Добавил:
Upload Опубликованный материал нарушает ваши авторские права? Сообщите нам.
Вуз: Предмет: Файл:

ME-konsp-Tema4-ukr

.doc
Скачиваний:
10
Добавлен:
01.05.2015
Размер:
158.72 Кб
Скачать

МІЖНАРОДНА ЕКОНОМІКА

Конспект лекцій і завдання

Перейти до рос. варіанту

Тема 4. Державне регулювання міжнародних торговельних відносин

План:

 1. Причини державного втручання в міжнародну торгівлю

 2. Бар'єри розвитку міжнародної торгівлі

 3. Сприяння міжнародній торгівлі

 4. Стримування недоброякісної конкуренції

 1. Причини державного втручання в міжнародну торгівлю

 • Економічні

 • Політичні

 • Соціальні

Головна – БОРОТЬБА З БЕРЗРОБІТТЯМ

 • Вільна торгівля (free trade) – мінімальний вплив уряду країни на експортно-імпортну діяльність приватних фірм і осіб.

 • Справедлива торгівля (fair trade) – активне втручання уряду в процес зовнішньоторговельної діяльності.

Аргументи ПРОТИ вільної торгівлі:

Забезпечення національної безпеки – головний аргумент

… країна має бути самодостатньою в плані наявності критичних сировинних матеріалів, обладнання і технологій…

Рішення щодо визнання окремих видів індустрії стратегічними і надання їм державної підтримки і захисту від міжнародних конкурентів часто є більш ПОЛІТИЧНИМИ, ніж економічними.

Додатковий матеріал:

В Інтернеті:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

Те саме в окремих файлах:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8

 1. Бар'єри розвитку міжнародної торгівлі

Методи державного регулювання міжнародної торгівлі:

 • Тарифні

 • Нетарифні

2 історичні причини введення митних тарифів:

 • вони збільшують доходи держави

 • вони допомагають обмежувати міжнародну торгівлю і захищати національного виробника

Митний тариф – мито, що вводиться на міжнародну торгівлю товарами:

 • імпортні тарифи;

 • експортні тарифи;

 • транзитні тарифи.

Типи імпортних митних тарифів:

 • Адвалерний тариф (ad valorem tariff) - % від ринкової вартості імпортованого товару

 • Спеціальний тариф (specific tariff) - Кількість грошових одиниць на одиницю товару

 • Змішаний тариф (compound tariff) - Комбінація адвалерного і спеціального тарифів

Додатковий матеріал:

В Інтернеті:

1, 2, 3, 4

Те саме в окремих файлах:

1, 2, 3, 4

Нетарифні обмеження - nontariff barriers

 • квоти (кількісні обмеження)

 • інші нетарифні обмеження

Квота – максимально допустима кількість товарів, що можуть бути ввезені до країни протягом певного періоду часу.

Найчастіше використовуються у:

 • сільському господарстві

 • автомобільній промисловості

 • текстильній промисловості

Тарифна квота - введення низької тарифної ставки на обмежену кількість товару; те, що ввозиться до країни зверх – обкладається за значно вищою ставкою…

Квоти -

а) користь національному виробнику

б) шкода зарубіжним виробникам і НАЦІОНАЛЬНОМУ СПОЖИВАЧЕВІ!!!

Добровільне обмеження експорту (voluntary export restraint) – добровільно взяте на себе обмеження експорту товарів/послуг у % від обсягу міжнародного ринку або фіксованих кількісних показниках

Ембарго – повна заборона експорту (імпорту) товарів до певної країни – МІРА ПОЛІТИЧНОГО ВПЛИВУ

Додатковий матеріал: ембарго

В Інтернеті:

1, 2, 3, 4, 5, 6

Те саме в окремих файлах:

1, 2

Інші нетарифні обмеження

 • виробничі стандарти і стандарти контролю якості продукції;

 • обмежений доступ до мереж розповсюдження;

 • державна політика закупівель;

 • вимоги щодо закупівель з місцевих джерел;

 • валютне регулювання;

 • регулювання інвестицій.

