Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:
ME-konsp-Tema2-ukr.doc
Скачиваний:
7
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
150.02 Кб
Скачать

Міжнародна економіка Конспект лекцій і завдання

Перейти до рос. варіанту

Тема 2. Міжнародний поділ праці і міжнародна економічна діяльність План:

 1. Класичні теорії міжнародної торгівлі

  1. Теорія меркантилізму

  2. Теорія абсолютних переваг

  3. Теорія відносних (порівняльних) переваг

  4. Теорія Хекшера-Оліна

  5. Парадокс Леонтьєва

 2. Міжнародний поділ праці як основа розвитку міжнародних економічних відносин

  1. Міжнародна спеціалізація

  2. Міжнародне кооперування

 1. Теорії міжнародної торгівлі

а ) Теорія меркантилізму

XV-XVIIст.

Меркантилізм (італ. mercante - торговець, купець) – система поглядів, орієнтована на активне втручання держави у господарчу діяльність.

Адепти: Т. Мен, В. Стаффорд, А. Монкретьєн

Основні постулати меркантилізму:

 • стимулювати експорт і вивозити товарів більше, ніж завозити, що забезпечить приплив золота;

 • обмежувати імпорт товарів, особливо предметів розкоші, що забезпечить позитивне торгівельне сальдо;

 • заборонити виробництво готових виробів у своїх колоніях;

 • заборонити вивезення сировини з метрополій у колонії і дозволити безмитний імпорт сировини, що не добувається всередині країни;

 • стимулювати вивезення з колоній переважно дешевих сировинних товарів;

 • заборонити будь-яку торгівлю своїх колоній з іншими країнами, крім метрополії, яка єдина може перепродувати колоніальні товари за рубіж.

Значення меркантилізму:

 1. Перша спроба створити теорію міжнародної торгівлі

 2. Перша модель розвитку міжнародної торгівлі (сучасне продовження – неомеркантелізм)

 3. Перша згадка про платіжний (зовнішньоторговельний) баланс

Основні положення критики меркантилізму:

 • розвиток країн можливий не тільки внаслідок перерозподілу вже існуючого багатства (зубожіння інших країн), а й за рахунок його нарощування;

 • добробут країни полягає не тільки у запасах дорогоцінних металів, але і в величині основного капіталу та рівні споживання (Адам Сміт).

Меркантилізм не є вченням – скоріш “системою поглядів

Виграш однієї сторони = Програш іншої сторони

Додатковий матеріал:

В Інтернеті:

1, 2, 3, 4

Те саме в окремих файлах:

1, 2, 3, 4

б ) Теорія абсолютних переваг

Адам Сміт (1723-1790)

«Дослідження про природу та причини багатства народів» (1776)

“… багатство нації залежить не стільки від накопиченого ними запасу шляхетних металів (золота), скільки від можливостей економіки продукувати кінцеві товари і послуги…”

Найважливіше завдання уряду - розвиток виробництва на основі кооперації і поділу праці

Основні постулати теорії абсолютних переваг:

 • праця є єдиним чинником виробництва, тільки вона впливає на продуктивність і ціну товару;

 • повна зайнятість, тобто всі наявні трудові ресурси використовуються у виробництві товарів;

 • у міжнародній торгівлі беруть участь тільки дві країни, що торгують між собою тільки двома товарами;

 • витрати виробництва залишаються постійними, а їх зниження збільшує попит на товар;

 • ціна одного товару виражена в кількості праці, витраченої на виробництво іншого;

 • транспортні витрати на перевезення товарів з однієї країни в іншу не враховуються;

 • зовнішня торгівля вільна від обмежень і регламентацій, тобто уряди не повинні втручатися в зовнішню торгівлю, їм варто підтримувати режим відкритих ринків і свободи торгівлі;

 • міжнародна торгівля є збалансованою (імпорт оплачується експортом);

 • чинники виробництва не переміщуються між країнами.

Висновок: Від міжнародної торгівлі виграє кожна нація

Але: Що, коли одна з двох країн, пов’язаних торговельними відносинами, не має абсолютної переваги ПО ЖОДНОМУ ТОВАРУ?

Додатковий матеріал:

В Інтернеті:

1, 2, 3, 4

Те саме в окремих файлах:

1, 2, 3, 4

с ) Теорія відносних переваг

Давид Рікардо (1772-1823)

«Початок політичної економії й оподаткування» (1817) (txt)

“… країні вигідно імпортувати той товар, відносні затрати на виробництво якого у ній перевищують затрати на експортований товар…”

“… в окремо взятій країні завжди знайдеться товар, виготовлення якого більш ефективне, ніж виробництво інших за існуючого середньосвітового рівня витрат …”

“… сукупний обсяг випуску буде найбільшим, коли кожний товар вироблятиме та країна, де нижчі відносні, тобто альтернативні, витрати на його виробництво (відносна, тобто альтернативна, ціна)…”

Відносні (альтернативні) витрати -це робочий час, необхідний для виробництва одиниці одного товару, виражений через робочий час, необхідний для виробництва одиниці іншого товару.

Відносна перевага залежить від співвідношення продуктивності праці в країні А і В.

Основні умови теорії абсолютних переваг:

 • вільна торгівля;

 • постійні витрати виробництва;

 • відсутність міжнародної мобільності робочої сили;

 • відсутність транспортних витрат;

 • відсутність технічного прогресу;

 • повна зайнятість;

 • єдиний чинник виробництва (праця).

d) Теорія Хекшера-Оліна (Теорія співвідношення факторів виробництва)

Які фактори виробництва визначають набір продуктів, для виробництва яких країна має порівняльні переваги?

Спостереження:

- У кожній країні є характерна тільки для неї сукупність факторів виробництва (або типів ресурсів)

- Асортимент товарів, у виробництві яких спеціалізується країна залежить від того, якими ресурсами для їх випуску вона володіє

Суть теорії:

Країна має порівняльну перевагу у виробництві продукції, для випуску якої інтенсивно використовуються ті ресурси, в яких ця країна не має недоліки.

e) Парадокс Леонтьєва

Василь Леонтьєв

"... Для економіки США властиві:

- Надлишки капіталу

- Дефіцит робочої сили ... "

тому

"Слід експортувати капіталомісткі товари, а імпортувати трудомісткі товари"

Але, згідно з дослідженнями, імпортна кошик вартістю 1 млн. дол. обходилася американцям дорожче аналогічної експортної корзини в 1 млн. дол. в перерахунку на людину-РОКИ (трудовитрати) - ДОРОЖЧЕ НА 30%!!!

При цьому, як з'ясувалося пізніше, були враховані такі фактори виробництва:

- Праця

- Капітал

Але не враховані:

- Земля

- Кваліфікована робоча сила

- Технології (знання)

***

Таким чином, розглянуті

 • теорія меркантилізму

 • теорія абсолютних переваг

 • теорія відносних (порівняльних) переваг

лягли в основу МІЖНАРОДНОГО ПОДІЛУ ПРАЦІ

Додатковий матеріал:

В Інтернеті:

1, 2, 3, 4, 5, 6

Те саме в окремих файлах:

1, 2, 3, 4, 5, 6

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]