГ

 • Совет министров внутренних дел государств-участников СНГ

 • Совет объединенных вооруженных сил СНГ

 • Совет командующих пограничными войсками СНГ

 • Совет руководителей органов безопасности и специальных служб государств-участников СНГ

 • Межгосударственный экономический совет СНГ

 • Межпарламентская ассамблея СНГ

 • Экономический суд

 • Статистический комитет СНГ

 • Финансово-банковский совет СНГ

 • Антитеррористический Центр государств-участников СНГ

 • Комиссия по правам человека и др.

 • Координационно-консультативный комитет СНГ

 • Исполнительный комитет СНГ

 • Межгосударственный экономический комитет СНГ

 • Экономический совет СНГ

 • Межгосударственный банк

Столиця - МІНСЬК

Більшість органів управління - МОСКВА

Військові структури СНД:

 • Рада міністрів оборони СНД

 • Організація Угоди про колективну безпеку

 • Об’єднані збройні сили СНД

Вірменія, Білорусія, Казахстан, Киргизія,

Росія, Таджикістан, Узбекістан, Туркменія,

Молдова

Стратегічні сили, сили загального призначення, спільна система

ПВО, пограничні війська СНД...

Україна

… не підписала Статут СНД і є лише його асоційованим членом,

… не бере участі в Митному та Платіжному союзах,

… не працює в органах військового співробітництва,

… У Міжпарламентській Асамблеї Україна має лише статус спостерігача.

угоди про вільну торгівлю

 • з Азербайджаном — 28липня 1995p.;

 • з Білоруссю — 17грудня 1992p.;

 • з Вірменією — 7жовтня 1994p.;

 • з Грузією — 9вересня 1995p.;

 • з Естонією — 24травня 1995p.;

 • з Казахстаном — 17вересня 1994p.;

 • з Киргизстаном — 26травня 1995p.;

 • з Латвією — 21листопада 1995p.;

 • з Литвою — 4серпня 1993p.;

 • з Молдовою — 29серпня 1995p.;

 • з Росією — 24червня 1993p.;

 • з Туркменістаном — 5листопада 1994p.;

 • з Узбекистаном — 29грудня 1994р.

Договір про створення Економічного союзу (1993)

 • формування загального економічного простору, заснованого на вільному переміщенні товарів, послуг, робочої сили, капіталів, розробки погодженої грошово-кредитної, податкової, цінової, митної, зовнішньоекономічної політики, зближення методів регулювання господарської діяльності, створення сприятливих умов для розвитку прямих виробничих зв’язків.

НЕ БУЛО РЕАЛІЗОВАНО

Митний союз СНД:

… вільний рух товарів і послуг між членами союзу, єдина митна політика відносно третіх держав (1996)

узгодження митної політики, уніфікація правил доставки й огляду вантажів, взаємних розрахунків, боротьба з контрабандою й ін.

Росії,

Білорусії,

Казахстану й

Киргизії

+ Таджикистан

Іще один митний союз – вже поза рамками СНД:

2010 :

 • РОСІЯ

 • БІЛОРУСЬ

 • КАЗАХСТАН

… Єдиний Митний кодекс

Економічні відносини Україна-Росія

Основні позиції українського експорту:

продукція металургії

продукція АПК

продукція хімічної промисловості

продукція машинобудівельної галузі (ядерні реактори, котли)

Основні позиції російського імпорту:

енергоносії

продукція машинобудівельної галузі

продукція АПК

руди

наземний транспорт

ПРЯМІ ІНВЕСТИЦІЇ…

Економічні відносини Україна-Білорусь

Основні позиції українського експорту:

продукція АПК

продукція металургії

продукція хімічної промисловості

продукція машинобудівельної галузі

Основні позиції білоруського імпорту:

енергоносії

продукція АПК

продукція машинобудівельної галузі

продукція легкої промисловості

продукція деревообробної промисловості

Економічні відносини Україна-Туркменистан

Основні позиції українського експорту:

транзитні послуги (трубопровід)

компенсаційні угоди:

продукція АПК

труби

нафто- і газо-видобувне устаткування

меліоративні й газорозвідувальні роботи

будівництво залізниць…

Основні позиції туркменського імпорту:

ГАЗ

Економічні відносини Україна-Молдова

Основні позиції українського експорту:

 • Борошно пшеничне

 • Цигарки

 • Нафтопродукти

 • Електроенергія

 • Медикаменти

 • Інсектициди, родентициди

 • Лісоматеріали

 • Труби великих та малих діаметрів

Основні позиції молдавського імпорту:

 • Продукція харчової промисловості, напої, тютюн

 • Продукція хімічної промисловості

 • Продукція рослинництва

 • Текстиль та вироби з текстилю

 • Машини та апарати електричні

 • Жири та масла тваринного або рослинного походження

 • Засоби наземного, повітряного і водного транспорту, їх частини та приналежності

 • Маса з деревини, папір, картон

 • Пластмаси та вироби з них

Основні причини нежиттєздатності та нестабільності СНД (критичний погляд):

1. Нерівноправність відносин між країнами СНД, а також претензії РФ на політичне, економічне, інформаційне та соціокультурне домінування.

2. Намагання РФ розглянути весь пострадянський простір як зону "легітимних" життєво важливих її інтересів.

3. Несумісність вимог РФ щодо координації зовнішньої й економічної політики країн СНД з повним ігноруванням нею інтересів і пріоритетів країн-партнерів.

4. Постійні спроби РФ сформувати в рамках СНД новий військово-політичний блок чи систему колективної безпеки.

5. Стратегічний курс РФ на розбудову наддержавних структур СНД під її контролем і прогресуючу інтеграцію пострадянських країн в новий потужний геополітичний блок.

Додатковий матеріал:

В Інтернеті:

1, 2, 3, 4

Те саме в окремих файлах:

1, 2, 3, 4

 1. Україна в ГУАМ

 • 1997 р. – Грузія, Україна, Азербайджан, Молдова (1999-2005 – Узбекистан)

 • Співпраця в економічній і військово-політичній сферах…

 • Орієнтація на європейські та міжнародні структури…

 • Штаб-квартира – Київ

Важлива ціль – послаблення енергетичної залежності від Росії…

(обхідний транзит енергоносіїв…)

Крім того, протистояння військовій експансії РФ – 1999 – Грузія, Азербайджан і Узбекистан виходять з договору про колективну безпеку СНД…

Спроби вирішити місцеві територіально-національні конфлікти за допомогою Західних країн і блоків…

 • Проблема Придністров'я

 • Проблема Нагорного Карабаху

 • Проблема Абхазії та Південної Осетії

Додатковий матеріал:

В Інтернеті:

1, 2

Те саме в окремих файлах:

1, 2

 1. Чорноморське економічне співробітництво

Створено 1 травня 1999 р.

Міжурядова організація – 12 країн Причорномор'я та Південних Балкан

Країни-члени: Азербайджан, Албанія, Вірменія, Болгарія, Греція, Грузія, Молдова, Росія, Румунія, Сербія, Туреччина, Україна

… створена з метою тісного економічного співробітництва країн-учасниць, вільного пересування товарів, капіталів, послуг і робочої сили і інтеграція економік цих країн в світову економічну систему.

Штаб-квартира - Стамбул

Статус спостерігачів мають

Франція, Німеччина, Австрія, Єгипет, Ізраїль, Італія, Польща, Словаччина, Туніс

Основні завдання блоку:

… розвиток економічного співробітництва в регіоні Чорного моря, просування різних спільних інтеграційних проектів від глобальних, починаючи з регіональної «зони вільної торгівлі» до дрібніших — таких як транспортний коридор, так зване кільце довкола Чорного моря, а також різні енергетичні проекти: «блакитний потік», транспортування нафти, електроенергетика.

Чорноморська синергія

… ініціатива Європейського Союзу, що має на меті головно двосторонні відносини ЄС з країнами Чорноморського регіону.

 • енергетика, транспорт, екологія, міграція та боротьба з транскордонною злочинністю.

Додатковий матеріал:

В Інтернеті:

1, 2, 3

Те саме в окремих файлах:

1, 2, 3

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]