Додатковий матеріал:

В Інтернеті:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

Те саме в окремих файлах:

1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9

 1. Сприяння міжнародній торгівлі

 • Надання субсидій

 • Створення зон міжнародної торгівлі

 • Розвертання програм фінансування експорту

Ціль державних субсидій – зменшення витрат підприємства на ведення бізнесу

Варіанти державного субсидіювання:

 • Зниження податку на власність

 • Надання права на безкоштовне користування землею

 • Професійна підготовка кадрів

 • Зниження тарифів на комунальні послуги тощо.

Додатковий матеріал:

В Інтернеті:

1, 2, 3

Те саме в окремих файлах:

1, 2, 3

Зони міжнародної торгівлі

Зовнішньоторговельна зона (foreign trade zone, FTZ) – географічний район, у якому забезпечується пільговий митний режим для імпорту і експорту товарів.

… дозволяють частково або повністю УНИКНУТИ СПЛАТИ МИТА

Додатковий матеріал:

В Інтернеті:

1, 2, 3

Те саме в окремих файлах:

1, 2, 3

Програми фінансування експорту…

Додатковий матеріал:

В Інтернеті:

1, 2, 3

Те саме в окремих файлах:

1, 2, 3

 1. Стримування недоброякісної конкуренції

2 основних напрямки “недобросовісної конкуренції”

 • Державні субсидії, що надають зарубіжним конкурентам “несправедливі” переваги

 • “Нечесна” цінова політика

Компенсаційне мито (countervailing duty) – адвалорне мито на імпортований товар, введене країною-імпортером в якості заходу протидії субсидій, що надаються іноземним компаніям.

Додатковий матеріал:

В Інтернеті:

1, 2, 3, 4, 5

Те саме в окремих файлах:

1, 2, 3, 4, 5

2 типи демпінгу:

 • Продаж товарів на зовнішньому ринку за цінами, нижчими, ніж на внутрішньому ринку.

 • Продаж товарів за цінами, нижчими за їх собівартість

Додатковий матеріал:

В Інтернеті:

1, 2, 3

Те саме в окремих файлах:

1, 2, 3

Доцільність використання законів по боротьбі з недобросовісною торговельною практикою

За:

 • Сприяння глобалізації світової економіки;

 • Організація процесу торгівлі на базі порівняльних переваг, а не розмірів державних субсидій;

 • Захист споживачів від хижацької торговельної практики.

Проти:

 • Застосування протекціоністської політики односторонньо, з політичних мотивів більш розвинутими і політично й економічно могутніми державами;

 • Складність процедур доведення відсутності зловживань, що сильно гальмує розвиток міжнародної торгівлі і шкодить виробникам та споживачам

Додатковий матеріал:

В Інтернеті:

1, 2, 3

Те саме в окремих файлах:

1, 2, 3

Слайди до лекціїукр. мова, рос. мова, англ. мова

Текст конспектурос. мова

Домашнє завдання

Вивчити питання, що піднімались на лекції, ознайомитись з додатковим матеріалом, пошукати і ознайомитись з іншими джерелами. Продивитися слайди.

+

Питання для обговорення на практичному занятті – прочитати, подумати, знайти відповіді

Теми доповідей для практичного заняття – уважно прочитати умови

Прочитати кейси:

 • «Битва гигантов за гигантские самолеты»

 • «Люди «Х» - люди или животные»

 • «Лазейка, достаточная чтобы проскочить»

Дивитись:

Глобальный передел - http://www.youtube.com/watch?v=bj8Gn6H_WHQ

Free Trade vs. Protectionism - http://www.youtube.com/watch?v=7njIlZ2xYq0

Hartmann: Protectionism isn't a lousy idea - http://www.youtube.com/watch?v=o03pD1D265U&list=LPClwMXYY5lpA&index=5&feature=plcp

Protectionism - http://www.youtube.com/channel/HCClwMXYY5lpA

Завдання 6. «Оценка торговых барьеров» – уважно прочитати умови й виконати

Завдання 7. «Большая суматоха вокруг квот» – уважно прочитати умови й виконати

Пожар А.А. ©

Соседние файлы в предмете [НЕСОРТИРОВАННОЕ]